menu

zaterdag 10 december 2016

Sociale chaos, aanslagen, breuk EU, Schengen, implantatie microchips, RFID

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We leven in de moeilijkste tijd van ons bestaan, het ergste moment in onze geschiedenis en zoals we zien blijft alles hetzelfde of wordt erger, aangezien de heersers die zich de globale macht onrechtmatig hebben toegeëigend blijven zorgen voor een grotere onstabiliteit en leed met een enorm aantal vluchtelingen die niet weten waar naartoe… En als we hieraan het terrorisme toevoegen, de chantage, corruptie, de wrede en onmenselijke oorlogen, neemt de kolossale ontreddering elke dag toe…
Zou er een enorme samenzwering van bondgenootschappen bestaan om dringend deze vreemde verbrokkeling van de EU door te voeren… die meer terreur omvat, controles, rellen, economische crisissen, werkloosheid, meer racisme en wordt ook de eigen Europese bevolking getroffen door die rigide controle van de massa?
Het is heel belangrijk te begrijpen dat als wij niets doen voor onze overleving, heel de mensheid heel spoedig zonder uitzondering elektromagnetische apparaatjes zal geïmplanteerd krijgen die ons naar een totale onderwerping zullen brengen. Dit wil zeggen ze zullen minuscule microchips plaatsen bij ons om ons zo op alle gebied te controleren. We zouden met andere woorden overgeleverd zijn aan de genade van de zogenaamde Big Brother waarvoor veel publiciteit is gemaakt zowel in films als in boeken en dit is een verschrikkelijk en ernstig bedreigend probleem.