menu

donderdag 28 juli 2016

Aanslag Nice Coup Turkije Ol. Spelen Rio München Bedrog Brexit

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Opnieuw terreur in al zijn potentie terwijl mensen verbijsterd en in shock-toestand zijn... Maar wat is de grond van alles wat zich vreemd genoeg op heel concrete datums voordoet, zou het om nog een “eenzame wolf” gaan die mensen vermoordt? Maar bestaat er dan geen telkens meer gemilitariseerde controle... of zou het deel uitmaken van een list om het nationalisme en de xenofobe rassenhaat uit te breiden aangezien er in Frankrijk vele mensen van Algerijnse, Tunesische afkomst zijn en ook andere nationaliteiten die Franse kolonies waren? Zou het doel zijn om het nieuwe controlemodel te gaan opleggen aan de bevolking om hun basissen te leggen van hun dringende Nieuwe Wereld Orde?
Maar naast deze enorme chaos en pijn die zich uitbreidt en de hele wereld verbijstert: Zou daarachter een andere geheime beweegreden zitten om hun overmijdelijke crash van de wereldeconomie te bedekken of is het om een sociale confrontatie te versnellen die naar een burgeroorlog leidt...?
Maar dat is niet alles wat wordt beraamd en pervers voorbereid lijkt te worden tegen de mensheid, ook het proberen schaden van de komende Olympische Spelen van Brazilië op diverse manieren en de druk op de Russische sportlui, de recente aanslagen van München...


donderdag 7 juli 2016

Schumann-Resonantie, Stargates, Looking Glass-Yellow Cube, Brexit

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Terwijl we dichter bij het Galactisch Centrum komen, worden we allemaal beïnvloed door definiërende energieën, maar ook zullen we grotere moeilijkheden, chaos-rampen moeten ondergaan hetzij op planetair, geopolitiek, psychosociaal vlak, totdat de Aarde zich opnieuw aanpast en afstemt op een ongekende frequentie en Schumann-Resonantie samen met de aardse-ruimtetijd...
Het is belangrijk te weten dat de Schuann-Resonantie of hartslagen van de Aarde het magnetisch veld zijn dat zacht maar continu aan het dalen is en dit zou te maken hebben met de inversie van de magnetische polen van de aarde of een dimensionele Kwantumsprong van enorme proporties die nadert.
Hiermee zal het psychisch-fysisch ontwaken massaal toenemen zowel voor degenen die beschermd worden door het licht als degenen die de duisternis vereren, maar alles is onzeker aangezien men niet weet welke van de tegengestelde energieën meer kracht zal hebben...
En wat heeft dit te maken met het Project Looking Glass-Yellow Cube dat de dominerende elite een toekomstprojectie gaf, en toevallig sinds het einde van 2012 niet meer functioneert? En bovendien, waarom zoekt het imperialisme nieuwe interdimensionele poorten over heel de planeet?


zaterdag 2 juli 2016

Brexit, Economische en Sociale globale Repercussie, Domino-effect

We hadden al gewaarschuwd in vorige documentaires dat deze maand juni 2016 een behoorlijk turbulente maand zou zijn, en dat is wat aan het gebeuren is met de onverwachte Brexit in de UK die onvoorspelbare gevolgen zou kunnen hebben.
Enkel met het voorbijgaan van het beetje tijd dat ons rest zullen we het antwoord vinden en laten we hopen dat het geen dubbel spel is van de heersende elite zoals reeds gebeurde met het referendum in Griekenland.
Daarom moeten we heel alert zijn voor de komende gebeurtenissen.


Reïncarnatie, BDE, alteratie van de polen, magnetiet, klimaatverandering

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We leven in een stuiptrekkende wereld, in een heel moeilijke tijd vol conflicten… Maar dat is niet alles… Wat kunnen we zeggen over de talloze geologische en ruimtefenomenen, die de alteratie van de geomagnetische polen veroorzaken… die niet gestabiliseerd kunnen worden op onze planeet. Wat is de oorzaak?
Zou er zich iets aan het voordoen zijn dat verder is dan ons menselijk begrip en dat de wetenschap niet wil uitleggen?
En op welke manier tasten die elektromagnetische veranderingen onze gezondheid aan en wijzigen het bioritme, de gemoedstoestand, het circadiaan ritme, slaap-waakritme, het magnetiet, de gedragingen... en tast het heel de planeet aan, met ongecontroleerde klimaatveranderingen, en ook de dieren zoals men ziet bij honderden vogels, walvissen… die gedesoriënteerd zijn enz?
Zou dit alles een natuurlijke oorzaak hebben? Wat kunnen we doen ten opzichte van deze ernstige globale situatie?