menu

zaterdag 5 januari 2013

Introductie

Deze blog is gemaakt met de bedoeling en hunkering om de transcendentale gebeurtenissen die zich aan het voordoen zijn in de kosmos en op onze planeet Aarde, en waarvan we op de hoogte zouden moeten zijn, heel duidelijk en naar waarheid bekend te maken en te verspreiden. We verwijzen concreet naar de nakende komst van de langverwachte Zon Alcyone van de Plejaden naar ons Zonnestelsel die zich elke 12.000 jaar cyclisch voordoet omdat het deel uitmaakt van haar hemelse baan, en vanaf 21 december 2012 zal dit op elk moment kunnen gebeuren.

Onze bedoeling is om te wijzen op de noodzaak om ons voor te bereiden voor deze grote sterrengebeurtenis, waarvan men de energie al begint waar te nemen op onze planeet door middel van lichtfenomenen, mooie schittering, het vreemde passieve gedrag van de Zon, de toename van het aantal meteorieten, de toenemende stroomuitval… Dit alles wijst op het naderen van de enorme elektromagnetische gordel die geladen is met fotonische partikels, die elke dag nog toenemen.

We zullen ook proberen om nauwkeurig en naar waarheid intriges op te helderen die beraamd worden op onze planeet Aarde, in de maatschappij en in de regeringen, evenals samenzweringen en gevechten die plaatsvinden in de kosmos… inmengingen die proberen om de onvermijdelijke komst van die grote Zon van hoop, Alcyone, te verhinderen of af te remmen. Deze zon zal orde komen brengen in de chaos waarin we leven, en al het negatieve en corrupte dat bestaat op de Aarde en in het menselijk wezen zuiveren en reinigen. Daarom moeten we ons voorbereiden op elk vlak, om de intrede in de ringen van de gigantische zon Alcyone te kunnen doorstaan en op die manier deel uit te maken van het nieuwe Fotonische Tijdperk dat ons de vrede en het geluk zal brengen waar we allemaal zo naar hunkeren.

Deze blog is gericht naar al die mensen de geïnteresseerd zijn in thema’s van wetenschap, kosmologie, antropologie… die de waarheid zoeken, en bovenal strijden om elke dag beter en positiever te zijn, en de basis te bouwen voor een betere toekomst die Alcyone, de Zon die geen schaduw geeft ons zal brengen, en deze staat al voor de deur.

We hopen dat de studie van deze pagina’s, artikels, video’s enz. ons allemaal zal helpen om beter geïnformeerd te zijn, zodat we ons op die manier voorbereiden om de zuiverende fotonische energieën van Alcyone te doorstaan en deel uit te maken van het nieuwe Ras Koradhy of het nieuwe Fotonische Tijdperk.

donderdag 3 januari 2013

De Alcyon Plejaden Trilogie

Deel 1

Dit eerste deel van deze video toont ons de gebeurtenissen die al plaatsvinden in de kosmos, met het dichterbij komen van een enorme hoeveelheid elektromagnetische energie die komt van de Zon Alcyone van de Plejaden naar onze planeet Aarde en naar heel het Zonnestelsel, dat zijn hoogtepunt zal bereiken vanaf de Winterzonnewende van 2012 net zoals de maya's het schreven in hun kalender en wetenschappers zijn dit nu aan het vaststellen.

Realistische Animatie met Onuitgegeven beelden van ongelooflijke kosmische gebeurtenissen die zullen leiden naar een radicale transformatie van de wereld zoals wij die kennen, en de creatie van een nieuw Fotonisch tijdperk.
Deel 2

Dit tweede deel van de video's De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk, legt uit waarom er vertraging is in de zo langverwachte intrede van de Aarde en heel het Zonnestelsel in de Plejadiaanse Fotonische Gordel en het begin van het nieuwe Fotonische Tijdperk dat, zoals de Maya's voorspelden en zoals de Wetenschappers nu vaststellen, had moeten samenvallen met de Winterzonnewende, tussen 21 en 23 2012.

Maar dit heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom legt deze video uit hoe er sterke tegenstand en inmengingen zijn geweest van diegenen die de planeet willen domineren om deze onafwendbare komst te vertragen, waardoor ze meer pijn en chaos creëerden en er voor zorgden dat de mensheid sceptisch wordt voor de gebeurtenissen waarvoor we ons allemaal moeten voorbereiden zonder de waakzaamheid te verminderen, en zo te kunnen deelnemen aan een nieuwe dag van 2.000 jaar van fotonisch licht.Deel 3

Dit derde deel van de video De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk onthult een realiteit die science-fiction lijkt, maar het niet is. We leggen de sterke obstakels uit die de zo langverwachte komst van de Zon Alcyone van de Plejaden heeft vertraagd, die voorzien was voor de winterzonnewende van 2012.

Maar, ondanks al deze moeilijkheden, maakt de komst van Alcyone deel uit van een cyclische beweging die op Kosmisch vlak zal plaatsvinden op eender welk moment, daarom raden wij aan om de waakzaamheid niet te verminderen en voorbereid te zijn op elk vlak om zo deel uit te maken van de grootste sterrengebeurtenis ooit.