menu

maandag 18 mei 2015

Wereldwijde Genocide -- Nieuwe concentratiekampen

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met deze feiten over de huiveringwekkende gebeurtenissen van onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en perversiteit in naam van de wet... die de bazen die de globale macht in handen hebben ons aandoen.
Wat is de reden? Waarom zoveel vervolging, slagen, opsluiting... als mensen enkel grondwettelijke rechtsgeldigheid, werk en rechtvaardigheid vragen en eisen dat de weerloze bevolking niet bedrogen wordt, enz.?
Het lijkt er op dat de elitaire top net wil dat er betogingen en protesten zijn, verdeeldheid, confrontaties en crisissen tussen de regering en de bevolking, en er radicale en gevaarlijke groepen van opstandelingen gevormd worden... zodat de in onbruik geraakte NWO en ook de Trojka-EU hun inmenging goed kunnen rechtvaardigen en ze Rusland kunnen uitdagen om de oorlog te creëren waar ze zo naar smachten en die ze zo nodig hebben. 
Of willen ze met deze vuile streken de aandacht van de hele wereld afleiden zoals gebeurt met de V.S. die niet enkel op het punt staan om economisch te crashen, maar ook verwittigen dat ze hun internationale financiële verplichtingen niet meer zullen kunnen betalen?
Zitten wij in een neerwaartse spiraal en een donkere tunnel zonder einde en worden deze manoeuvres met opzet gedaan door het gewetenloze misbruikende en dominerende Systeem om ons te doen wanhopen en om andere fronten te openen die ze al heel goed bestudeerd hebben?
Maar zou er een oplossing zijn voor deze toegenomen crisis op globaal vlak die niet te stoppen is?
En wat kunnen we zeggen over de nieuwe maatregelen van meer druk, dwang en controle ten opzichte van de burgers in verschillende landen? Zou het een goede list zijn om ons tegen elke prijs angstig, geschrokken en bezorgd te houden?
Bestaan deze gevaarlijke plaatsen die verbonden zijn met "uitroeiing en genocide" echt in regeringen die vrijheid en democratie tentoonspreiden zoals de Verenigde Staten en andere landen van de wereld?