menu

zaterdag 10 december 2016

Gevoelige Indigo-Kristalkinderen van het nieuwe ras. DNA actief

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Wat is de reden voor zoveel onrechtvaardigheid tegen de bevolking, vrezen ze soms dat de burgers in Europa en in de hele wereld zullen ontwaken en moeten ze die onvermijdelijke ontoombare verheffing in waardigheid proberen af te remmen met duizend en één voorwendsels en misleiding? We moeten erin slagen onszelf te overstijgen ook al is er nu veel tegenspoed, terreur en crisis, want zo wordt aangetoond dat er een oprechte hunkering bestaat om de obstakels te overwinnen en beter te zijn, niet enkel voor zichzelf maar ook om correcte gidsen te zijn van kinderen en families.
En wat dit betreft, stellen we de volgende vraag: waarom worden er kinderen geboren die anders zijn en ook met meer inzicht dan normaal... die zich redden uit vliegtuigongelukken... met bekwaamheden, vaardigheden en een gevoeligheid die buitengewoon is, die meer ontwaakt, gevoelig, volwassen zijn en met een hogere intelligentie? Zouden het kinderen zijn met een meer verheven genetica of hebben ze Sterrengenen en zijn ze hier geïncarneerd in een fysiek lichaam om ons te helpen? Zouden ze beschermd worden door Wezens van Licht?
Volgens wat we kunnen zien is het werkelijk heel belangrijk om uiteen te zetten dat we ons in een genetische verandering zonder weerga van het DNA in heel de mensheid bevinden en in het bijzonder in veel kinderen en jongeren die goed georiënteerd zijn.