menu

zaterdag 10 december 2016

Geheime Wapens Van De Elite?: Ebola, Is-Isis, Terrorisme…

Het globalistische Imperium streeft er naar om ons nog meer schade toe te brengen vooraleer het onvermijdelijk ten val zal komen, en daarvan zijn er heel veel bewijzen die we met grote droefheid te kennen moeten geven want dat is heel belangrijk voor onze overleving… Duizenden onschuldige mensen zijn namelijk ontheemd en hebben hun land, hun dorp, hun huizen moeten verlaten, anderen zijn laaghartig vermoord op een wrede en onmenselijke manier…en dit is iets dat ons rechtstreeks aanbelangt, aangezien eender welke soevereine staat plots betrokken kan raken bij terroristische aanslagen, openlijke en bedekte oorlogen, en als daar niet zo spoedig mogelijk een einde aan wordt gemaakt, zal dat niet enkel landen als Afrika, het Midden-Oosten en Eurazië treffen, maar de hele wereld.
Daarom moeten we goed op de hoogte zijn van de oorzaken en geheime beweegredenen waarmee ze werken vanuit de meest geheime en sombere duisternis, vergezeld van hun pionnen die hen onderdanig dienen en ons onder controle houden…
Maar hoe is het mogelijk dat ze ons op dit moment nog altijd controleren en ons onze rechten ontzeggen en dat wij helemaal niets merken van wat de Elite heimelijk en schaamteloos doet achter onze rug?
Indien wij ons een beetje zouden loskoppelen van dat enorme Cybernetische netwerk en het verslavende Internet dat ons ver weg houdt van de werkelijkheid en ons heel erg tot zombie maakt…zouden we absoluut niet zo onbewust zijn, verloren en handelend als robots en zouden ze ook niet zo schaamteloos misbruik kunnen maken van ons leven, onze psyche en ons bewustzijn.
Wij baseren ons op wat er openlijk en heimelijk beraamd wordt op heel de aardbol en dit kan men vaststellen op financieel, geopolitiek en geostrategisch vlak… waarbij oorlogsconflicten en veranderingen van regering worden teweeggebracht wanneer naties zich verzetten tegen de Elite, tot uiteindelijk de bom barst en ze hun langverwachte Thermonucleaire Oorlog kunnen voeren. Daarom is het nu voor hen dringend om verscheidene wettige regimes omver te werpen en de wereld in spanning te zetten…