menu

zaterdag 28 maart 2020

Dodelijke Covid-19, Globale lockdown, Avondklok, Vaccin, Economische crash

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Hete coronavirus Covid-19 met zijn oorsprong in China, heeft zich heel snel en exponentieel verspreid, waarbij het aantal gevallen van besmetting over heel de wereld is toegenomen, en een globale pandemie werd gecreëerd, die een instorting van de gezondheidszorg heeft uitgelokt en de landen weten niet hoe ze die gaan oplossen, aangezien sinds de maand februiari bijna vijfhonderdduizend mensen zijn getroffen... Dit heeft de regeringen verplicht om uitzonderlijke indijkingsmaatregelen te nemen, waarbij heel de bevolking wordt verplicht thuis te blijven zoals nooit eerder is gebeurd. Maar dat is niet het enige, ook met een nooit eerder gezien groot impact op de wereldeconomie, sluiting van bedrijven, werkloosheid, recessie en globale niet-betaling van schulden, wat een paniekscenario creëert dat absoluut niet helpt... Zou het een epidemie zijn met een natuurlijke oorsprong of gaat het om een pathogeen virus dat kunstmatig is gecreëerd in een laboratorium, dat verspreid is over heel de planeet?
Waarom zeggen bepaalde onderzoekingen dat het besmettelijke COVID-19-virus zou kunnen gecreëerd zijn in laboratoria van bioinformatie van het Pirbright Institute in 2014, welke bewijzen zijn daarvan? Wie zit er achter dit Instituut en wat willen ze bereiken?
Wat zit er achter dit alles? Zou het coronavirus een instrument zijn dat de elites en machthebbers aan het inzetten zijn om meer paniek te genereren en nadien zoals altijd zich voor te doen als redders omdat de farmaceutische bedrijven een veralgemeend vaccin zouden gevonden hebben? Zou het een manier zijn om ernaar te streven een toestand van globale controle te creëren, en geen bedekte maar openlijke tirannieke autoritaire dictatuur op te leggen aan heel de bevolking? En hoe kunnen we deze situatie op menselijk en sociaal vlak onder ogen zien om vooruit te gaan?


dinsdag 3 maart 2020

Coronavirus, Event201, Pandemie, Wuhan, Biologische oorlog, Controle, Vaccin

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het coronavirus Covid-19 dat een uitbraak van longontsteking heeft teweeggebracht, met symptomen zoals hoest, koorts, ademhalingsmoeilijkheden enz. heeft al bijna 3.000 doden geëist en bijna 90.000 mensen zijn besmet. De meeste gevallen zijn geconcentreerd in de stad Wuhan waar men denkt dat de herkomst en het epicentrum van de besmettelijke uitbraak ligt, maar het virus heeft zich over de grens verspreid en heeft al de meeste landen van de wereld bereikt, waardoor duizenden mensen in quarantaine zijn geplaatst.
En wat is de oorsprong van dit zo besmettelijke virus? Zou er een verband zijn met een schaal- en schelpdierenmarkt in Wuhan waarvan men zegt dat er illegaal exotische dieren verkocht worden, of zou het overgebracht zijn door vleermuizen? Of zou het een gemuteerd virus kunnen zijn dat uit een laboratorium voor biologische wapens is gekomen? Tot op vandaag heeft men nog altijd de oorsprong van dit zo besmettelijke en dodelijke virus niet opgehelderd.
De WGO waarschuwt dat de wereld zich moet voorbereiden op een “globale epidemie”. De alarmtoestand heeft vele sectoren getroffen en de snelheid waarmee de ziekte zich verspreidt is ervoor aan het zorgen dat verschillende landen hun grenzen met China sluiten, talrijke sportevenementen worden opgeschort, net als politieke en feestelijke gebeurtenissen, niet enkel in dat Aziatisch land maar in heel de wereld. Het tast het toerisme en de economie op wereldvlak ernstig aan.
En wat kunnen we zeggen over de vreemde overlijdens van dokters, klokkenluiders… en waarom zeggen sommige geleerden dat ze verwachten dat zo’n 18 miljoen mensen zullen getroffen worden en meer dan een miljoen mensen zullen sterven door deze pandemie? En wat betreft de toevallige simulatie-oefening die georganiseerd werd door de Bill and Melinda Gates Foundation, slechts enkele maanden voordien, over een wereldwijde pandemie die ontstond in China door een coronavirus? Zou dit alles iets te maken hebben met de agenda van de NWO, in haar streven om een controle over de bevolking in te voeren op wereldvlak? Wat zit daar achter dat ze niet aan het licht willen laten komen?