menu

maandag 2 december 2013

VALSE VLAGGEN: VOORWENDSEL VOOR DICTATORIALE CONTROLE EN ORWELLIAANSE BEWAKING VAN DE BURGERS

We bevinden ons in de moeilijkste periode van onze lange en conflictueuze geschiedenis, in een overgang mensheid-aarde die op een duidelijke manier ons lot zal bepalen.
We staan tegenover twee krachten, die van de duisternis gekenmerkt door een aantal nefaste binnengevallen aliens die zich 12.000 jaar geleden ongestraft en met misbruik meester hebben gemaakt van onze planeet, en de Wezens van Licht die afkomstig zijn van subtiele en hogere werelden, die al het mogelijke deden om ons te helpen in onze evolutie-bekwaming...

Toch had de macht van de duisternis meer kracht-gezag, maar nu is de termijn van dominantie-controle ten einde en moet de planeet en ook de mensheid terugkeren naar hun oorsprong van de sterren en zich decoderen van de funeste frequenties die wij geabsorbeerd hebben, terwijl de planeet-Gaia zich begint aan te passen voor de nieuwe geologische structuren, om het nieuwe Fotonische Ras dat heel dichtbij is te huisvesten.

We worden opgeroepen tot een radicale planetaire, psychologische-gedragsverandering en een totale genetische verandering en de overheersende aliens weten dat heel goed. Daarom klampen ze zich vast aan hun hegemonie-gezag, vechten om ons niet los te laten en veroorzaken nog meer tegenslagen en chaos in heel de wereld.

Daarom dat hun gehybridiseerde cyborgs ons telkens meer insluiten en onder druk zetten. En om deze vreselijke doelstellingen die al goed gepland zijn te rechtvaardigen, verstoppen ze zich achter de veiligheid van de burgers of van de Staat. En dus onder die valse vlag gaan ze zonder enige belemmering steden militariseren, en ziet de bevolking zich steeds meer gecontroleerd en omsingeld... En naast het feit van zich uitdagend te gedragen alsof ze een gewapend Leger zijn, zijn er ook de aanslagen die ze soms zelf veroorzaken, de simulaties die ze gebruiken, de rechten van de burgers die ze misbruiken... Het vreemde is dat die onderdrukking enorm is toegenomen sinds de aanslag op de Twin Towers van N.Y. in 2001. Daarom dat vele activisten, journalisten en verdedigers van de mensenrechten zeggen dat vanaf die datum de zogezegde Nieuwe Wereldorde begon.

We moeten niet vergeten dat dit is wat de involutieve aliens willen om zich te versterken en nog meer verdeeldheid te zaaien onder ons. Met dat excuus sluiten ze ons op en zo worden wij zonder tegenwerking onder controle gehouden. Daarom dat de entiteiten van antilicht zich inspannen opdat wij dat Orwelliaans geglobaliseerd mentaal zouden behouden, zo kunnen ze ons 'en masse' zonder tegenwerking manipuleren, ons op duizend en één manieren gefascineerd bezighouden en is het gemakkelijker om eender welke uitroeiing of controle die ze zich voornemen uit te voeren.

PLAN VOOR MENSELIJKE STERILISATIE EN BEPERKING VAN DE VRIJHEID OM TE PROBEREN DE BEVOLKING TE DOEN VERDWIJNEN

Zolang wij ons niet op de hoogte stellen van de noodlottige gebeurtenissen rondom ons, van de gijzeling van onze vrijheid als burgers, zullen de informatiemedia ons verkeerd blijven inlichten en informatie achterhouden en verbergen... Zolang ons DNA niet gehercodeerd is naar de nieuwe Plejadiaanse-Siriaanse frequentie, zullen wij gevangen blijven in de onwetendheid, en zullen de Duisteren zonder belemmering vooruitgang boeken in hun kwaadaardige en vernietigende agenda en dat is waar de Aliens-humanoïden voortdurend op uit zijn om controle uit te oefenen op onze gehavende en onbewuste samenleving.

Het probleem ligt in het feit dat de globalisering van de onverschilligheid en toegevendheid sterker waren dan onze bekwaamheid en bewustzijnsontwikkeling, daarom houden zij heel ons familiaal leven, ons werkleven, ons sociaal leven, ons echtelijk leven enz. in de gaten. Ze hebben ons goed onder controle en hebben ons geherprogrammeerd, geautomatiseerd en voorzien van een microchip, perfect onder toezicht met de GPS, de mobiele telefoons, op internet, zo ontsnapt niemand aan hun aardse en cybernetische satellietcontrole.

Zij beweren dat ze ons grote voordelen bieden van persoonlijke en familiale bescherming, maar dat is een dekmantel en ze verbloemen het als vruchtbare technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Op die manier laat de menigte de aandacht verslappen en vertrouwt op de zogenaamde faciliteiten, denkend dat alles voor onze eigen veiligheid en die van de Staat is, terwijl er arbitrair wordt afgeluisterd en bespioneerd, er ongrondwettig misbruik is en men op heel de planeet monddood wordt gemaakt.

Naast deze ongelooflijke vaardigheden moeten ze hun rol goed spelen en hun werk perfect uitvoeren, met ander woorden, het zijn echte acteurs of toneelspelers en daarvoor werden ze gecreëerd, op de exacte maat van wat het grote publiek wil zien en horen.

Het is duidelijk dat het op die manier heel gemakkelijk is om iedereen in de hand of in hun klauwen te houden, hoewel achter het gordijn de intimidatie doorgaat en ook de pesterijen, de achtervolgingen, de massale spionage, de drones die overal doden achterlaten, de chemtrails die vervuilen, de fracking die aardbevingen creëert en het drinkwater vergiftigt, het project Haarp dat het klimaat wijzigt en sterke aardschokken en tsunami's genereert, de Bloop die de dood van miljoenen vissen veroorzaakt, het leger dat landen binnenvalt en mensen van het leven berooft...

Ook talloze onvruchtbaar makende vaccins, krachtige synthetische hormonen die men terugvindt in voedingsanalyses, waardoor een steeds toenemende onvruchtbaarheid wordt gecreëerd. Ook endocriene disruptors die worden teweeggebracht door een groep van chemische substanties die de voortplantingsfunctie verstoren... De kwestie is dringend een onvruchtbaarheid op grote schaal te creëren. We spreken over macabere feiten die geprogrammeerd zijn door de Duistere overheersers en die enkel te vergelijken zijn met de ergste misdaden tegen de mensheid, en daaronder vallen de Rothschilds, Rockefellers, Fords, Carnegies die er voor willen zorgen dat heel de wereldbevolking slinkt en nutteloos en onvruchtbaar gemaakt wordt, om ons te vervangen door wat zij selecte klonen van de Elite noemen.

Het Bedrog van de Duistere Machten om de Vrijheid, de Democratie en de Mensenrechten te beperken

Zoals we reeds hebben uiteengezet in vorige video's van Alcyone-Plejaden, bevinden we ons momenteel op een verschrikkelijk kruispunt want we kunnen niet meer rekenen op degenen die ons regeren en de leiding hebben over ons leven, ons bestuur en onze psycho-ethische ontwikkeling in het algemeen.

Men heeft namelijk het vertrouwen bijna volledig verloren in de regerende Elite, de religieuzen, de partijdige journalistieke media en televisieprogramma's, die misleidende informatie of leugens doorgeven, informatie achterhouden, aansporen tot geweld, pedofilie, ondeugden...

Zouden we op een dwaalspoor gebracht worden door achtenswaardige politici, gezagsdragers, religieuzen, moralisten enz die ons fysiek, ethisch, materieel en spiritueel leven sturen, leiden en regeren? We spreken over een situatie die ons verbijsterd doet staan, en wanneer de bevolking verneemt dat degenen die ons leiden deel uitmaken van een bedrog, een fraude, een corruptie en leugens zullen ze reageren op zoveel misbruik.

Het is belangrijk zich te herinneren dat de grote meerderheid van degenen die de Elite vormen, samen met die van de Zichtbare Regering en die van de Regering van de Duisternis geen menselijke wezens zijn zoals wij denken, maar het zijn koude, robotachtige, gevoelloze Aliens die zich camoufleren in menselijke lichamen, en die niets te zien hebben met de gevoeligheid van ons ras.

Hoewel ze vaardig zijn op politiek vlak, zich camoufleren en doen alsof, kunnen ze moeilijk verstoppen wat ze zijn en die reptielgenetica moet zich op een bepaalde manier uitdrukken.

Alles wat ze doen heeft twee facetten, zo hanteren ze twee gezichten en een dubbele moraal om vele naïeve mensen te overtuigen en te kunnen doorgaan met hun snode, degeneratieve en vernietigende agenda wat betreft deze mensheid.

Het is om die reden dat velen, wanneer ze ontdekken dat de Elite het vertrouwen van het volk manipuleert, verkiezen om uit het Systeem en uit het vuile spel te stappen dat gebruikt wordt en de beslissing nemen om de bevolking het verschrikkelijke bedrog te tonen waarin we zitten.

Het moment is gekomen om verantwoordelijkheid te nemen, vastberaden te zijn en moed te vatten door algemeen bewust te worden van wat er rondom ons gebeurt, we moeten niet vergeten dat we allemaal burgers zijn van een mishandelde planeet die op sociaal, politiek en geologisch vlak vernietigd wordt en er moet iets positief en opbouwend gedaan worden op sociaal vlak.

SCHADELIJKE WIJZIGING VAN HET MENSELIJK DNA DOOR DE BUITENAARDSE ELITE, HUN POGING OM DE BEVOLKING TE VERNIETIGEN EN DE VOORBEREIDING VOOR HET NIEUWE FOTONISCHE TIJDPERK

We gaan verder met onze onderzoekingen rond verscheidene gebeurtenissen, transformaties-reacties-mutaties, het verlies van individualiteit en globale identiteit en vele andere tegenslagen waar de mensheid en de hele planeet onder lijden omwille van de aanwezigheid van de Binnengevallen Buitenaardse Entiteiten die ons regeren, en we analyseren ook de alteratie van de Genen van Licht en Wijsheid die onze Plejadiaanse, Siriaanse en Andromedaanse voorouders in het DNA hadden geplaatst om een hoogstaande, correcte en wijze evolutie te bereiken.

Wij zijn namelijk dragers van een heel krachtige multiculturele-multiraciale oorsprong en dit verrijkt ons gedrag, onze psyche, onze emoties... en zij hebben ons genetisch gewijzigd omdat ze angst hadden dat wij ons meer zouden ontwikkelen dan zij. Daarom hebben zij onze zintuiglijke en buitenzintuiglijke vaardigheden onbruikbaar gemaakt en weggenomen en ze hebben ons ook beperkt in onze hersenbekwaamheid en ze zorgden er voor dat we stagneerden in de redenerende, emotionele en bewustzijnsgroei die in een ander niveau van wijsheid en universele kennis zou moeten zijn. Het is omwille van die genetische wijziging dat deze dominerende aliens ons bedwelmd hielden, onze genegenheid-sympathie manipuleerden, en ook de kameraadschap, de teamgeest en alle interne principes die behoren tot het hart-bewustzijn.

De Aliens-Illuminati en hun duistere Geheime Genootschappen zullen met hand en tand vechten tot het einde om ons niet los te laten. En zolang er geen integrale psychogenetische vernieuwing-transformatie is die gericht is naar de Plejadiaanse-Siriaanse Frequentie zal het heel moeilijk zijn om uit hun absorberende dominerende invloed te komen.

Zonder twijfel staan wij nu meer dan ooit voor twee wegen, twee richtingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ofwel zorgen we er voor dat wij integraal deel uitmaken van de interne-fotonische energieën ofwel gaan we volledig in een ontvolking die sinds lange tijd heel goed voorbereid is door de duistere krachten om ons van onze planeet te vagen.

Maar zullen zij een einde kunnen maken aan het machtige genoom van Sterrenlicht dat wij uit eigen recht dragen en ons onbekwaam maken en voor altijd vernietigen? Of zullen wij deze vreselijke stille uitroeiing van onze tradities en gewoontes overleven met een verhoging van wijsheid, bewustzijn en liefde en die enorme vreugde om te leven in Geluk en interne Vrede.

dinsdag 4 juni 2013

Samenzweringen en niet opgeloste moorden, decadentie van de monarchieën, de elite geconfronteerd met de Aardse-Stellaire Justitie

We leven in een tijd van limbus – een wachttijd, een tijd van vernieuwing-overgang naar een nieuw Tijdperk, waar alles wat bedekt-verborgen werd uiteindelijk aan het licht zal komen. Dit is te wijten aan het feit dat de fotonen-kwanten die afkomstig zijn van de Zon Alcyone van de Plejaden, dragers zijn van een heel krachtige en bepalende energie die de Duisteren-Illuminati niet kunnen verdragen-ontvangen en het resultaat is dat ze zich beginnen te tonen zoals ze werkelijk zijn.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat die verandering van frequentieverhoging, hoewel ze gewoonlijk niet wordt waargenomen, onze referentie is om elke fysieke, psychologische en interne toestand op zijn juiste plaats te zetten. Wat zolang het Plejadiaans-Siriaans Hologram-omhulsel, waarin wij gezet zijn, niet opent om zo toegang te geven aan een Ras van Licht, zal de zuivering-gezondmaking telkens meer noodzakelijk en dringend worden.

De agenda en de dictatoriale heerschappij wordt verdergezet door de Anunnaki-Grijzen-Reptielen en Draco’s die onze planeet zijn binnengedrongen en zich deze onrechtmatig hebben toegeëigend, en zij gaan verder met hun manipulatie en controle. Hun nefaste taak was om ons onze interne en menselijke bekwaamheden van stabiliteit, vrede, empathie, eensgezindheid, harmonie en bewustzijn te ontnemen en ook om het DNA te wijzigen. Dus als resultaat van deze wrede en onmenselijke overtredingen worden ze nu vervolgd door de aardse-stellaire Justitie die beslist heeft om zich te verzetten tegen zoveel onrechtvaardigheid, willekeur, machtsmisbruik, selectieve of massale moorden…

Dat is het geval met vele moorden en verdwijningen die ongestraft werden uitgevoerd, en uiteindelijk onopgelost bleven. Maar nu lijkt het dat deze recent beginnen uit te komen en zich tegen de NWO te keren. Zoals wat gebeurde met de actrice Marilyn Monroe… of de dood van de beroemde zangers John Lennon, Whitney Houston, Michael Jackson, ook van Prinses Diana van Wales… ook die van bepaalde politieke activisten zoals Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Benazir Bhutto, Isaac Rabin, Olof Palme, Anwar el Sadat, Salvador Allende en vele anderen.

Deze transformerende veranderingen ziet men ook in de decadentie in de koningshuizen met aanwijzingen van een onvermijdelijke troonsafstand van Koningin Elizabeth II, of van koning Albert van België met vele schandalen van minnaressen en buitenechtelijke kinderen die zijn populariteit deden dalen. En wat kunnen we zeggen over de excentriciteiten van de echtgenoot van Koningin Margaretha van Denemarken, prins Hendrik, of over de vreemde zaken van de hertog van Edinburgh… Wat is er momenteel aan het gebeuren in de koningshuizen? Zouden de continue fotonische energieën die naar de Aarde komen hen aantasten en hen er toe aanzetten om hun verborgen zaken en ondeugden aan het licht te brengen… Wat is er zo snel aan het gebeuren in de hele wereld? Zou dit het einde betekenen van alle corruptie, ondeugden, onrechtvaardigheid, ongelijkheid wat samengaat met een nieuwe planetaire verandering die heel dichtbij is?donderdag 2 mei 2013

Ineenstorting van de Elite, de Bilderberg Club, de NWO en de Redding door de Wezens van Licht


We gaan verder met onze onderzoekingen betreffende "het machtsmisbruik" van de NWO en zouden willen spreken over wat er aan het gebeuren is met "de Monarchie" waar het ook niet "de goede kant" mee lijkt uit te gaan. Bijvoorbeeld de kwestie van koningin Beatrix van Nederland, die besloten heeft om "af te treden". We moeten niet vergeten dat zij "de dochter is van de nazi-officier van de SS," die de stichter was van de "Bilderberg Club".  En ze is een constante "trouwe deelnemer en erelid" en, samen met David Rockefeller, ook "organisator" van de vergaderingen van de vermaarde club van degenen die de planeet leiden.

En wat kunnen we zeggen over koningin Fabiola van België die een privé Fonds oprichtte om "successierechten te ontwijken en publiek geld door te sluizen" ten voordele van zichzelf. En wat is de reden dat er een grotere controle zal gedaan worden op de financiën van Koningin Elisabeth II, iets wat nooit eerder gebeurde.

En wat is de reden van het feit dat ook de financiën van "de Koningen van Spanje" steeds meer gecontroleerd worden? Toevallig is ook Koningin Sophia eveneens actief lid van de "befaamde Bilderberg Club".

Maar wat is de reden dat er een "decadentie en entropie" is in de wereld elite? Zou er een verband zijn met "de onvermijdelijke ontmaskering van veel corrupte kopstukken," wat gestimuleerd wordt door een "kosmische energetische-fotonische zuiverende" beweging die de "Wezens van Licht" aan het versnellen zijn op onze planeet?

Dat is de reden dat er steeds meer mensen zijn uit diverse kringen die zich toegelegd hebben op het "zoeken en aangeven" van degenen die de wereld overheersen, en ze spreken zelfs over de "Reptiliaanse Aliens" die al heel lang "gecamoufleerd zitten onder ons".

Daarom is het heel goed mogelijk dat "de Duisteren" proberen om een "Dictatoriale Onderwerping" toe te passen en een "grotere algemene controle met bewakingscamera's" overal, met "kleine luchtvaartuigen of MAV's" om de mensheid van dichtbij te controleren en zo "grote volksopstanden" proberen te vermijden die tegen hen in gaan.

Daarom "klampen ze zich met hun klauwen vast aan de macht." Maar hoewel ze met alle "legale en illegale middelen" weerstand bieden zodat ze ons kunnen blijven "overheersen," toch zullen ze plaats moeten maken voor "de Wezens van Fotonisch Kwantumlicht" die komen om ons uit hun klauwen te redden.

En heel spoedig zullen zij "het vaandel overnemen" en "de volledige leiding" over de planeet in handen nemen, en ons helpen en leiden om rechtstreeks deel uit te maken van het volgende "Fotonische Ras van Licht".vrijdag 26 april 2013

De Nieuwe Energiebron van Tesla en de Desactivering van de Overheersende Aliens

Volgens wat we de laatste tijd duidelijk kunnen zien, is er een heel sterke “ongekende energie-kracht” die zich heeft voorgenomen om “de onzichtbare draden van de Elite” te bewegen en heel hun “Globaal Systeem” te desactiveren dat overspoeld wordt door “frauduleuze en verdorven feiten” van allerlei aard. Enkel op die manier zullen we gelukkig kunnen zijn en onze “trillingsfrequentie van kwantumlicht die we eeuwenlang verloren waren” verhogen en “ons op de plaats zetten die ons toekomt” in de evolutie net zoals het gebeurt met andere geavanceerde werelden van “de Galactische Confederatie”.

Daarvoor wordt “een heel machtige verbindende kracht aarde-kosmos” gecreëerd en aan die nobele missie nemen “eminentes bekende personen en professionelen” deel die werken met “Magistraten, Openbare Aanklagers, Rechters, Advocaten om het netwerk te ontmantelen en die macht die sinds vele jaren “verkeerd gericht wordt” te desactiveren.

Het gaat om Wezens met een niveau van “Bewustzijn-Wijsheid” die “samen” met die hooggeplaatste personen en professionals een “Alliantie-overeenkomst” gevormd hebben waarin Wezens van de Agarthi, Mutanten” en een groep van overgebrachte “Sirianen en Plejadianen” werken met “grote discretie en intelligentie” met de bedoeling om een “ontzetting uit het ambt en omverwerping” van “de Nibiruaanse-Alien elite” te creëren die kost wat kost koppig “aan de macht wil blijven en blijft vasthouden” aan de slavernij die zij hanteren.

Maar om het uitwerken van dit voornemen van “ontmanteling-transformatie” tot een goed einde te brengen, speelt de ongelooflijke maar zeer gecensureerde “vrije-toroïdale energie” een fundamentele rol, die ontdekt werd door de wetenschapper-uitvinder Nikola Tesla, en vele jaren later opnieuw werd opgenomen door andere wetenschappers zoals Guglielmo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchinson, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove... Ook nucleair ingenieur Mehran Tavakoli Keshe, die “de Keshe Foundation” oprichtte, en een revolutionaire technologie van anti-zwaartekrachtplasma” bekendgemaakt heeft die “reizen naar het heelal mogelijk zou kunnen maken. En deze “duurzame energie” zou ook toegepast kunnen worden voor transport, wetenschap, geneeskunde, elektriciteit” enz. Hij slaagde er zelfs in om “een vliegende schotel te maken” vergelijkbaar met degene die wezens van “geëvolueerde werelden” hebben.

Hiermee kan men vaststellen dat er achter dit alles een “machtig Bondgenootschap-Alliantie” zit tussen bepaalde naties, die samen met “de Interplanetaire Confederatie en “de Grote Galactische Confederatie van Licht” onvermoeibaar bezig zijn om de op handen zijnde val te veroorzaken van al de “Aliens die geïnfiltreerd zijn als mensen” en die onze aarde sinds vele jaren bezetten.

En nu nog meer, nu “de fotonische energie van de Plejadiaanse Zon Alcyone” telkens intenser wordt... Maar tot “het Hologram waarin we gezet zijn volledig opent,” zal “de weerstand-tegenwerking” van de Duisteren niet ophouden.

maandag 15 april 2013

Einde van de Illuminati-heerschappij, crisis in het Vaticaan, hun belangstelling voor Aliens

Wanneer we ons verder verdiepen in deze delicate thema's die van groot belang zijn voor de wereld, kunnen we zeggen dat, naast het ritualistische "cijfer 11" dat gehanteerd wordt door de sluwe manipulators van "de twee kampen-facties", naast de "buitenaardse Illuminati-Reptiliaanse" invloed en "de heimelijke vreselijke aanslagen op de Twin Towers van N.Y." er ook een enorme en "economische fraude" aan het licht gekomen is waar vele "Overheidsinstellingen" en privé-instellingen bij betrokken zijn.

Juist vanaf "het einde van 2012" zijn hun nefaste plannen zich onherroepelijk "tegen hen beginnen keren". Er bestaat een "hogere en kosmische macht-energie" die "haar aardse Bondgenoten" aan het activeren is om op een "afdoende en snelle" manier alles wat sinds vele jaren heimelijk "verborgen" was te "ontmaskeren-onthullen".

In dit geval spreken we over bepaalde "onregelmatigheden bij de financiële crisissen" in grote en prestigieuze banken zoals "HSBC, Barclays, Banco Santander, J.P Morgan, de Vaticaanse Bank, Banco Ambrosiano, the Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs", en in vele andere. Zouden hun "netwerken" en hun verschrikkelijke financiële verliezen al "aan het licht aan het komen zijn?"

Maar zou dit "enorme netwerk" te maken hebben met de recente "schandalen in het Vaticaan" die geleid hebben tot het ontslag van de bekende "Bankier van God," Ettore Gotti Tedeschi en ook van andere hoge functionarissen? En zou dit ook niet "de directe aanleiding" zijn geweest voor het feit dat Paus Benedictus XVI afstand deed van zijn troon op "11 februari," "iets wat nooit gezien is" in de geschiedenis van de Katholiek Kerk? Sint-Malachias voorspelde reeds verschillende eeuwen geleden dat er "112 pausen" zouden zijn vóór het einde van deze beschaving en van "de Katholieke Kerk".

Maar wie is die laatste Paus? Zal het degene zijn die "het zichtbare gelaat" toont dat we allemaal al kennen of die van "de duisternis" die zich heel goed verbergt. En wat betekent het dat Jorge Mario Bergoglio, (Franciscus I) de "eerste Jezuïetenpaus is in de geschiedenis"? En waarom werden net op het moment van "de voorstelling" van de pas verkozen paus verschillende ufo's gezien boven het Sint-Pietersplein en het Vaticaan?

En wat is de reden dat het Katholicisme "zich mengt" in thema's met betrekking tot "het bestaan van leven op andere werelden"? En waarom sprak de Theoloog Corrado Balducci, één van de belangrijkste "exorcisten en duivelbezweerders" van het Vaticaan die ook "jezuïet" is, met zo veel nadruk over het bestaan van "Ufo's en buitenaardse wezens". En waarom "2 kometen die iets aankondigen," terwijl er twee pausen zijn, één "emeritus" en een andere "in functie" op de zelfde data? Zouden het slechte "voortekens zijn of zou het gaan om een diepgaande vernieuwing" overal, om zo "het nieuwe Tijdperk van fotonisch Licht" te beginnen?

zondag 7 april 2013

De Goudfraude En Het Bedrog Van De Onderdrukkende Aliens

Nu we "de diverse samenzweringen" en verborgen plannen van "de duisteren en overheersers van de NWO" hebben leren kennen, gaan we in deze "6º video Alcyone Plejaden" verder met deze interessante zoektocht naar betrouwbare gegevens die "ons allemaal rechtstreeks aangaan". Vele onderzoekers in "politieke wetenschappen en geopolitiek" hebben kunnen vaststellen dat die van de "Nieuwe Wereldorde NWO" de oprichters waren van "de ongrondwettige Goudreserve" (FED) voor hun eigen profijt.
We spreken over een "private Nationale Bank" die samen met andere "Internationale Banken" van "de twintig belangrijkste magnaten-families" die behoren tot "de Illuminati-Bilderberg en andere Geheime Ordes, degenen zijn die "met onverzadigbare hebzucht" zich meester hebben gemaakt van al "de Goudreserves van de wereld" en deze beheren.

Op die manier zijn "de Goudreserves" van elk land altijd maar verminderd tot "er geen meer zijn". En hoewel zij verzekeren dat de "Gold-Holdings" (goudreserves) heel veilig zijn, stelt zich de vraag of dat wel zo is, of "zou er geen goud meer zijn in de veilige opslagplaatsen"?
Recente onderzoeken van "specialisten in financiën en economie" hebben aan het licht gebracht dat het Goud van vele landen "al niet meer bestaat" en vervangen is door "Wolfraam bedekt met een laagje Goud".
Deze enorme "wereldfraude met het goud" is zo "laaghartig en oneerlijk" dat het goed mogelijk is dat het ernstige gevolgen zal hebben zowel voor "de Internationale Elite" waar "de Bilderbergs, Illuminati, Majestic 12, the Bohemian Club, de Club van Rome" en vele andere van hun "Duistere Geheime Genootschappen" deel van uitmaken.
Het "doel van die van de NWO" is niet enkel de bevolking arm maken en ons in verschrikkelijke "economische crisissen" zetten. Ook wat gebeurd is met de zware aanslag op "de Twin Towers van het Financieel Centrum van New York "op 11 september 2001" maakt deel uit van "de wrede agenda van "de Duistere Heren". Indien we verdiepen in dit mysterie, zullen we kunnen vaststellen dat als "centraal punt" van deze vreselijke ramp opnieuw het befaamde 'cijfer 11" opduikt.


zaterdag 30 maart 2013

Samenzwering rond het zinken van de Titanic en aanslagen met het cijfer 11

In deze 5e video vinden we het belangrijk om dieper in te gaan op het "onthullen van de verschrikkelijke plannen die de Duisteren beramen" tegen de mensheid, en in dit geval "de geheime oorzaken" aan het licht te brengen waarom de beroemde oceaanstomer "Titanic" eindigde op de bodem van de zee.

Zou er iets meer achter zitten dan wat "officieel gezegd werd" tegen het publiek, en dat men nooit te weten kwam? Maar wat "is er werkelijk gebeurd" met de grootste oceaanstomer ter wereld? Het was in werkelijkheid een samenzwering en een heel goed gepland "Nibiruaans-Reptiliaans" complot.

Het was "een sterk netwerk van samenzwering" tegen een groep vermogende ondernemers, "aannemers, bankiers, financiers", die zich samen met drie grote magnaten sterk verzetten tegen de oprichting van "de US Federal Reserve", want met de oprichting ervan, "zouden de Banken de wereldeconomie centraliseren en controleren."

Het had ook zeer grote gevolgen voor de maatschappij in het algemeen, want bij de overledenen was er ook John Astor, "de rijkste man" van zijn tijd, grote "vriend en financier" van de uitvindingen van Nicola Tesla, ontdekker van "de vrije en oneindige Toroidale energie'. En "de Nibiruanen-Illuminati" wilden voor niets ter wereld dat we dit zouden kennen, zodat we "zouden blijven afhangen" van de Nieuwe Wereldorde (NWO) en hun wrede bedoelingen.

En wat kunnen we zeggen over de vreemde toevalligheden van die samenzweringen op specifieke data die verbonden zijn met het cijfer 11, dat ook voorkomt in andere gebeurtenissen die de mensheid hebben geschokt op die sleuteldatum? Zou het kunnen dat alles goed voorbereid wordt?

Het lijkt er op dat men nooit de authentieke waarheid heeft gekend over de aanslagen van "11 maart 2004" in Madrid-Spanje, of de vernietiging van "de Twin Towers van New York", wat ook gebeurde op een 11e. Zouden deze deel uitmaken van een agenda die is opgesteld voor "hun rituelen met menselijke offers," hetzij van een menigte, selectief of met betrekking tot "het begin of het einde van een oorlog"?donderdag 21 maart 2013

Heerschappij Van De Binnengevallen Aliens En De Nieuwe Wereldorde

In deze "4e video van Alcyone Plejaden" vinden we het heel noodzakelijk om te verdiepen in bepaalde aspecten van groot belang, vooral omdat "de overheersende duistere heren, de Reticulianen-Nibiruanen en hun Hybriden" doorgaan met "hun destructieve agenda" en openlijk weerstand bieden, waardoor ze op de Aarde talloze menselijke, kosmische en geologische "obstakels" creëren. Daarom kunnen we nog altijd geen "definitieve uitweg" zien uit die "lange donkere tunnel" waarin zij ons gezet hebben, we zien enkel een groot aantal "inmengingen," bedreigingen, angsten en "eindeloos veel provocerende en onaangename kritieke situaties" die plaatsvinden "op heel de planeet".

En wie zijn die "machtige manipulators" van de menselijke waardigheid? De voornaamste zijn: "de Rothschilds, de Rockefellers, J.P Morgan, de Windsors, Goldman Sachs, Harriman, Warburg, Carnegie, Schiff, Stillman, Wilson enz." Zij waren het die zich meester maakten van alle rijkdommen van de mensheid en het zijn ook zij die "de oprichters waren van de Nieuwe Wereldorde (NWO)."

Slechts heel weinig mensen hebben zich "openlijk verzet" tegen hun ambitieuze heerschappij, hun macht en leiding en wanneer sommigen "in opstand kwamen" tegen hun radicale beslissingen zoals de presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy werden ze "lafhartig vermoord".

We moeten niet vergeten wat er werd uitgelegd in "het 3e deel van de video", dat "de Intergalactische Confederatie" ons omwille van de sterke aardse en menselijke obstakels die "de overheersende Aliens" hebben gecreëerd als voorzorgsmaatregel in "een leegte van Ruimte-Tijd geplaatst heeft", in een soort van "Limbus-Wachttijd" vooraleer we volledig binnengaan in "de Fotonische Ringen van de Zon Alcyone".

Het is "een gigantisch Hologram" of energetisch omhulsel, gecreëerd met wijsheid en bewuste liefde opdat, wanneer wij binnengaan in die hoge Frequentie van "Manasisch licht", dit geen "Schok" zou zijn en we ook niet "het trauma en de pijn" zouden voelen, noch het verschrikkelijk leed dat we dachten te moeten beleven met de sterke en verwarrende elektromagnetische schok van "de Nul Zone".


zaterdag 5 januari 2013

Introductie

Deze blog is gemaakt met de bedoeling en hunkering om de transcendentale gebeurtenissen die zich aan het voordoen zijn in de kosmos en op onze planeet Aarde, en waarvan we op de hoogte zouden moeten zijn, heel duidelijk en naar waarheid bekend te maken en te verspreiden. We verwijzen concreet naar de nakende komst van de langverwachte Zon Alcyone van de Plejaden naar ons Zonnestelsel die zich elke 12.000 jaar cyclisch voordoet omdat het deel uitmaakt van haar hemelse baan, en vanaf 21 december 2012 zal dit op elk moment kunnen gebeuren.

Onze bedoeling is om te wijzen op de noodzaak om ons voor te bereiden voor deze grote sterrengebeurtenis, waarvan men de energie al begint waar te nemen op onze planeet door middel van lichtfenomenen, mooie schittering, het vreemde passieve gedrag van de Zon, de toename van het aantal meteorieten, de toenemende stroomuitval… Dit alles wijst op het naderen van de enorme elektromagnetische gordel die geladen is met fotonische partikels, die elke dag nog toenemen.

We zullen ook proberen om nauwkeurig en naar waarheid intriges op te helderen die beraamd worden op onze planeet Aarde, in de maatschappij en in de regeringen, evenals samenzweringen en gevechten die plaatsvinden in de kosmos… inmengingen die proberen om de onvermijdelijke komst van die grote Zon van hoop, Alcyone, te verhinderen of af te remmen. Deze zon zal orde komen brengen in de chaos waarin we leven, en al het negatieve en corrupte dat bestaat op de Aarde en in het menselijk wezen zuiveren en reinigen. Daarom moeten we ons voorbereiden op elk vlak, om de intrede in de ringen van de gigantische zon Alcyone te kunnen doorstaan en op die manier deel uit te maken van het nieuwe Fotonische Tijdperk dat ons de vrede en het geluk zal brengen waar we allemaal zo naar hunkeren.

Deze blog is gericht naar al die mensen de geïnteresseerd zijn in thema’s van wetenschap, kosmologie, antropologie… die de waarheid zoeken, en bovenal strijden om elke dag beter en positiever te zijn, en de basis te bouwen voor een betere toekomst die Alcyone, de Zon die geen schaduw geeft ons zal brengen, en deze staat al voor de deur.

We hopen dat de studie van deze pagina’s, artikels, video’s enz. ons allemaal zal helpen om beter geïnformeerd te zijn, zodat we ons op die manier voorbereiden om de zuiverende fotonische energieën van Alcyone te doorstaan en deel uit te maken van het nieuwe Ras Koradhy of het nieuwe Fotonische Tijdperk.

donderdag 3 januari 2013

De Alcyon Plejaden Trilogie

Deel 1

Dit eerste deel van deze video toont ons de gebeurtenissen die al plaatsvinden in de kosmos, met het dichterbij komen van een enorme hoeveelheid elektromagnetische energie die komt van de Zon Alcyone van de Plejaden naar onze planeet Aarde en naar heel het Zonnestelsel, dat zijn hoogtepunt zal bereiken vanaf de Winterzonnewende van 2012 net zoals de maya's het schreven in hun kalender en wetenschappers zijn dit nu aan het vaststellen.

Realistische Animatie met Onuitgegeven beelden van ongelooflijke kosmische gebeurtenissen die zullen leiden naar een radicale transformatie van de wereld zoals wij die kennen, en de creatie van een nieuw Fotonisch tijdperk.
Deel 2

Dit tweede deel van de video's De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk, legt uit waarom er vertraging is in de zo langverwachte intrede van de Aarde en heel het Zonnestelsel in de Plejadiaanse Fotonische Gordel en het begin van het nieuwe Fotonische Tijdperk dat, zoals de Maya's voorspelden en zoals de Wetenschappers nu vaststellen, had moeten samenvallen met de Winterzonnewende, tussen 21 en 23 2012.

Maar dit heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom legt deze video uit hoe er sterke tegenstand en inmengingen zijn geweest van diegenen die de planeet willen domineren om deze onafwendbare komst te vertragen, waardoor ze meer pijn en chaos creëerden en er voor zorgden dat de mensheid sceptisch wordt voor de gebeurtenissen waarvoor we ons allemaal moeten voorbereiden zonder de waakzaamheid te verminderen, en zo te kunnen deelnemen aan een nieuwe dag van 2.000 jaar van fotonisch licht.Deel 3

Dit derde deel van de video De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk onthult een realiteit die science-fiction lijkt, maar het niet is. We leggen de sterke obstakels uit die de zo langverwachte komst van de Zon Alcyone van de Plejaden heeft vertraagd, die voorzien was voor de winterzonnewende van 2012.

Maar, ondanks al deze moeilijkheden, maakt de komst van Alcyone deel uit van een cyclische beweging die op Kosmisch vlak zal plaatsvinden op eender welk moment, daarom raden wij aan om de waakzaamheid niet te verminderen en voorbereid te zijn op elk vlak om zo deel uit te maken van de grootste sterrengebeurtenis ooit.