menu

vrijdag 27 december 2019

Neurologie slechtheid, Reptielenbrein, Geweld, Machogedrag-Feminisme, Hysterie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Agressief gedrag en geweld veroorzaken langdurige mentale trauma’s en aandoeningen voor veel mensen, met dure menselijke en economische gevolgen. Wat is de oorzaak van dit geweld dat elke dag meer toeneemt?
Wetenschappelijke studies zeggen dat genetische factoren een fundamentele rol spelen aangezien ze betrokken zijn bij de productie van bepaalde neurotranmitters en een grotere neiging naar agressiviteit, alcoholisme en gewelddadige moorden kunnen teweegbrengen, niettegenstaande bepaalt de biologie ons lot niet aangezien de hersenen plastisch en kneedbaar zijn in overeenstemming met interne en externe factoren, substanties, enz.
Ook is er de deelname van bepaalde hersenstructuren, de invloed van bepaalde hormonen, de opvoeding...
Maar niet alleen dat, ook kan gewelddadig gedrag resulteren in een vervormd, irrationeel en pathologisch mentaal dat de zaken anders ziet dan normale mensen, zoals de dissociatieve identiteitsstoornis of meervoudige persoonlijkheid.
Maar wat zijn de belangrijkste oorzaken die een invloed hebben op dat toenemend sociaal geweld dat niet stopt? Zouden horrorfilms en computerspelletjes daartoe bijdragen? Zou er bovendien een neuronale biologische basis bestaan die dit stimuleert? We weten dat er het reptielenbrein is met zijn meest instinctieve basisfuncties die bewogen worden door macht, kracht en heerschappij, territoriumafbakening. Maar hoe beïnvloedt het ons gedrag, dat van politici, en degenen die de film- en modewereld leiden, of dat van de pedofielen van de clerus of het koningshuis... zou het in verband staan met de toename van misbruik, die mensen nu aan het licht brengen?
En wat kunnen we zeggen over het vreselijke geweld tegen het andere geslacht, hetzij sociaal, psychologisch, seksueel, enz., met alarmerende gegevens over de hele wereld en de nefaste gevolgen ervan? En wat betreft machogedrag en feminisme dat scheidt en tegen elkaar opzet... waarop is het gebaseerd, zou het deel uitmaken van een goed georganiseerde manipulatie?


vrijdag 22 november 2019

Giftige, driftige, manipulerende mensen, disfunctionele gezinnen, Millennials

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We leven in een tijdperk waar er overal problematische, moeilijke en vechtlustige mensen zijn. Mensen die altijd protesteren, die diskwalificeren en minachten, narcistische en egocentrische mensen die zich belangrijk voelen, die willen opvallen en de anderen bekritiseren, enz., waardoor ze zowel familiale als sociale relaties beschadigen. En wat zou de oplossing zijn voor deze zo gebruikelijke situatie?
Zolang we er niet in slagen om de modus operandi te identificeren van deze emotioneel explosieve, toxische mensen met hun lading van wrok, razernij en constante boosheid als manier om zich dagelijks te gedragen en te communiceren, zullen we heel moeilijk in harmonie en emotionele stabiliteit kunnen leven.
Het is daarom dat we op een gepaste manier interacties zouden moeten hebben met hen en zo tegenslagen vermijden want we zijn verzonken in een wereld van cynisme en hypocrisie waar oneerlijke handelingen en allerlei soorten veinzerij de bovenhand hebben.
Anderzijds zijn er ook manipulerende en overredende mensen, die door middel van vleierij en beloftes de menigte manipuleren. En dit maakt ook deel uit van de zakenwereld. Opvoeders wenden het eveneens aan om met hun preken en de middelen die ze ter beschikking hebben ernaar te streven om hun toehoorders te overtuigen. En het is op die manier dat mensen van hen afhankelijk worden. Ook is er de toenemende pedofilie van geperverteerden, zowel van de religieuze clerus als van de corrupte politici zelf…
En welke rol spelen families hierin? Is de familie nog steeds de pijler van de maatschappij? Wat gebeurt er met disfunctionele families waar er emotionele manipulatie en geweld is, en heel autoritaire of toegeeflijke ouders? En wat betreft de toename van scheidingen, jongeren die beslissen om niet te huwen, de nieuwe millennials die geen enkel type verbintenis willen aangaan…? En wat is er aan het gebeuren met de interpersoonlijke relaties waar er te veel ongecontroleerde emotionaliteit is, toxische mensen die negatieve emoties hebben, kritiek, neurotisch gedrag en een manipulatie zoals nooit eerder bestaan heeft?


dinsdag 22 oktober 2019

robotisering Japan, risico AI, 5G, chip, ontmenselijking, controle verslaving

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
In Japan hebben miljoenen jongeren zich gestort op de dominerende verwestersing met de verwaarlozing van al wat traditioneel is, door meer moderne stijlen, de digitale wereld en nieuwe technologieën aan te nemen. Steeds meer personaliseren de Japanners hun machines en geven ze een naam aan hun robots, mobiele telefoons, spelers… personages van videospelletjes, virtuele acteurs en zangers. Dit betekent dat elektronische apparaten zo vitaal geworden zijn voor het Japanse leven dat ze virtuele familieleden aan het worden zijn en vele mensen brengen meer tijd door met machines dan met hun familieleden.
We leven in een maatschappij waar de artificiële intelligentie de hersenen van kinderen en jongeren enorm aan het verstoren is en als er geen dringende maatregelen genomen worden is het lot van deze mensheid dat ze geroepen is om deel uit te maken van een automatisering met onherstelbare gevolgen, aangezien het gevoel verzwakt wordt, de expressie, de natuurlijkheid, wat ervoor zorgt dat men een generatie aan het creëren is van ongevoelige jongeren en robotkinderen.
De technologie en robotica maakt ons steeds meer kwetsbaar, ondanks het nut ervan in de maatschappij zoals de Japanse waar geen arbeidskracht bestaat voor veel werk en waar de veroudering van de bevolking heel uitgesproken is, daarom dat androïde robots in Japan goed onthaald worden… zo bestaan er babyrobots, huisdierrobots, androïde presentators en acteurs, ober- en kookrobots, politieke robots…
Ook is de fusie van de mens met machines aan het toenemen tot we een transhumanistisch ras van androïde cyborgs worden. En hoewel dit irreëel zou kunnen lijken, zijn er vele futuristen die geloven dat de creatie van machines met Artificiële Intelligentie een realiteit aan het worden is, en dit zal het einde van de mensheid betekenen omdat het moment zal komen waarop de artificiële intelligentie de menselijke zal overstijgen. En wat te zeggen met betrekking tot het nieuwe verbindingsnetwerk 5G en zijn enorme risico’s voor de gezondheid en het milieu, evenals voor het leven van mens, plant en dier? En welke relatie heeft dit alles met het feit dat men artificiële neuronale netwerken heeft gecreëerd opdat ze zouden lijken op biologische hersenen en men deze kan simuleren? En over het bedrijf genaamd Neuralink gericht op de fusie of interface tussen mensen en elektronica, wat is het doel daarvan?


vrijdag 13 september 2019

Angelsaksische plundering India, Feesten Tempels, Vimana’s, Naga-Maya’s

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
In het tweede deel van deze interessante documentaire gewijd aan de duizenden jaren oude Indische cultuur, moeten we zeggen dat de Engelsen India uitbuitten door middel van de Britse Oost-Indische Compagnie om de Britse industrie te voorzien van grondstoffen en goedkope arbeidskrachten gedurende meer dan twee eeuwen.
En ondanks het feit dat vele Radja’s in opstand kwamen tegen de Angelsaksische heerschappij, vernietigde deze paleizen en steden in heel het land, de Indische economie werd ontmanteld en geruïneerd, wat massale verarming met zich meebracht en ernstige hongersnood en epidemieën, vooral in Bengalen, waar tussen 3 en 5 miljoen mensen stierven… 
Maar dat is niet het enige, er werd ook een Leger van een 4 miljoen hindoes gecreëerd tussen de 1e en de 2e Wereldoorlog om te vechten aan de zijde van Engeland, wat een hulp was voor de overwinning van het Verenigd Koninkrijk. En wat erger is, is dat het Britse Imperium deze gegevens listig uit het gezichtsveld van de wereldbevolking heeft gehouden, evenals de genocide, samen met de segregatie en het racisme tegenover de inheemse bevolking van India, alsof het een onbeschaafde natie was.
Maar haar diepe wortels zijn altijd heel rijk geweest aan kennis, taal, architectuur, met wonderbaarlijke oude tempels, waarvan de bouw nog steeds een mysterie is, het reuzendom met onverklaarbare sporen en voetafdrukken, zuilen die zijn uitgeslepen met heel nauwkeurige perforaties, gemaakt met heel geavanceerde instrumenten en technologie, type laser, het mysterie van hun vimana’s of vliegende schepen.
Dit alles samen met haar culturele rijkdom met grote en kleurrijke festiviteiten zoals Diwali, Ganesh Chaturthi, het Holi festival, Durga Puja, Teej en vele meer, vooral gewijd aan haar goden die hen steeds beschermden.
En wat kunnen we zeggen over het mysterie dat de hindoeïstische Naga’s omgeeft van wie bevestigd wordt dat ze zich konden verplaatsen naar de gebieden van het precolumbiaanse Mexico om daar hun diepgaande kennis na te laten? Wie waren deze wezens en hoe kwamen ze tot de gebieden van de Maya’s, waar nog altijd ontelbare resten zijn die getuigen van hun aanwezigheid?


woensdag 28 augustus 2019

Engels kolonialisme India Vimana Kosmogonie Technologie. Taj Mahal hindoetempel

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGEDEELD IN DRIE DELEN***


Vooreerst moeten we weten dat onze omvangrijke geschiedenis en oude tradities jammer genoeg onderworpen zijn geweest aan kwaadaardige verdraaiingen, met als doel dat we de waarheid van vele zaken niet zouden kennen.
In deze documentaire kunnen we vaststellen hoe de Angelsaksische hegemonische macht zich meedogenloos manifesteerde op de Britse eilanden waarbij ze zich meester maakten  van gebieden die hen niet toebehoorden. En hun imperialistische heerschappij breidde zich uit tot de onderwerping van Amerika, Canada, territoria in Afrika, het Midden-Oosten, Azië, Singapore, Hongkong, Oceanië, zonder de ontelbare eilanden te tellen in de Atlantische of Indische Oceaan, en in hun drang naar dominantie lokten ze oorlogen uit in Europa, om zo territoria te verkrijgen op alle continenten ter wereld omdat ze zeker waren dat niemand hen zou ontdekken, terwijl ze ellende en pijn genereerden in de hele wereld en zich verrijkten.
Op deze manier koloniseerde het Engelse Imperium ook India, een volk met een enorme rijkdom die ze geërfd hadden van hun voorouders, totdat het volk met Mahatma Gandhi aan het hoofd, erin slaagde om zich te bevrijden van het Angelsaksische juk dat hen gedurende meer dan 2 eeuwen geregeerd had, en een spoor naliet van miljoenen doden en lijken in een verwoest subcontinent.
Ondanks dat is het heel belangrijk te weten dat de duizenden jaren oude hindoecultuur een immense metafysische, kosmogonische, technologische en architectonische kennis bezit. Met de goden Brahma, Vishnoe en Shiva en hun gemalin Sarasvati, Lakshmi en Shakti regeerden ze gedurende vele jaren hun volk waarbij ze een uiterst geavanceerde beschaving creëerden en machtige bouwwerken, tempels en paleis-steden nalieten, gemaakt met technieken die men zich vandaag niet kan voorstellen, bovendien verplaatsten ze zich in de lucht door vliegende voorwerpen te gebruiken die heel krachtig waren, Vimana’s genaamd… waarbij vele bewijzen overbleven van zuivere ruimtevaarttechniek die duizenden jaren geleden ontwikkeld werd.
In het derde deel van deze interessante documentaire spreken we over de werkelijke geschiedenis van de beroemde TAJ MAHAL, aangezien er vele duidelijk vastgestelde bewijzen bestaan dat de Taj Mahal geen tombe is zoals men ons wil laten geloven, maar een hindoetempel gewijd aan de god Shiva Mahadeva…omdat men moet verstaan dat niet alles wat men ons op officieel vlak verteld heeft, waar is.


zondag 14 juli 2019

fysieke, psycho-emotionele gezondheid, stress, angst, depressie, denken-voelen

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGEDEELD IN DRIE DELEN***

De fysieke, mentale en emotionele gezondheid zijn werkelijk natuurlijke toestanden van het menselijk lichaam, maar door slechte voedingsgewoontes en door de levensstijl, lijdt de meerderheid van de mensen aan diverse aandoeningen die de bekwaamheid ondermijnen om een gezond leven te leiden.
Ons fysiek lichaam is een verlenging van het bewustzijn, en op hun beurt hebben ons mentaal en onze emoties een invloed op ziekte en gezondheid. Heel zeker is niets losgekoppeld of gescheiden en heel ons organisme werkt met een absolute perfectie in unisono, aangezien het doel is om positief te evolueren.
Maar in dit duister tijdperk moeten we die factoren begrijpen die het evenwicht schaden dat noodzakelijk is om een werkelijke gezondheid te hebben: factoren als stress, angst, schuldgevoel, droefheid, moedeloosheid, depressie, het enkel aandacht schenken aan negativisme, doemdenken, fobieën, complexen, zijn aspecten die ernaar streven om ons verslagen en onbewust te houden…
Daarom is het dringend om positieve emoties te creëren die ons helpen om onze fysieke en interne gezondheid te versterken, aspecten als genegenheid, een positieve gemoedstoestand, emotionele intelligentie, de bekwaamheid om te vergeven, empathie, begrip tegenover anderen, gezonde communicatie, zijn factoren die bovendien onze fysieke, psychologische, emotionele en spirituele gezondheid kunnen versterken en eveneens de anderen helpen.
En dus zouden we een grotere inspanning moeten doen opdat harmonie en vrede de bovenhand zouden hebben in elke omgeving waarin we ons ontwikkelen, er zou gelijkmoedigheid, genegenheid en oprecht respect moeten heersen, net als een waarachtige menselijke en emotionele steun. De hoofdsleutel zit in leren hoe we gepast kunnen denken en voelen.


maandag 24 juni 2019

SAMENZWERING FARMACEUTISCHE, MEDISCHE EN VOEDINGSINDUSTRIE TEGEN DE GEZONDHEID

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGESPLITST IN DRIE DELEN***

In werkelijkheid heeft ons fysisch organisme alle elementen om vele jaren te kunnen leven, en hoewel het in onze handen ligt om een gezond lichaam te hebben dankzij een goede voeding en evenwichtig leven, heeft men desalniettemin sinds verre tijden ons proberen aantasten, verzwakken en ziek maken opdat we minder lang zouden leven. En hoewel er sinds eeuwen het valse geloof bestaat dat ziekte een natuurlijke en onvermijdelijke toestand is, gaat het om een bewering gevoed door de kolossale en heersende globale medische industrie… Weten de duistere machten die ons regeren, dat als we gezond blijven en op psychisch en intern niveau groeien, naast het creëren van verschillende bekwaamheden en verloren waarden, we ook zouden ontdekken wie zij in werkelijkheid zijn en wat ze proberen doen om ons te beschadigen, tot onze totale uitroeiing?
En wat kunnen we zeggen over de farmaceutische industrie, die de derde sector is van de wereldeconomie na de megaholdings van de wapenindustrie en de drugshandel?
Volgens wat we weten begint ze evenwichtige medische behandelingen aan de kant te laten en heeft ze miljarden dollars geïnvesteerd in farmacologische vernieuwingen, allemaal met als doel om de professionelen in gezondheid onder controle te houden en ons alle soorten ziektes te “verkopen”, net als ondoeltreffende en verslavende geneesmiddelen… Zou ze geïnteresseerd zijn om ons grondig te genezen, of is het doel om ons geld te ontnemen door ons chronisch te nemen medicijnen te verkopen?
En waarom gaan ziektes zoals kanker, hartproblemen, obesitas… elk jaar steeds meer overheersen? Zou dat verbonden zijn met de toename van bereide maaltijden, artificiële en toxische voedingsmiddelen vol additieven, metalen, pesticiden, en ook met resistente bacteriën en ingrediënten die genetisch gemanipuleerd zijn, die een authentieke ramp aan het uitlokken zijn in de openbare gezondheid wereldwijd?
Hebben de medische en voedselindustrie zich voorgenomen om te streven naar gezondheid of zoeken ze enkel business en financiële belangen?
Als we werkelijk zoveel aanvallen op onze waardevolle gezondheid willen overleven, is het meer dan vitaal om die ingeslapen cognitie en ons bewustzijn te doen ontwaken waar we allemaal over beschikken.


maandag 6 mei 2019

Portalen ruimte-tijd, fractaal Multiversum, Biofotonen, Chrononauten, Déjà-vu

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS INHOUDELIJK VERDEELD IN DRIE DELEN***

In dit tijdperk zijn er zich meer dan ooit veel ongewone fenomenen aan het voordoen van het type ruimte-tijd, wat erop wijst dat er zich interdimensionale portalen aan het openen zijn waar verleden, heden en toekomst fusioneren, dit zou verklaren waarom de tijd niet rendeert zoals voordien. Deze fenomenen zouden ons toelaten om met volle wil vergezeld van een ontwaakt bewustzijn, een parallelle wereld te gaan doorkruisen die meer positief, onveranderlijk en onvergankelijk is om zo geholpen te kunnen worden door de hogere Wezens van de Kosmos.
Daarvoor mogen we ons niet laten vastzetten door de koude en robotachtige wereld van de Artificiële Intelligentie, omdat de heersers van de globale macht met hun geo-engineering en cybernetica negatieve gebeurtenissen aan het creëren zijn, omdat ze weten dat als we erin slagen om ons te decoderen van onze oude gewoontes en gebruiken, en neuronale biofotonen creëren, hun valse normen en eeuwenlange slavernij zouden instorten.
Er is zich namelijk een grote planetaire transformatie aan het voordoen, waarbij meervoudige parallelle realiteiten aanwezig zijn, samen met de fractale supersnaren waarin het unieke universele en kosmische Al vervat zit, met zijn heilige Geometrie en Kosmometrie in evenwicht en perfecte symmetrie.
Ook bestaan er ruimtelijke chronotunnels, Stargates, of doorgangen van kwantum- en fotonisch licht, waarlangs de Chrononauten van de sterren zich verplaatsen die de taak hebben om ons te onthalen om in de meer subtiele dimensies van de kosmos te kunnen binnengaan, wat rechtstreeks te maken heeft met de transformatie-mutatie van de mens.
En wat kunnen we zeggen over parallelle Universums, met hun alternatieve realiteiten, of de gekende Déjà Vu, de Kosmometrie, de Multiversums of oneindige universums, waarover de huidige grote wetenschappers spreken?
Zou alles deel uitmaken van een goddelijke kosmische interconnectie, en is daarvan ook de microkosmos mens doordrongen en zijn noodzakelijke transformerende vooruitgang?


zaterdag 16 maart 2019

Terugkeer Nibiru, Planeet X, Oumuamua artificieel, signalen, asteroïden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

Bestaat de planeet Nibiru, ook gekend als Planeet X, Marduk enz.? Hoe beïnvloedt deze ons? Volgens vele wetenschappers gaat het om een dwalende wereld die vier keer groter is dan Jupiter die het gebied van onze baan rond de Zon nadert en verborgen is in de Oortwolk en in de Kuipergordel, terwijl de mensheid zoals altijd de resultaten niet kent die dit zal genereren in ons leven.
Maar waarom hebben wetenschappers zich niet uitgesproken over het naderen ervan, terwijl ze gesofistikeerde satellieten en telescopen hebben en het gaat om een wereld die heel gekend was in het oude Mesopotamïe en Soemerië?
Volgens wat we weten is deze teruggekeerd en heeft hij de laaghartige taak om opnieuw, zoals hij het ook in verre tijden deed, alle energieën van de planeet en zijn bewoners te onttrekken, om zo ons leven te vampiriseren, samen met de vitale energieën die we hebben, zoals ze deden in voorbije tijdperken. Ook hadden ze het funeste idee om genetisch in te grijpen bij heel de mensheid, met als doel om een hybridisatie te creëren, terwijl ze ons DNA wijzigden, wat uitlokte dat de twaalf helixen van het genoom dat we hadden, er uiteindelijk slechts twee werden, wat degene zijn die we nu actief hebben.
Maar zou Nibiru daarnaast aan het maken zijn dat asteroïden gevaarlijk dicht bij onze planeet komen? En welk mysterie omvat de asteroïde Oumuamua die voor vele astronomen een soort van sonde zou kunnen zijn die geleid is vanuit het heelal door intelligente wezens...? En wat kunnen we anderzijds zeggen over mysterieuze radiosignalen die afkomstig zijn uit de diepe ruimte, die op een pulserende manier de Aarde bereiken, zouden al deze signalen verbonden zijn met het naderen van de planeet Nibiru en zijn gevaarlijke effecten?


dinsdag 8 januari 2019

Artificiële Holle Maan. Fenomenen Kraters. Constructie Ondergrondse Basissen.

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Onze satelliet, de Maan, is niet zoals we altijd gedacht hebben, aangezien ze omgeven wordt door grote mysteries en verborgen zaken… Volgens vele onderzoekers en fenomenen die dat bewijzen, heeft ze niet enkel een enorme kracht en invloed op de mens, er is ook vastgesteld dat het een artificiële planetoïde is die gecreëerd werd met een concreet doel.
Bij de niet-uitgelegde fenomen zijn er onder andere de volgende: waarom is de Maan zo anders dan de andere satellieten van het Zonnestelsel, aangezien ze allemaal veel kleiner zijn dan de planeet waar ze ronddraaien? En waarom heeft ze vreemd genoeg een heel ongewone cirkelvormige baan en geen elliptische, gezien ze ons altijd dezelfde zijde toont? En over haar mineralen, waarom is er zo veel contrast met die van de Aarde? En wat de eclipsen betreft, zou onze mysterieuze satelliet geplaatst zijn op een mathematisch exact punt, en met welk doel? En wie deed het en met welke technologie?
Het is duidelijk dat er een sterke cover-up is die men absoluut niet wil te kennen geven, en als dat het geval is, moet er een machtige reden zijn om de waarheid te moeten toedekken… En hoewel we altijd gedacht hebben dat de Maan een natuurlijke satelliet is, zijn er ook meer open wetenschappelijke argumenten die alles wat we altijd geloofd hebben ernstig in twijfel trekken.
Er is namelijk vastgesteld dat de Maan geen natuurlijke satelliet is maar wel een artificiële, die bovendien hol is, van metaal en beschermd zoals we zullen ontdekken doorheen deze interessante documentaire... en dat is niet het enige, maar bovendien zullen we ook bewijzen zien die het bestaan bevestigen van basissen, constructies, ondergrondse installaties en vreemde fenomenen in de maankraters die zelfs gezien zijn door de astronauten zelfs tijdens hun maanmissies.