menu

zaterdag 10 december 2016

MK Ultra in Hollywood, Subliminale manipulatie en ongevallen

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met die dringende noodzaak om te vechten om te ontwaken uit onze lethargie…En hoewel de Duisteren verder gaan met hun drang om de Aarde en de mensheid in het algemeen te destabiliseren om ons onbewust-verdoofd te houden en ook angstig en bezorgd, moeten we een inspanning doen en meewerken met die Wezens van Licht die met grenzeloze Liefde en Liefdadigheid aan het werken zijn opdat er niet nog meer chaos-vernietiging zou zijn. En ons decoderen van al het dichte dat we gedurende jaren opgestapeld hebben en het vervangen door een nieuwe positieve Hercodering. 
Maar zullen we dat kunnen doen, nu we ons in het moeilijkste moment bevinden waar alles crisis is, armoede, conflicten, spionage, machtsmisbruik, mysterieuze moorden, zelf georganiseerde aanslagen, genocides en oorlogen om nog meer Islamofobie en Antisemitisme te creëren? 
En wat kunnen we zeggen over de zevende kunst, zouden zij van hun kant ook hun werk doen om erin te volharden ons te hersenspoelen om hun Nieuwe Wereldorde te creëren en daarvoor allerlei soorten boodschappen doorgeven zodat de onwetende mensen in hun netten zouden vallen?
Zou er een goed bestudeerd doel zijn om vernietigende en manipulerende films te creëren? Of heeft het Hollywood Imperium als heel belangrijke aftakking van de regerende elite zijn dubbele en driedubbele zetten met als bedoeling dat de onderwerping voortduurt en onze mentale, emotionele en interne frequentie daalt? En hoort daarbij de vreselijke techniek van niveaus van mentale programmering en gedeeld mentaal dat verschillende methodes van MK Ultra omvat?