menu

zaterdag 10 december 2016

Globale Controle NWO, Big Brother, Artificiële Intelligentie, robots

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We bevinden ons in de moeilijkste periode van deze beschaving vol decadentie en armoede waar enkel pijn en lijden heerst… Dit is te wijten aan het feit dat we toelaten dat de huidige heersers over ons leven en ons lot onze toekomst gemanipuleerd hebben, maar nog niet voldaan, willen ze ons halsstarrig een biotechnologie opleggen met als doel om de globale controle te verkrijgen en zo hun begeerde Orwelliaanse Nieuwe Wereld Orde te creëren…
Maar ze controleren ons niet alleen, ze streven er ook naar om heel de bevolking te onderwerpen en daarnaast is hun doel ook om van ons zombies te maken. Daarom zien we een merkbare psychische, mentale en spirituele verkilling, en zijn steeds meer mensen ongelovig, wantrouwend, kwaadaardig en atheïstisch… en zo zetten we stappen naar de robotachtige-synthetische-androïde wereld die hen zo bevalt.
We moeten niet vergeten dat we voor de elite een heel lastig ras zijn en nu nog meer, nu de licht-fotonen aan het toenemen zijn. En vermits die licht-fotonen ertoe aanzetten om ons bewustzijn te ontwaken en ook om de twaalf strengen van het DNA te recupereren die zij ons duizenden jaren geleden ontnomen hebben, zijn ze gehaast om hun genocide en wereldoorlog te voeren en niet toe te laten dat we ontwaken…