menu

zondag 24 januari 2021

AFWIJZING VACCIN, DODEN/LETSEL, GLOBALE WEERSTAND, AGENDA21, PROTEST GROEIT

 We hebben te maken met een drogreden, een bedrog van gezondheidsterreur om de mensheid te dwingen zich te laten vaccineren. En dit is niets anders dan een systematische en keurig geplande uitroeiing door toedoen van de machtigste elites van de wereld, met als doel om de wereldbevolking te reduceren. Daarom moeten we dringend wakker worden, want als we even onbewust doorgaan, kunnen we niet uit deze manipulatie en die gezondheidsterreur geraken die zij ons willen opdringen.

Een manipulatie, hetzij door het gebruik van mondmaskers die de gezondheid van de kinderen verwoesten en het geestelijk en emotioneel evenwicht aantasten, hetzij door het opleggen van opsluiting en de daaruit voortvloeiende fysieke isolatie zonder gegronde reden. Wat een flagrante schending van onze menselijke rechten op vrijheid betekent, met het schadelijke vaccin waarmee men ons wil inenten, een experimenteel vaccin waarvan de doeltreffendheid en de veiligheid niet bewezen zijn, aangezien het aantal sterfgevallen en slachtoffers van de bijwerkingen ervan blijft toenemen. Daarom waarschuwen wereldwijd meer dan 100.000 artsen, wetenschappers, virologen, biologen, psychiaters, immunologen, microbiologen, genetici, epidemiologen en diverse gezondheidswerkers voor de nefaste gevaren ervan. Ook advocaten, juridische comités, rechtbanken tegen het opdringen en verspreiden van informatie gebaseerd op sensatiezucht, manipulatie en angst, om steeds restrictievere maatregelen op te leggen die onze rechten schenden.

Maatregelen die ernstige psychologische, fysieke, economische en sociale schade veroorzaken en die tot doel hebben de menselijke bevolking uit te roeien en in te krimpen, om hun Agenda 21, of de Grote Reset, uit te voeren en zo een totalitaire staat op te leggen waarmee de elite de Nieuwe Wereldorde wil invoeren.

Hiermee zult u begrijpen waarom het nu meer dan ooit zo dringend is om een stevig en onoverkomelijk verzet te voeren, hoe dringend het is om niet op te houden met demonstreren om tot uitdrukking te brengen dat wij een vrije, democratische samenleving zijn met het recht op een eigen mening, en om tot uitdrukking te brengen dat wij het niet eens zijn met het vaccin.


Video gemaakt door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***