menu

zondag 14 juli 2019

fysieke, psycho-emotionele gezondheid, stress, angst, depressie, denken-voelen

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGEDEELD IN DRIE DELEN***

De fysieke, mentale en emotionele gezondheid zijn werkelijk natuurlijke toestanden van het menselijk lichaam, maar door slechte voedingsgewoontes en door de levensstijl, lijdt de meerderheid van de mensen aan diverse aandoeningen die de bekwaamheid ondermijnen om een gezond leven te leiden.
Ons fysiek lichaam is een verlenging van het bewustzijn, en op hun beurt hebben ons mentaal en onze emoties een invloed op ziekte en gezondheid. Heel zeker is niets losgekoppeld of gescheiden en heel ons organisme werkt met een absolute perfectie in unisono, aangezien het doel is om positief te evolueren.
Maar in dit duister tijdperk moeten we die factoren begrijpen die het evenwicht schaden dat noodzakelijk is om een werkelijke gezondheid te hebben: factoren als stress, angst, schuldgevoel, droefheid, moedeloosheid, depressie, het enkel aandacht schenken aan negativisme, doemdenken, fobieën, complexen, zijn aspecten die ernaar streven om ons verslagen en onbewust te houden…
Daarom is het dringend om positieve emoties te creëren die ons helpen om onze fysieke en interne gezondheid te versterken, aspecten als genegenheid, een positieve gemoedstoestand, emotionele intelligentie, de bekwaamheid om te vergeven, empathie, begrip tegenover anderen, gezonde communicatie, zijn factoren die bovendien onze fysieke, psychologische, emotionele en spirituele gezondheid kunnen versterken en eveneens de anderen helpen.
En dus zouden we een grotere inspanning moeten doen opdat harmonie en vrede de bovenhand zouden hebben in elke omgeving waarin we ons ontwikkelen, er zou gelijkmoedigheid, genegenheid en oprecht respect moeten heersen, net als een waarachtige menselijke en emotionele steun. De hoofdsleutel zit in leren hoe we gepast kunnen denken en voelen.