menu

zondag 24 januari 2021

AFWIJZING VACCIN, DODEN/LETSEL, GLOBALE WEERSTAND, AGENDA21, PROTEST GROEIT

 We hebben te maken met een drogreden, een bedrog van gezondheidsterreur om de mensheid te dwingen zich te laten vaccineren. En dit is niets anders dan een systematische en keurig geplande uitroeiing door toedoen van de machtigste elites van de wereld, met als doel om de wereldbevolking te reduceren. Daarom moeten we dringend wakker worden, want als we even onbewust doorgaan, kunnen we niet uit deze manipulatie en die gezondheidsterreur geraken die zij ons willen opdringen.

Een manipulatie, hetzij door het gebruik van mondmaskers die de gezondheid van de kinderen verwoesten en het geestelijk en emotioneel evenwicht aantasten, hetzij door het opleggen van opsluiting en de daaruit voortvloeiende fysieke isolatie zonder gegronde reden. Wat een flagrante schending van onze menselijke rechten op vrijheid betekent, met het schadelijke vaccin waarmee men ons wil inenten, een experimenteel vaccin waarvan de doeltreffendheid en de veiligheid niet bewezen zijn, aangezien het aantal sterfgevallen en slachtoffers van de bijwerkingen ervan blijft toenemen. Daarom waarschuwen wereldwijd meer dan 100.000 artsen, wetenschappers, virologen, biologen, psychiaters, immunologen, microbiologen, genetici, epidemiologen en diverse gezondheidswerkers voor de nefaste gevaren ervan. Ook advocaten, juridische comités, rechtbanken tegen het opdringen en verspreiden van informatie gebaseerd op sensatiezucht, manipulatie en angst, om steeds restrictievere maatregelen op te leggen die onze rechten schenden.

Maatregelen die ernstige psychologische, fysieke, economische en sociale schade veroorzaken en die tot doel hebben de menselijke bevolking uit te roeien en in te krimpen, om hun Agenda 21, of de Grote Reset, uit te voeren en zo een totalitaire staat op te leggen waarmee de elite de Nieuwe Wereldorde wil invoeren.

Hiermee zult u begrijpen waarom het nu meer dan ooit zo dringend is om een stevig en onoverkomelijk verzet te voeren, hoe dringend het is om niet op te houden met demonstreren om tot uitdrukking te brengen dat wij een vrije, democratische samenleving zijn met het recht op een eigen mening, en om tot uitdrukking te brengen dat wij het niet eens zijn met het vaccin.


Video gemaakt door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***woensdag 13 januari 2021

VACCIN-AFKEER, ONGEHOORZAAMHEID, MEDISCHE TIRANNIE, PROTEST, WAARHEID-VRIJHEID

 De marionettenregeringen die zijn omgekocht door de elite, moeten weten, dat alles wat ze doen om een einde te maken aan deze beschaving voor hen moeilijk wordt gemaakt, omdat er telkens meer miljoenen zijn die wakker worden bij een valse medische noodtoestand en een pandemie die niets te maken heeft met de realiteit, en enkel een angstpyschose en economische en psychologische instabiliteit heeft gecreëerd in de mensheid.

En in deze irrealiteit zitten de risico’s van het experimentele vaccin, dat niet veilig noch effectief is, dat men ons aan het opleggen is als ontvolkingsinstrument. En zoals een groot aantal dokters, genetici, virologie-experten, immunologen in heel de wereld die niet omgekocht zijn door de medische tirannie, aanklagen, kan het sterke autoimmuunziektes veroorzaken, orgaanfalen, veranderingen in het DNA en massale sterfte. Maar bovendien bevat het nanopartikels om ons te veranderen in eigendom van de gezondheidsmultinationals, en robotachtige automaten van ons te maken zonder principes of interne waarden.

Daarom dat vele mensen die wakker beginnen worden, weigeren om zich te laten vaccineren, en de belachelijke maatregelen beginnen aan te klagen die men ons oplegt, en een burgerlijke opstand vragen om de genocide van de mensheid te vermijden waarnaar gestreefd wordt, maar die ze niet gaan bereiken als iedereen meehelpt, omdat onze vrijheid als mensen op het spel staat. En de strijd tegen de onwetendheid en het bedrog is fundamenteel, om met reële basissen en geldige argumenten samen met wetenschappers te protesteren en manifesteren tot we erin slagen om onze rechten te laten gelden en de triomf van het Licht over de Duisternis te bereiken.


Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***