menu

donderdag 7 juli 2016

Schumann-Resonantie, Stargates, Looking Glass-Yellow Cube, Brexit

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Terwijl we dichter bij het Galactisch Centrum komen, worden we allemaal beïnvloed door definiërende energieën, maar ook zullen we grotere moeilijkheden, chaos-rampen moeten ondergaan hetzij op planetair, geopolitiek, psychosociaal vlak, totdat de Aarde zich opnieuw aanpast en afstemt op een ongekende frequentie en Schumann-Resonantie samen met de aardse-ruimtetijd...
Het is belangrijk te weten dat de Schuann-Resonantie of hartslagen van de Aarde het magnetisch veld zijn dat zacht maar continu aan het dalen is en dit zou te maken hebben met de inversie van de magnetische polen van de aarde of een dimensionele Kwantumsprong van enorme proporties die nadert.
Hiermee zal het psychisch-fysisch ontwaken massaal toenemen zowel voor degenen die beschermd worden door het licht als degenen die de duisternis vereren, maar alles is onzeker aangezien men niet weet welke van de tegengestelde energieën meer kracht zal hebben...
En wat heeft dit te maken met het Project Looking Glass-Yellow Cube dat de dominerende elite een toekomstprojectie gaf, en toevallig sinds het einde van 2012 niet meer functioneert? En bovendien, waarom zoekt het imperialisme nieuwe interdimensionele poorten over heel de planeet?