menu

dinsdag 27 maart 2018

Decadent Anglo-Amerikaans zionistisch en Romeins Imperium, Jeruzalem, Netanyahu

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Het is belangrijk te weten dat de zionistische kabbalisten verder gaan met verwarring en machtsmisbruik te creëren om hun nieuwe wereldorde te versterken en dit kunnen we vaststellen met de illegale erkenning door de V.S., dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van Israël, waarmee men kan staven dat degene die ons op een totalitaire manier regeert, hetzelfde Anglo-Amerikaans zionistisch imperium is, vanuit de schaduw geholpen door de Europese Unie, die profiteren van concrete datums om meer verdeeldheid, oorlogen en religieuze conflicten te creëren, met als doel om hun fraude en corruptie toe te dekken. En waarom gebeurt dit precies in de zone van Jeruzalem, erkend als heilige stad door de voornaamste religies, en waar er een heel krachtig en gemagnetiseerd energieveld is, waar het zionistisch-kabbalistisch Imperium zich altijd meester probeerde van te maken?
Waarom bestaat er bovendien zoveel gelijkenis tussen het huidig zionistisch Anglo-Amerikaans Imperium en hetgeen gebeurde met de decadentie van het oude Romeinse Imperium?
Het is heel belangrijk om er ons in deze documentaire rekenschap van te geven hoe het huidige Imperium dat ons slecht bestuurt een reproductie is van het oude en decadente Romeinse Imperium… en de gelijkenis valt op zowel in ondeugden, wandaden en oneindig veel degeneratie van de ergste soort, machtsmisbruik, ongestrafte moorden, verkrachtingen, pedofilie, satanisme van de ergste barbaarsheid, heel gelijkaardig met wat gebeurde in de decadentie van het Romeins Imperium.
En wat kunnen we zeggen over het onophoudelijk machtsmisbruik dat altijd overheerste, of de gierigheid, wreedheid, overspel, incest tussen familieleden… of over die vreselijke slavernij en die totale despotische en tirannieke onderwerping die zich zoveel voordeed in het oude Rome en die verder blijft bestaan in ons decadent modern tijdperk, hoewel velen overtuigd zijn dat we in een meer evolutief tijdperk zijn met een grotere sociale verbetering?
Als dit is waar we door moeten gaan, is volhardend strijden om ons bewustzijn dat in slaap is te ontwaken, het enige alternatief om dezelfde fouten uit het verleden niet te moeten herhalen…