menu

dinsdag 27 maart 2018

Decadent Anglo-Amerikaans zionistisch en Romeins Imperium, Jeruzalem, Netanyahu

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Het is belangrijk te weten dat de zionistische kabbalisten verder gaan met verwarring en machtsmisbruik te creëren om hun nieuwe wereldorde te versterken en dit kunnen we vaststellen met de illegale erkenning door de V.S., dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van Israël, waarmee men kan staven dat degene die ons op een totalitaire manier regeert, hetzelfde Anglo-Amerikaans zionistisch imperium is, vanuit de schaduw geholpen door de Europese Unie, die profiteren van concrete datums om meer verdeeldheid, oorlogen en religieuze conflicten te creëren, met als doel om hun fraude en corruptie toe te dekken. En waarom gebeurt dit precies in de zone van Jeruzalem, erkend als heilige stad door de voornaamste religies, en waar er een heel krachtig en gemagnetiseerd energieveld is, waar het zionistisch-kabbalistisch Imperium zich altijd meester probeerde van te maken?
Waarom bestaat er bovendien zoveel gelijkenis tussen het huidig zionistisch Anglo-Amerikaans Imperium en hetgeen gebeurde met de decadentie van het oude Romeinse Imperium?
Het is heel belangrijk om er ons in deze documentaire rekenschap van te geven hoe het huidige Imperium dat ons slecht bestuurt een reproductie is van het oude en decadente Romeinse Imperium… en de gelijkenis valt op zowel in ondeugden, wandaden en oneindig veel degeneratie van de ergste soort, machtsmisbruik, ongestrafte moorden, verkrachtingen, pedofilie, satanisme van de ergste barbaarsheid, heel gelijkaardig met wat gebeurde in de decadentie van het Romeins Imperium.
En wat kunnen we zeggen over het onophoudelijk machtsmisbruik dat altijd overheerste, of de gierigheid, wreedheid, overspel, incest tussen familieleden… of over die vreselijke slavernij en die totale despotische en tirannieke onderwerping die zich zoveel voordeed in het oude Rome en die verder blijft bestaan in ons decadent modern tijdperk, hoewel velen overtuigd zijn dat we in een meer evolutief tijdperk zijn met een grotere sociale verbetering?
Als dit is waar we door moeten gaan, is volhardend strijden om ons bewustzijn dat in slaap is te ontwaken, het enige alternatief om dezelfde fouten uit het verleden niet te moeten herhalen…


vrijdag 2 maart 2018

Elektromagnetisme, Elektrosensitiviteit, Microgolven, 5G, Nanotechnologie, Zon

 *** Nieuwe editie ***

Er wordt ons heimelijk talloze schade toegebracht met als enige doel om de hele mensheid ziek te maken, te robotiseren en heel de aarde te ontvolken. Dit wordt tot stand gebracht met Geo-engineering door middel van drones en sproeivliegtuigen vol chemische substanties en ook nanorobots van aluminium die in de bloedstroom terechtkomen en ongeneeslijke kwalen teweegbrengen. Of nanochips die ons niet enkel ziek maken maar ook een grotere robotisering creëren. Dit alles buiten een toenemend opdringen van bewaking en wijziging van heel het dagelijks gedrag.

Maar wat kunnen we daarnaast zeggen over de elektromagnetische verontreiniging die elke dag frequenter wordt, in het bijzonder in de mobiele telefonie, 5G-netwerken en andere avant-gardistische technologieën? Zouden de mensen op de hoogte zijn van de verschrikkelijke aandoeningen die het veroorzaakt als het overdreven en verslavend wordt gebruikt?

Het lijdt geen twijfel dat heel weinig mensen de schade kennen die het teweegbrengt aangezien het extreem hoge elektromagnetische straling gebruikt met het ernstige gevaar om tumoren te creëren en een toenemende gevoeligheid voor het elektromagnetisch veld, wat het leven van velen aan het verwoesten is… Het verstoort het functioneren van ons organisme en brengt de ontregeling teweeg van het melatonine hormoon dat het immuunsysteem en hormonaal systeem regelt, en het blokkeert niet enkel het DNA, maar gaat dit ook onomkeerbaar ontregelen.

En als we aan deze schade een voeding toevoegen geladen met golven die de schadelijke magnetrons teweegbrengen die miljoenen mensen thuis gebruiken, wordt de hele planeet beetje bij beetje in een soort van radioactieve kooi gezet, afkomstig van de gevaarlijke globale microgolven.

Als we alle elektro-negativiteit die we dagelijks in enorme hoeveelheden krijgen niet weten te controleren, zal het ons niet enkel ziek maken, maar ook de stralende energieën aantasten en doen verschrompelen die we uitzenden wanneer we in meditatie zijn of in een toestand van vrede, geluk en interne sereniteit, en dit zou betekenen dat er een energetische obstructie zou zijn en ons trillingsveld en hartcentrum zou verzwakken en ontkoppeld zou zijn van de realiteit. En waarom is de onderlinge samenhang tussen het elektromagnetisme van de mens, de aarde, de sterren en de Zon belangrijk?