menu

vrijdag 26 april 2013

De Nieuwe Energiebron van Tesla en de Desactivering van de Overheersende Aliens

Volgens wat we de laatste tijd duidelijk kunnen zien, is er een heel sterke “ongekende energie-kracht” die zich heeft voorgenomen om “de onzichtbare draden van de Elite” te bewegen en heel hun “Globaal Systeem” te desactiveren dat overspoeld wordt door “frauduleuze en verdorven feiten” van allerlei aard. Enkel op die manier zullen we gelukkig kunnen zijn en onze “trillingsfrequentie van kwantumlicht die we eeuwenlang verloren waren” verhogen en “ons op de plaats zetten die ons toekomt” in de evolutie net zoals het gebeurt met andere geavanceerde werelden van “de Galactische Confederatie”.

Daarvoor wordt “een heel machtige verbindende kracht aarde-kosmos” gecreëerd en aan die nobele missie nemen “eminentes bekende personen en professionelen” deel die werken met “Magistraten, Openbare Aanklagers, Rechters, Advocaten om het netwerk te ontmantelen en die macht die sinds vele jaren “verkeerd gericht wordt” te desactiveren.

Het gaat om Wezens met een niveau van “Bewustzijn-Wijsheid” die “samen” met die hooggeplaatste personen en professionals een “Alliantie-overeenkomst” gevormd hebben waarin Wezens van de Agarthi, Mutanten” en een groep van overgebrachte “Sirianen en Plejadianen” werken met “grote discretie en intelligentie” met de bedoeling om een “ontzetting uit het ambt en omverwerping” van “de Nibiruaanse-Alien elite” te creëren die kost wat kost koppig “aan de macht wil blijven en blijft vasthouden” aan de slavernij die zij hanteren.

Maar om het uitwerken van dit voornemen van “ontmanteling-transformatie” tot een goed einde te brengen, speelt de ongelooflijke maar zeer gecensureerde “vrije-toroïdale energie” een fundamentele rol, die ontdekt werd door de wetenschapper-uitvinder Nikola Tesla, en vele jaren later opnieuw werd opgenomen door andere wetenschappers zoals Guglielmo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchinson, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove... Ook nucleair ingenieur Mehran Tavakoli Keshe, die “de Keshe Foundation” oprichtte, en een revolutionaire technologie van anti-zwaartekrachtplasma” bekendgemaakt heeft die “reizen naar het heelal mogelijk zou kunnen maken. En deze “duurzame energie” zou ook toegepast kunnen worden voor transport, wetenschap, geneeskunde, elektriciteit” enz. Hij slaagde er zelfs in om “een vliegende schotel te maken” vergelijkbaar met degene die wezens van “geëvolueerde werelden” hebben.

Hiermee kan men vaststellen dat er achter dit alles een “machtig Bondgenootschap-Alliantie” zit tussen bepaalde naties, die samen met “de Interplanetaire Confederatie en “de Grote Galactische Confederatie van Licht” onvermoeibaar bezig zijn om de op handen zijnde val te veroorzaken van al de “Aliens die geïnfiltreerd zijn als mensen” en die onze aarde sinds vele jaren bezetten.

En nu nog meer, nu “de fotonische energie van de Plejadiaanse Zon Alcyone” telkens intenser wordt... Maar tot “het Hologram waarin we gezet zijn volledig opent,” zal “de weerstand-tegenwerking” van de Duisteren niet ophouden.

maandag 15 april 2013

Einde van de Illuminati-heerschappij, crisis in het Vaticaan, hun belangstelling voor Aliens

Wanneer we ons verder verdiepen in deze delicate thema's die van groot belang zijn voor de wereld, kunnen we zeggen dat, naast het ritualistische "cijfer 11" dat gehanteerd wordt door de sluwe manipulators van "de twee kampen-facties", naast de "buitenaardse Illuminati-Reptiliaanse" invloed en "de heimelijke vreselijke aanslagen op de Twin Towers van N.Y." er ook een enorme en "economische fraude" aan het licht gekomen is waar vele "Overheidsinstellingen" en privé-instellingen bij betrokken zijn.

Juist vanaf "het einde van 2012" zijn hun nefaste plannen zich onherroepelijk "tegen hen beginnen keren". Er bestaat een "hogere en kosmische macht-energie" die "haar aardse Bondgenoten" aan het activeren is om op een "afdoende en snelle" manier alles wat sinds vele jaren heimelijk "verborgen" was te "ontmaskeren-onthullen".

In dit geval spreken we over bepaalde "onregelmatigheden bij de financiële crisissen" in grote en prestigieuze banken zoals "HSBC, Barclays, Banco Santander, J.P Morgan, de Vaticaanse Bank, Banco Ambrosiano, the Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs", en in vele andere. Zouden hun "netwerken" en hun verschrikkelijke financiële verliezen al "aan het licht aan het komen zijn?"

Maar zou dit "enorme netwerk" te maken hebben met de recente "schandalen in het Vaticaan" die geleid hebben tot het ontslag van de bekende "Bankier van God," Ettore Gotti Tedeschi en ook van andere hoge functionarissen? En zou dit ook niet "de directe aanleiding" zijn geweest voor het feit dat Paus Benedictus XVI afstand deed van zijn troon op "11 februari," "iets wat nooit gezien is" in de geschiedenis van de Katholiek Kerk? Sint-Malachias voorspelde reeds verschillende eeuwen geleden dat er "112 pausen" zouden zijn vóór het einde van deze beschaving en van "de Katholieke Kerk".

Maar wie is die laatste Paus? Zal het degene zijn die "het zichtbare gelaat" toont dat we allemaal al kennen of die van "de duisternis" die zich heel goed verbergt. En wat betekent het dat Jorge Mario Bergoglio, (Franciscus I) de "eerste Jezuïetenpaus is in de geschiedenis"? En waarom werden net op het moment van "de voorstelling" van de pas verkozen paus verschillende ufo's gezien boven het Sint-Pietersplein en het Vaticaan?

En wat is de reden dat het Katholicisme "zich mengt" in thema's met betrekking tot "het bestaan van leven op andere werelden"? En waarom sprak de Theoloog Corrado Balducci, één van de belangrijkste "exorcisten en duivelbezweerders" van het Vaticaan die ook "jezuïet" is, met zo veel nadruk over het bestaan van "Ufo's en buitenaardse wezens". En waarom "2 kometen die iets aankondigen," terwijl er twee pausen zijn, één "emeritus" en een andere "in functie" op de zelfde data? Zouden het slechte "voortekens zijn of zou het gaan om een diepgaande vernieuwing" overal, om zo "het nieuwe Tijdperk van fotonisch Licht" te beginnen?

zondag 7 april 2013

De Goudfraude En Het Bedrog Van De Onderdrukkende Aliens

Nu we "de diverse samenzweringen" en verborgen plannen van "de duisteren en overheersers van de NWO" hebben leren kennen, gaan we in deze "6º video Alcyone Plejaden" verder met deze interessante zoektocht naar betrouwbare gegevens die "ons allemaal rechtstreeks aangaan". Vele onderzoekers in "politieke wetenschappen en geopolitiek" hebben kunnen vaststellen dat die van de "Nieuwe Wereldorde NWO" de oprichters waren van "de ongrondwettige Goudreserve" (FED) voor hun eigen profijt.
We spreken over een "private Nationale Bank" die samen met andere "Internationale Banken" van "de twintig belangrijkste magnaten-families" die behoren tot "de Illuminati-Bilderberg en andere Geheime Ordes, degenen zijn die "met onverzadigbare hebzucht" zich meester hebben gemaakt van al "de Goudreserves van de wereld" en deze beheren.

Op die manier zijn "de Goudreserves" van elk land altijd maar verminderd tot "er geen meer zijn". En hoewel zij verzekeren dat de "Gold-Holdings" (goudreserves) heel veilig zijn, stelt zich de vraag of dat wel zo is, of "zou er geen goud meer zijn in de veilige opslagplaatsen"?
Recente onderzoeken van "specialisten in financiën en economie" hebben aan het licht gebracht dat het Goud van vele landen "al niet meer bestaat" en vervangen is door "Wolfraam bedekt met een laagje Goud".
Deze enorme "wereldfraude met het goud" is zo "laaghartig en oneerlijk" dat het goed mogelijk is dat het ernstige gevolgen zal hebben zowel voor "de Internationale Elite" waar "de Bilderbergs, Illuminati, Majestic 12, the Bohemian Club, de Club van Rome" en vele andere van hun "Duistere Geheime Genootschappen" deel van uitmaken.
Het "doel van die van de NWO" is niet enkel de bevolking arm maken en ons in verschrikkelijke "economische crisissen" zetten. Ook wat gebeurd is met de zware aanslag op "de Twin Towers van het Financieel Centrum van New York "op 11 september 2001" maakt deel uit van "de wrede agenda van "de Duistere Heren". Indien we verdiepen in dit mysterie, zullen we kunnen vaststellen dat als "centraal punt" van deze vreselijke ramp opnieuw het befaamde 'cijfer 11" opduikt.