menu

donderdag 22 december 2016

De Alcyon Plejaden Trilogie II

De Nieuwe Energiebron Van Tesla...Ineenstorting van de Elite, de Bilderberg Club...Samenzweringen en onopgeloste Moorden, decadentie Monarchieënzaterdag 10 december 2016

De Nieuwe Energiebron Van Tesla...

Volgens wat we de laatste tijd duidelijk kunnen zien, is er een heel sterke "ongekende energie-kracht" die zich heeft voorgenomen om "de onzichtbare draden van de Elite" te bewegen en heel hun "Globaal Systeem" te desactiveren dat overspoeld wordt door "frauduleuze en verdorven feiten" van allerlei aard. Enkel op die manier zullen we gelukkig kunnen zijn en onze "trillingsfrequentie van kwantumlicht die we eeuwenlang verloren waren" verhogen en "ons op de plaats zetten die ons toekomt" in de evolutie net zoals het gebeurt met andere geavanceerde werelden van "de Galactische Confederatie".

Daarvoor wordt "een heel machtige verbindende kracht aarde-kosmos" gecreëerd en aan die nobele missie nemen "eminentes bekende personen en professionelen" deel die werken met "Magistraten, Openbare Aanklagers, Rechters, Advocaten om het netwerk te ontmantelen en die macht die sinds vele jaren "verkeerd gericht wordt" te desactiveren.

Het gaat om Wezens met een niveau van "Bewustzijn-Wijsheid" die "samen" met die hooggeplaatste personen en professionals een "Alliantie-overeenkomst" gevormd hebben waarin Wezens van de Agarthi, Mutanten" en een groep van overgebrachte "Sirianen en Plejadianen" werken met "grote discretie en intelligentie" met de bedoeling om een "ontzetting uit het ambt en omverwerping" van "de Nibiruaanse-Alien elite" te creëren die kost wat kost koppig "aan de macht wil blijven en blijft vasthouden" aan de slavernij die zij hanteren.

Maar om het uitwerken van dit voornemen van "ontmanteling-transformatie" tot een goed einde te brengen, speelt de ongelooflijke maar zeer gecensureerde "vrije-toroïdale energie"
een fundamentele rol, die ontdekt werd door de wetenschapper-uitvinder Nikola Tesla, en vele jaren later opnieuw werd opgenomen door andere wetenschappers zoals Guglielmo Marconi, Edward Leedskalnin, Viktor Grebennikov, John Bedini, John Hutchinson, Dr. Royal Raymond Rife, Eugene Mallove... Ook nucleair ingenieur Mehran Tavakoli Keshe, die "de Keshe Foundation" oprichtte, en een revolutionaire technologie van anti-zwaartekrachtplasma" bekendgemaakt heeft die "reizen naar het heelal mogelijk zou kunnen maken. En deze "duurzame energie" zou ook toegepast kunnen worden voor transport, wetenschap, geneeskunde, elektriciteit" enz. Hij slaagde er zelfs in om "een vliegende schotel te maken" vergelijkbaar met degene die wezens van "geëvolueerde werelden" hebben.

Hiermee kan men vaststellen dat er achter dit alles een "machtig Bondgenootschap-Alliantie" zit tussen bepaalde naties, die samen met "de Interplanetaire Confederatie en "de Grote Galactische Confederatie van Licht" onvermoeibaar bezig zijn om de op handen zijnde val te veroorzaken van al de "Aliens die geïnfiltreerd zijn als mensen" en die onze aarde sinds vele jaren bezetten.

En nu nog meer, nu "de fotonische energie van de Plejadiaanse Zon Alcyone" telkens intenser wordt... Maar tot "het Hologram waarin we gezet zijn volledig opent," zal "de weerstand-tegenwerking" van de Duisteren niet ophouden.


ALCYONE PLEJADEN -- 1e DEEL

Dit eerste deel van deze video toont ons de gebeurtenissen die al plaatsvinden in de kosmos, met het dichterbij komen van een enorme hoeveelheid elektromagnetische energie die komt van de Zon Alcyone van de Plejaden naar onze planeet Aarde en naar heel het Zonnestelsel, dat zijn hoogtepunt zal bereiken vanaf de Winterzonnewende van 2012 net zoals de maya's het schreven in hun kalender en wetenschappers zijn dit nu aan het vaststellen.

Realistische Animatie met Realistische Animatie met Onuitgegeven beelden van ongelooflijke kosmische gebeurtenissen die zullen leiden naar een radicale transformatie
van de wereld zoals wij die kennen, en de creatie van een nieuw Fotonisch tijdperk.


ALCYONE PLEJADEN TWEEDE DEEL

Dit tweede deel van de video's De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk, legt uit waarom er vertraging is in de zo langverwachte intrede van de Aarde en heel het Zonnestelsel in de Plejadiaanse Fotonische Gordel en het begin van het nieuwe Fotonische Tijdperk dat, zoals de Maya's voorspelden en zoals de Wetenschappers nu vaststellen, had moeten samenvallen met de Winterzonnewende, tussen 21 en 23 2012.

Maar dit heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom legt deze video uit hoe er sterke tegenstand en inmengingen zijn geweest van diegenen die de planeet willen domineren
om deze onafwendbare komst te vertragen, waardoor ze meer pijn en chaos creëerden en
er voor zorgden dat de mensheid sceptisch wordt voor de gebeurtenissen waarvoor
we ons allemaal moeten voorbereiden zonder de waakzaamheid te verminderen, en zo te kunnen deelnemen aan een nieuwe dag van 2.000 jaar van fotonisch licht.


ALCYON PLEJADEN DERDE DEEL

Dit derde deel van de video De Plejadiaanse Fotonische Frequentie en het Nieuwe Fotonische Tijdperk onthult een realiteit die science-fiction lijkt, maar het niet is. We leggen de sterke obstakels uit die de zo langverwachte komst van de Zon Alcyone van de Plejaden heeft vertraagd, die voorzien was voor de winterzonnewende van 2012.


Maar, ondanks al deze moeilijkheden, maakt de komst van Alcyone deel uit van een cyclische beweging die op Kosmisch vlak zal plaatsvinden op eender welk moment, daarom raden wij aan om de waakzaamheid niet te verminderen en voorbereid te zijn op elk vlak om zo deel uit te maken van de grootste sterrengebeurtenis ooit.


Heerschappij Buitenaardse Indringers en Nieuwe Wereld Orde

Opnieuw gepubliceerd na 2580 keer bekeken te zijn.
In deze "4e video van Alcyone Plejaden" vinden we het heel noodzakelijk om te verdiepen in bepaalde aspecten van groot belang, vooral omdat "de overheersende duistere heren, de Reticulianen-Nibiruanen en hun Hybriden" doorgaan met "hun destructieve agenda" en openlijk weerstand bieden, waardoor ze op de Aarde talloze menselijke, kosmische en geologische "obstakels" creëren. Daarom kunnen we nog altijd geen "definitieve uitweg" zien uit die "lange donkere tunnel" waarin zij ons gezet hebben, we zien enkel een groot aantal "inmengingen," bedreigingen, angsten en "eindeloos veel provocerende en onaangename kritieke situaties" die plaatsvinden "op heel de planeet".

En wie zijn die "machtige manipulators" van de menselijke waardigheid? De voornaamste zijn: "de Rothschilds, de Rockefellers, J.P Morgan, de Windsors, Goldman Sachs, Harriman, Warburg, Carnegie, Schiff, Stillman, Wilson enz." Zij waren het die zich meester maakten van alle rijkdommen van de mensheid en het zijn ook zij die "de oprichters waren van de Nieuwe Wereldorde (NWO)."

Slechts heel weinig mensen hebben zich "openlijk verzet" tegen hun ambitieuze heerschappij, hun macht en leiding en wanneer sommigen "in opstand kwamen" tegen hun radicale beslissingen zoals de presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy werden ze "lafhartig vermoord".

We moeten niet vergeten wat er werd uitgelegd in "het 3e deel van de video", dat "de Intergalactische Confederatie" ons omwille van de sterke aardse en menselijke obstakels die "de overheersende Aliens" hebben gecreëerd als voorzorgsmaatregel in "een leegte van Ruimte-Tijd geplaatst heeft", in een soort van "Limbus-Wachttijd" vooraleer we volledig binnengaan in "de Fotonische Ringen van de Zon Alcyone".

Het is "een gigantisch Hologram" of energetisch omhulsel, gecreëerd met wijsheid en bewuste liefde opdat, wanneer wij binnengaan in die hoge Frequentie van "Manasisch licht", dit geen "Schok" zou zijn en we ook niet "het trauma en de pijn" zouden voelen, noch het verschrikkelijk leed dat we dachten te moeten beleven met de sterke en verwarrende elektromagnetische schok van "de Nul Zone".


Wie trekt aan de touwtjes bij de Amerikaanse Federal Reserve?

In deze 5e video vinden we het belangrijk om dieper in te gaan op het "onthullen van de verschrikkelijke plannen die de Duisteren beramen" tegen de mensheid, en in dit geval "de geheime oorzaken" aan het licht te brengen waarom de beroemde oceaanstomer "Titanic" eindigde op de bodem van de zee.
Zou er iets meer achter zitten dan wat "officieel gezegd werd" tegen het publiek, en dat men nooit te weten kwam? Maar wat "is er werkelijk gebeurd" met de grootste oceaanstomer ter wereld? Het was in werkelijkheid een samenzwering en een heel goed gepland "Nibiruaans-Reptiliaans" complot.

Het was "een sterk netwerk van samenzwering" tegen een groep vermogende ondernemers, "aannemers, bankiers, financiers", die zich samen met drie grote magnaten sterk verzetten tegen de oprichting van "de US Federal Reserve", want met de oprichting ervan, "zouden de Banken de wereldeconomie centraliseren en controleren."

Het had ook zeer grote gevolgen voor de maatschappij in het algemeen, want bij de overledenen was er ook John Astor, "de rijkste man" van zijn tijd, grote "vriend en financier" van de uitvindingen van Nicola Tesla, ontdekker van "de vrije en oneindige Toroidale energie'. En "de Nibiruanen-Illuminati" wilden voor niets ter wereld dat we dit zouden kennen, zodat we "zouden blijven afhangen" van de Nieuwe Wereldorde (NWO) en hun wrede bedoelingen.
En wat kunnen we zeggen over de vreemde toevalligheden van die samenzweringen op specifieke data die verbonden zijn met het cijfer 11, dat ook voorkomt in andere gebeurtenissen die de mensheid hebben geschokt op die sleuteldatum? Zou het kunnen dat alles goed voorbereid wordt?
Het lijkt er op dat men nooit de authentieke waarheid heeft gekend over de aanslagen van "11 maart 2004" in Madrid-Spanje, of de vernietiging van "de Twin Towers van New York", wat ook gebeurde op een 11e. Zouden deze deel uitmaken van een agenda die is opgesteld voor "hun rituelen met menselijke offers," hetzij van een menigte, selectief of met betrekking tot "het begin of het einde van een oorlog"?


Einde van de Illuminati-heerschappij, crisis in het Vaticaan...

Wanneer we ons verder verdiepen in deze delicate thema's die van groot belang zijn voor de wereld, kunnen we zeggen dat, naast het ritualistische "cijfer 11" dat gehanteerd wordt door de sluwe manipulators van "de twee kampen-facties", naast de "buitenaardse Illuminati-Reptiliaanse" invloed en "de heimelijke vreselijke aanslagen op de Twin Towers van N.Y." er ook een enorme en "economische fraude" aan het licht gekomen is waar vele "Overheidsinstellingen" en privé-instellingen bij betrokken zijn.

Juist vanaf "het einde van 2012" zijn hun nefaste plannen zich onherroepelijk "tegen hen beginnen keren". Er bestaat een "hogere en kosmische macht-energie" die "haar aardse Bondgenoten" aan het activeren is om op een "afdoende en snelle" manier alles wat sinds vele jaren heimelijk "verborgen" was te "ontmaskeren-onthullen".

In dit geval spreken we over bepaalde "onregelmatigheden bij de financiële crisissen" in grote en prestigieuze banken zoals "HSBC, Barclays, Banco Santander, J.P Morgan, de Vaticaanse Bank, Banco Ambrosiano, the Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs", en in vele andere. Zouden hun "netwerken" en hun verschrikkelijke financiële verliezen al "aan het licht aan het komen zijn?"

Maar zou dit "enorme netwerk" te maken hebben met de recente "schandalen in het Vaticaan" die geleid hebben tot het ontslag van de bekende "Bankier van God," Ettore Gotti Tedeschi en ook van andere hoge functionarissen?
En zou dit ook niet "de directe aanleiding" zijn geweest voor het feit dat Paus Benedictus XVI afstand deed van zijn troon op "11 februari," "iets wat nooit gezien is" in de geschiedenis van de Katholiek Kerk? Sint-Malachias voorspelde reeds verschillende eeuwen geleden dat er "112 pausen" zouden zijn vóór het einde van deze beschaving en van "de Katholieke Kerk".

Maar wie is die laatste Paus? Zal het degene zijn die "het zichtbare gelaat" toont dat we allemaal al kennen of die van "de duisternis" die zich heel goed verbergt. En wat betekent het dat Jorge Mario Bergoglio, (Franciscus I) de "eerste Jezuïetenpaus is in de geschiedenis"? En waarom werden net op het moment van "de voorstelling" van de pas verkozen paus verschillende ufo's gezien boven het Sint-Pietersplein en het Vaticaan?

En wat is de reden dat het Katholicisme "zich mengt" in thema's met betrekking tot "het bestaan van leven op andere werelden"? En waarom sprak de Theoloog Corrado Balducci, één van de belangrijkste "exorcisten en duivelbezweerders" van het Vaticaan die ook "jezuïet" is, met zo veel nadruk over het bestaan van "Ufo's en buitenaardse wezens".
En waarom "2 kometen die iets aankondigen," terwijl er twee pausen zijn, één "emeritus" en een andere "in functie" op de zelfde data? Zouden het slechte "voortekens zijn of zou het gaan om een diepgaande vernieuwing" overal, om zo "het nieuwe Tijdperk van fotonisch Licht" te beginnen?


Ineenstorting van de Elite, de Bilderberg Club...

We gaan verder met onze onderzoekingen betreffende "het machtsmisbruik" van de NWO en zouden willen spreken over wat er aan het gebeuren is met "de Monarchie" waar het ook niet "de goede kant" mee lijkt uit te gaan. Bijvoorbeeld de kwestie van koningin Beatrix van Nederland, die besloten heeft om "af te treden". We moeten niet vergeten dat zij "de dochter is van de nazi-officier van de SS," die de stichter was van de "Bilderberg Club". En ze is een constante "trouwe deelnemer en erelid" en, samen met David Rockefeller, ook "organisator" van de vergaderingen van de vermaarde club van degenen die de planeet leiden.

En wat kunnen we zeggen over koningin Fabiola van België die een privé Fonds oprichtte om "successierechten te ontwijken en publiek geld door te sluizen" ten voordele van zichzelf. En wat is de reden dat er een grotere controle zal gedaan worden op de financiën van Koningin Elisabeth II, iets wat nooit eerder gebeurde.
En wat is de reden van het feit dat ook de financiën van "de Koningen van Spanje" steeds meer gecontroleerd worden? Toevallig is ook Koningin Sophia eveneens actief lid van de
"befaamde Bilderberg Club".

Maar wat is de reden dat er een "decadentie en entropie" is in de wereld elite? Zou er een verband zijn met "de onvermijdelijke ontmaskering van veel corrupte kopstukken," wat gestimuleerd wordt door een "kosmische energetische-fotonische zuiverende" beweging die de "Wezens van Licht" aan het versnellen zijn op onze planeet?
Dat is de reden dat er steeds meer mensen zijn uit diverse kringen die zich toegelegd hebben op het "zoeken en aangeven" van degenen die de wereld overheersen, en ze spreken zelfs over de "Reptiliaanse Aliens" die al heel lang "gecamoufleerd zitten onder ons".
Daarom is het heel goed mogelijk dat "de Duisteren" proberen om een "Dictatoriale Onderwerping" toe te passen en een "grotere algemene controle met bewakingscamera's" overal, met "kleine luchtvaartuigen of MAV's" om de mensheid van dichtbij te controleren en zo "grote volksopstanden" proberen te vermijden die tegen hen in gaan.

Daarom "klampen ze zich met hun klauwen vast aan de macht." Maar hoewel ze met alle "legale en illegale middelen" weerstand bieden zodat ze ons kunnen blijven "overheersen," toch zullen ze plaats moeten maken voor "de Wezens van Fotonisch Kwantumlicht" die komen om ons uit hun klauwen te redden.
En heel spoedig zullen zij "het vaandel overnemen" en "de volledige leiding" over de planeet in handen nemen, en ons helpen en leiden om rechtstreeks deel uit te maken van het volgende "Fotonische Ras van Licht".


Samenzweringen en onopgeloste Moorden, decadentie Monarchieën

Opnieuw gepubliceerd na 1301 keer bekeken te zijn.
We leven in een tijd van limbus -- een wachttijd, een tijd van vernieuwing-overgang naar een nieuw Tijdperk, waar alles wat bedekt-verborgen werd uiteindelijk aan het licht zal komen. Dit is te wijten aan het feit dat de fotonen-kwanten die afkomstig zijn van de Zon Alcyone van de Plejaden, dragers zijn van een heel krachtige en bepalende energie die de Duisteren-Illuminati niet kunnen verdragen-ontvangen en het resultaat is dat ze zich beginnen te tonen zoals ze werkelijk zijn.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat die verandering van frequentieverhoging, hoewel ze gewoonlijk niet wordt waargenomen, onze referentie is om elke fysieke, psychologische en interne toestand op zijn juiste plaats te zetten. Wat zolang het Plejadiaans-Siriaans Hologram-omhulsel, waarin wij gezet zijn, niet opent om zo toegang te geven aan een Ras van Licht, zal de zuivering-gezondmaking telkens meer noodzakelijk en dringend worden.

De agenda en de dictatoriale heerschappij wordt verdergezet door de Anunnaki-Grijzen-Reptielen en Draco's die onze planeet zijn binnengedrongen en zich deze onrechtmatig hebben toegeëigend, en zij gaan verder met hun manipulatie en controle. Hun nefaste taak was om ons onze interne en menselijke bekwaamheden van stabiliteit, vrede, empathie, eensgezindheid, harmonie en bewustzijn te ontnemen en ook om het DNA te wijzigen. Dus als resultaat van deze wrede en onmenselijke overtredingen worden ze nu vervolgd door de aardse-stellaire Justitie die beslist heeft om zich te verzetten tegen zoveel onrechtvaardigheid, willekeur, machtsmisbruik, selectieve of massale moorden...

Dat is het geval met vele moorden en verdwijningen die ongestraft werden uitgevoerd, en uiteindelijk onopgelost bleven. Maar nu lijkt het dat deze recent beginnen uit te komen en zich tegen de NWO te keren. Zoals wat gebeurde met de actrice Marilyn Monroe... of de dood van de beroemde zangers John Lennon, Whitney Houston, Michael Jackson, ook van Prinses Diana van Wales... ook die van bepaalde politieke activisten zoals Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Benazir Bhutto, Isaac Rabin, Olof Palme, Anwar el Sadat, Salvador Allende en vele anderen.

Deze transformerende veranderingen ziet men ook in de decadentie in de koningshuizen met aanwijzingen van een onvermijdelijke troonsafstand van Koningin Elizabeth II, of van koning Albert van België met vele schandalen van minnaressen en buitenechtelijke kinderen die zijn populariteit deden dalen. En wat kunnen we zeggen over de excentriciteiten van de echtgenoot van Koningin Margaretha van Denemarken, prins Hendrik, of over de vreemde zaken van de hertog van Edinburgh... Wat is er momenteel aan het gebeuren in de koningshuizen? Zouden de continue fotonische energieën die naar de Aarde komen hen aantasten en hen er toe aanzetten om hun verborgen zaken en ondeugden aan het licht te brengen...
Wat is er zo snel aan het gebeuren in de hele wereld?
Zou dit het einde betekenen van alle corruptie, ondeugden, onrechtvaardigheid, ongelijkheid wat samengaat met een nieuwe planetaire verandering die heel dichtbij is?


Wijziging van het menselijk DNA door de buitenaardse Elite

We gaan verder met onze onderzoekingen rond verscheidene gebeurtenissen, transformaties-reacties-mutaties, het verlies van individualiteit en globale identiteit en vele andere tegenslagen waar de mensheid en de hele planeet onder lijden omwille van de aanwezigheid van de Binnengevallen Buitenaardse Entiteiten die ons regeren, en we analyseren ook de alteratie van de Genen van Licht en Wijsheid die onze Plejadiaanse, Siriaanse en Andromedaanse voorouders in het DNA hadden geplaatst om een hoogstaande, correcte en wijze evolutie te bereiken.

Wij zijn namelijk dragers van een heel krachtige multiculturele-multiraciale oorsprong en dit verrijkt ons gedrag, onze psyche, onze emoties... en zij hebben ons genetisch gewijzigd omdat ze angst hadden dat wij ons meer zouden ontwikkelen dan zij. Daarom hebben zij onze zintuiglijke en buitenzintuiglijke vaardigheden onbruikbaar gemaakt en weggenomen en ze hebben ons ook beperkt in onze hersenbekwaamheid en ze zorgden er voor dat we stagneerden in de redenerende, emotionele en bewustzijnsgroei die in een ander niveau van wijsheid en universele kennis zou moeten zijn.
Het is omwille van die genetische wijziging dat deze dominerende aliens ons bedwelmd hielden, onze genegenheid-sympathie manipuleerden, en ook de kameraadschap, de teamgeest en alle interne principes die behoren tot het hart-bewustzijn.

De Aliens-Illuminati en hun duistere Geheime Genootschappen zullen met hand en tand vechten tot het einde om ons niet los te laten. En zolang er geen integrale psychogenetische vernieuwing-transformatie is die gericht is naar de Plejadiaanse-Siriaanse Frequentie zal het heel moeilijk zijn om uit hun absorberende dominerende invloed te komen.

Zonder twijfel staan wij nu meer dan ooit voor twee wegen, twee richtingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ofwel zorgen we er voor dat wij integraal deel uitmaken van de interne-fotonische energieën ofwel gaan we volledig in een ontvolking die sinds lange tijd heel goed voorbereid is door de duistere krachten om ons van onze planeet te vagen.

Maar zullen zij een einde kunnen maken aan het machtige genoom van Sterrenlicht dat wij uit eigen recht dragen en ons onbekwaam maken en voor altijd vernietigen? Of zullen wij deze vreselijke stille uitroeiing van onze tradities en gewoontes overleven met een verhoging van wijsheid, bewustzijn en liefde en die enorme vreugde om te leven in Geluk en interne Vrede.


Misbruik en misleiding door regeringen om de vrijheid te beperken

Zoals we reeds hebben uiteengezet in vorige video's van Alcyone-Plejaden, bevinden we ons momenteel op een verschrikkelijk kruispunt want we kunnen niet meer rekenen op degenen die ons regeren en de leiding hebben over ons leven, ons bestuur en onze psycho-ethische ontwikkeling in het algemeen.

Men heeft namelijk het vertrouwen bijna volledig verloren in de regerende Elite, de religieuzen, de partijdige journalistieke media en televisieprogramma's, die misleidende informatie of leugens doorgeven, informatie achterhouden, aansporen tot geweld, pedofilie, ondeugden...

Zouden we op een dwaalspoor gebracht worden door achtenswaardige politici, gezagsdragers, religieuzen, moralisten enz die ons fysiek, ethisch, materieel en spiritueel leven sturen, leiden en regeren? We spreken over een situatie die ons verbijsterd doet staan, en wanneer de bevolking verneemt dat degenen die ons leiden deel uitmaken van een bedrog, een fraude, een corruptie en leugens zullen ze reageren op zoveel misbruik.

Het is belangrijk zich te herinneren dat de grote meerderheid van degenen die de Elite vormen, samen met die van de Zichtbare Regering en die van de Regering van de Duisternis geen menselijke wezens zijn zoals wij denken, maar het zijn koude, robotachtige, gevoelloze Aliens die zich camoufleren in menselijke lichamen, en die niets te zien hebben met de gevoeligheid van ons ras.

Hoewel ze vaardig zijn op politiek vlak, zich camoufleren en doen alsof, kunnen ze moeilijk verstoppen wat ze zijn en die reptielgenetica moet zich op een bepaalde manier uitdrukken.

Alles wat ze doen heeft twee facetten, zo hanteren ze twee gezichten en een dubbele moraal om vele naïeve mensen te overtuigen en te kunnen doorgaan met hun snode, degeneratieve en vernietigende agenda wat betreft deze mensheid.

Het is om die reden dat velen, wanneer ze ontdekken dat de Elite het vertrouwen van het volk manipuleert, verkiezen om uit het Systeem en uit het vuile spel te stappen dat gebruikt wordt en de beslissing nemen om de bevolking het verschrikkelijke bedrog te tonen waarin we zitten.

Het moment is gekomen om verantwoordelijkheid te nemen, vastberaden te zijn en moed te vatten door algemeen bewust te worden van wat er rondom ons gebeurt, we moeten niet vergeten dat we allemaal burgers zijn van een mishandelde planeet die op sociaal, politiek en geologisch vlak vernietigd wordt en er moet iets positief en opbouwend gedaan worden op sociaal vlak.


Vaccins, chemische stoffen... verstoren de voortplantingsfunctie

Zolang wij ons niet op de hoogte stellen van de noodlottige gebeurtenissen rondom ons, van de gijzeling van onze vrijheid als burgers, zullen de informatiemedia ons verkeerd blijven inlichten en informatie achterhouden en verbergen... Zolang ons DNA niet gehercodeerd is naar de nieuwe Plejadiaanse-Siriaanse frequentie, zullen wij gevangen blijven in de onwetendheid, en zullen de Duisteren zonder belemmering vooruitgang boeken in hun kwaadaardige en vernietigende agenda en dat is waar de Aliens-humanoïden voortdurend op uit zijn om controle uit te oefenen op onze gehavende en onbewuste samenleving.

Het probleem ligt in het feit dat de globalisering van de onverschilligheid en toegevendheid sterker waren dan onze bekwaamheid en bewustzijnsontwikkeling, daarom houden zij heel ons familiaal leven, ons werkleven, ons sociaal leven, ons echtelijk leven enz. in de gaten. Ze hebben ons goed onder controle en hebben ons geherprogrammeerd, geautomatiseerd en voorzien van een microchip, perfect onder toezicht met de GPS, de mobiele telefoons, op internet, zo ontsnapt niemand aan hun aardse en cybernetische satellietcontrole.

Zij beweren dat ze ons grote voordelen bieden van persoonlijke en familiale bescherming, maar dat is een dekmantel en ze verbloemen het als vruchtbare technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Op die manier laat de menigte de aandacht verslappen en vertrouwt op de zogenaamde faciliteiten, denkend dat alles voor onze eigen veiligheid en die van de Staat is, terwijl er arbitrair wordt afgeluisterd en bespioneerd, er ongrondwettig misbruik is en men op heel de planeet monddood wordt gemaakt.

Naast deze ongelooflijke vaardigheden moeten ze hun rol goed spelen en hun werk perfect uitvoeren, met ander woorden, het zijn echte acteurs of toneelspelers en daarvoor werden ze gecreëerd, op de exacte maat van wat het grote publiek wil zien en horen.

Het is duidelijk dat het op die manier heel gemakkelijk is om iedereen in de hand of in hun klauwen te houden, hoewel achter het gordijn de intimidatie doorgaat en ook de pesterijen, de achtervolgingen, de massale spionage, de drones die overal doden achterlaten, de chemtrails die vervuilen, de fracking die aardbevingen creëert en het drinkwater vergiftigt, het project Haarp dat het klimaat wijzigt en sterke aardschokken en tsunami's genereert, de Bloop die de dood van miljoenen vissen veroorzaakt, het leger dat landen binnenvalt en mensen van het leven berooft...

Ook talloze onvruchtbaar makende vaccins, krachtige synthetische hormonen die men terugvindt in voedingsanalyses, waardoor een steeds toenemende onvruchtbaarheid wordt gecreëerd. Ook endocriene disruptors die worden teweeggebracht door een groep van chemische substanties die de voortplantingsfunctie verstoren... De kwestie is dringend een onvruchtbaarheid op grote schaal te creëren. We spreken over macabere feiten die geprogrammeerd zijn door de Duistere overheersers en die enkel te vergelijken zijn met de ergste misdaden tegen de mensheid, en daaronder vallen de Rothschilds, Rockefellers, Fords, Carnegies die er voor willen zorgen dat heel de wereldbevolking slinkt en nutteloos en onvruchtbaar gemaakt wordt, om ons te vervangen door wat zij selecte klonen van de Elite noemen.


Dictatoriale Orwelliaanse Bewaking en Controle

We bevinden ons in de moeilijkste periode van onze lange en conflictueuze geschiedenis, in een overgang mensheid-aarde die op een duidelijke manier ons lot zal bepalen.
We staan tegenover twee krachten, die van de duisternis gekenmerkt door een aantal nefaste binnengevallen aliens die zich 12.000 jaar geleden ongestraft en met misbruik meester hebben gemaakt van onze planeet, en de Wezens van Licht die afkomstig zijn van subtiele en hogere werelden, die al het mogelijke deden om ons te helpen in onze evolutie-bekwaming...

Toch had de macht van de duisternis meer kracht-gezag, maar nu is de termijn van dominantie-controle ten einde en moet de planeet en ook de mensheid terugkeren naar hun oorsprong van de sterren en zich decoderen van de funeste frequenties die wij geabsorbeerd hebben, terwijl de planeet-Gaia zich begint aan te passen voor de nieuwe geologische structuren, om het nieuwe Fotonische Ras dat heel dichtbij is te huisvesten.

We worden opgeroepen tot een radicale planetaire, psychologische-gedragsverandering en een totale genetische verandering en de overheersende aliens weten dat heel goed. Daarom klampen ze zich vast aan hun hegemonie-gezag, vechten om ons niet los te laten en veroorzaken nog meer tegenslagen en chaos in heel de wereld.

Daarom dat hun gehybridiseerde cyborgs ons telkens meer insluiten en onder druk zetten. En om deze vreselijke doelstellingen die al goed gepland zijn te rechtvaardigen, verstoppen ze zich achter de veiligheid van de burgers of van de Staat. En dus onder die valse vlag gaan ze zonder enige belemmering steden militariseren, en ziet de bevolking zich steeds meer gecontroleerd en omsingeld... En naast het feit van zich uitdagend te gedragen alsof ze een gewapend Leger zijn, zijn er ook de aanslagen die ze soms zelf veroorzaken, de simulaties die ze gebruiken, de rechten van de burgers die ze misbruiken...
Het vreemde is dat die onderdrukking enorm is toegenomen sinds de aanslag op de Twin Towers van N.Y. in 2001. Daarom dat vele activisten, journalisten en verdedigers van de mensenrechten zeggen dat vanaf die datum de zogezegde Nieuwe Wereldorde begon.

We moeten niet vergeten dat dit is wat de involutieve aliens willen om zich te versterken en nog meer verdeeldheid te zaaien onder ons. Met dat excuus sluiten ze ons op en zo worden wij zonder tegenwerking onder controle gehouden. Daarom dat de entiteiten van antilicht zich inspannen opdat wij dat Orwelliaans geglobaliseerd mentaal zouden behouden, zo kunnen ze ons 'en masse' zonder tegenwerking manipuleren, ons op duizend en één manieren gefascineerd bezighouden en is het gemakkelijker om eender welke uitroeiing of controle die ze zich voornemen uit te voeren.


Komeet ISON en de gevolgen ervan, de dictatuur van Obama...

We bevinden ons in de moeilijkste momenten van ons bestaan, hetzij voor het voortbestaan van onze beschaving of voor de vernietiging van iedereen en van de planeet zelf.

Enerzijds zijn er de enigmatische kometen die sinds oude tijden grote gebeurtenissen aankondigden... En dit gebeurde met het voorbijtrekken van de Komeet Halley in 1910, de Kometen Kohoutek, Hale Bopp, of de doortocht van de komeet Honda die samenviel met de bloedige oorlog in Vietnam. Of de dodelijke Spaanse griep die plaatsvond net een beetje na het einde van de Oktoberrevolutie gedurende de Eerste Wereldoorlog en overeenkwam met het spoor dat de Komeet Halley naliet. Zou er een verband bestaan tussen de doortocht van 'de kometen en de mens'?

En wat kunnen we zeggen over de komeet Ison, de komeet van de eeuw, die heel dicht langs de Zon zal passeren op 25 december van dit jaar 2013. Zou er een transformerend verband zijn? Zou er een boodschap zijn die verband houdt met het pictogram dat werd weergegeven op 10 augustus 2013?

En wat zou de komeet C/2007 N3 Lulin kunnen aangeven die dicht langs de Aarde passeerde op de data van de verkiezing van president Barack Obama?
En zou dit verband houden met wat er momenteel in de V.S. aan het gebeuren is met de sterke ontevredenheid van het volk? Zou de Regering van Obama bij het begin van een nieuw fiscaal jaar zonder staatsbegroting en met de grootste schuld in heel de geschiedenis van dat land, zich aan het voorbereiden zijn voor eender welke onverwachte gebeurtenis, zoals vele indicaties aangeven?
Zou het zijn zoals de Duitse pers zegt, dat de Amerikaanse democratie de weg is ingeslagen van de zelfvernietiging verwijzend naar de tijdelijke shutdown van de Regering van de V.S.?
En dat ze een openlijke dictatuur gaan proberen toe te passen tegenover alle burgers?

En wat betreft de ufo's, zouden die ook een bepaalde betekenis hebben, bijvoorbeeld de Ufo die gezien werd boven Damascus middenin het gewapende conflict? En vele andere Ufo's die gezien werden, zoals degenen die gefotografeerd werden door de NASA dicht bij de Zon...
Wat er ook uit het diepe sterrenheelal komt, het is heel belangrijk om zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn... en op die manier de grootste voorzorgen te kunnen nemen.


Wereldwijd Gevaar van Gif en Radioactiviteit, Fukushima...

Het is belangrijk te kennen te geven dat, juist omwille van onze lage frequentie en ons onbewustzijn, de Elite ons niet enkel nog meer in slaap wiegt, maar er ook van profiteert om vreemde giftige en radioactieve lekken te veroorzaken, zoals in het geval van de centrale van Fukushima in Japan die dodelijk gif in zee blijft lozen en die zelfs de ramp van de kerncentrale van Tsjernobyl in Rusland heeft overtroffen, die 200.000 doden veroorzaakte en sterke fysische afwijkingen en kanker teweegbracht bij 270.000 mensen.
Wat is de reden dat het Nucleaire Veiligheidsagentschap de Regering aangeraden had om geen simulatie te doen van tegelijkertijd een aardbeving en een kernramp in Fukushima...
Zou het geen valstrik zijn van de Wereldelite om hun macht en kracht te demonstreren zoals later gebeurde met de verschrikkelijke aardbeving-tsunami in Fukushima...
Zou het een wraakactie zijn tegen dit land voor de ongehoorzaamheid van hun overheid tegenover de bazen van de wereldmacht, zowel op economisch als op financieel vlak,?
Het verrassende is dat er vele zaken zijn die verborgen zijn gebleven en waar heel weinig over gesproken wordt. Zouden de overlijdens en de besmetting met radioactiviteit verborgen worden voor de burgers? Volgens een verslag dat twee jaar na de ramp is uitgebracht, heeft 44,2 procent van de kinderen die onderzocht zijn al afwijkingen aan de schildklier en waarbij er 18 gevallen bevestigd zijn die al aan kanker lijden, naast de 15.845 doden, 3.380 vermisten en 5.893 gewonden...
En wat betreft de veronderstelde 22.000 doden in de V.S., teweeggebracht door de straling van Fukushima...
En wat betreft de andere lekken die men officieel niet te kennen geeft zoals die van de kerncentrale van Penly in Frankrijk of die van Doel in België en die van East Lothian -- Torness in het Verenigd Koninkrijk, die allemaal plaatsvonden in 2012? Zou het allemaal toeval zijn, of wie zit er achter en wil ons ziek maken en uitroeien? Waarom zoveel opeenvolgende nucleaire lekken en in zo'n korte tijd?

En wat betreft de fabrieken van chemische producten die overal vervuiling teweegbrengen?
En wat betreft de duizenden tonnen ruwe olie die in zee stromen door lekken in olietankers?
En waarom kwam men nooit de werkelijke reden te weten van de verwoesting van de
chemische fabriek in Waco in Texas?
Wat is er aan het gebeuren in heel de wereld?
Zou dit alles toeval zijn of zou er ook een duistere samenzwering achter zitten?
Zouden ze ons beetje bij beetje blijven besproeien om ons zo uit te roeien?


Agenda voor een Globaal Bankroet en Shutdown van de Regering van de V.S.

Het is belangrijk te begrijpen dat zowel de Europese Unie, de Verenigde Staten en ook machten zoals Japan, Rusland, China in sterke schulden, crisis en sterke economische recessie zitten...
En hoewel ze zeggen dat we er uit aan het geraken zijn, is dat een enorm bedrog en een enorme misleiding want alles is op weg naar een bankroet van ongelimiteerde omvang.
Waarom geeft men het niet te kennen aan de bevolking? Zou het zijn om nog meer financiële paniek, commerciële chaos en een daling van de beurs te vermijden, de kapitaalvlucht te verbergen en het geld dat gebruikers van de bank halen, om op die manier harde sociale opstanden en politieke breuken te voorkomen?
Volgens ernstige economen wachten ze er enkel op dat de schulden het onvermijdelijke plafond van niet-betaling overschrijden om een crash te creëren en een Bail-in of blokkering van de spaartegoeden te doen zoals ze deden met Cyprus al proef om de reactie te testen, en nu willen ze het ook al doen in de Amerikaanse Unie...
Volgens experten heeft de omvang van de staatsschuld van de Verenigde Staten voor de eerste keer in de geschiedenis de 17 biljoen dollar overschreden.

Zou het niet goed zijn dat we onze visie en ons begrip verruimen en beseffen dat ze aan het profiteren zijn van alle mensen om te zien tot waar we het uithouden?
En wat betreft de economische crash van de regering van de V.S. en hun verrassende shutdown... Zou de tijdelijke oplossing voor de opschorting van de betalingen een positief en blijvend resultaat opleveren? Of zou het een niet te stoppen tijdbom zijn die is aangestoken en die heel spoedig zal ontploffen en heel de planeet zal doen instorten?


Meer meteorieten-asteroïden storten neer, Veranderingen die ophanden zijn...

FEITEN EN BEWIJZEN VAN EEN NAKENDE TRANSFORMERENDE VERANDERING OP DE PLANEET EN IN DE MENS
Nu meer dan ooit moeten we de ergste momenten doormaken in de conflictueuze geschiedenis van dit ras. Het gaat over een overgangsperiode van loutering-zuivering en we moeten er het hoofd aan bieden door volwassenheid, wilskracht en verantwoordelijkheid toe te passen.

We spreken over een diepgaande hernieuwing-transformatie zowel op vlak van de zon, de geologie, de psychologie-het gedrag en de algemene genetica. Het is een niet te vermijden proces en de overheersende aliens weten dat heel goed. Het probleem zit in de wereldbevolking zelf die sterk gehybridiseerd, gekruist en tot zombie gemaakt is, die sterke tegenslagen uitlokt aangezien de meerderheid ervan werkt voor de Duisteren die ons regeren...

Dit, naast de enorme hoeveelheid fotonen-licht die constant de aarde bereiken is wat de weg gaat bepalen die wij gaan kiezen en volgen, dat wil zeggen de decodering van onze oude levensgewoontes, of hetzelfde blijven als altijd maar met noodlottige resultaten van massale vernietiging...

Maar wat te doen om er voor te zorgen dat we onze ogen openen en de authentieke realiteit zien van de verschillende kosmische, aardse en menselijke gebeurtenissen die plaatsvinden?
Of verkiezen we om te leven verborgen achter passiviteit en gebrek aan informatie, alsof dat de beste oplossing zou zijn voor al het verdriet en de crisissen die we beleven?
Is het dan niet beter om op de hoogte te zijn en zo de meest haalbare opties te zoeken die ons beschermen?


Geheime complotten van de NWO en de Politiestaat + Bitcoin

COMPLOTTEN VAN ONDERDRUKKING DOOR DE REGERINGEN, EN HET ONTWAKEN VAN DE BURGERS
Het is belangrijk ons rekenschap te geven van het feit dat de groeiende ontevredenheid van het volk in heel de wereld toeneemt en dat is een aanwijzing dat vele mensen onder invloed van het toenemend aantal transformerende Fotonen die elke dag de Aarde bereiken, beginnen te ontwaken uit die hypnotische lethargie...
De topmachten willen ons liever versuft-verdoofd houden, omdat we ons op die manier niet bemoeien met hun plannen van heerschappij-onderdrukking en totale controle. Daarom verdubbelen zij tegen elke prijs hun inspanningen van afdwinging-gezag...
Die ontevredenheid breidt zich ook uit naar de militairen, daarom doet de Regering van de Verenigde Staten een grote Militaire Zuivering, ze hebben hun mensen op de proef gesteld en beslist om 197 hoge Officieren te ontslaan.
Zouden ze de Grondwet willen afschaffen om ze te vervangen door een Dictatuur en een vreselijke Krijgswet?
Ook ziet men dit in de groeiende onzekerheid, het voortdurende gebrek aan informatie en achterhouden van informatie, de goed gecamoufleerde Patriot Act, de beperking om spaargeld af te halen van de bank, de totale macht om telefoons af te luisteren, e-mails en bankgegevens te controleren, pantservoertuigen in te zetten in de straten van de V.S., in de oorlogssimulaties die ze doen in verschillende steden enz., enz.
Wat is dat ernstig iets dat ze met dringendheid voorbereiden en waar de hele wereld niet van op de hoogte is?
Of zouden het hun laatste bedreigingen zijn aangezien ze kracht aan het verliezen zijn en alles voor hen de mist in gaat?
Zou het fotonisch Licht zich boven de duisternis aan het zetten zijn die ons regeert...
Zolang we in deze Limbus-Zuivering zijn moeten we de waakzaamheid niet verliezen en onvermoeibaar en vreedzaam blijven protesteren tot we onze wettelijke doelstellingen bereiken.


Ondergrondse Eugenetische Laboratoria van de Nazi-Globalisten

KOSMISCHE INTERFERENTIES EN EUGENETISCHE LABORATORIA DIE IN GEREEDHEID ZIJN GEBRACHT OM EEN EINDE TE MAKEN AAN DE MENSHEID

Met elke dag die voorbijgaat zijn de schadelijke bedoelingen van de dominerende Aliens om ons te vernietigen steeds duidelijker zichtbaar. Zou het niet aangewezen zijn om ons meer te informeren en duidelijk te laten blijken dat we niet akkoord zijn met wat de top die aan de macht is beraamt om dit menselijk ras te vernietigen?
Wat de regerende Elite probeert te doen is korte metten maken met deze mensheid en er naar streven om ons met alle mogelijke middelen uit te roeien en dat ziet men in vele schijnbare toevalligheden, zoals de ongewone winter die vele landen momenteel doormaken, of de talloze rampen... Zou de Aarde gemanipuleerd worden met het project Haarp, de Elf en Gwen golven en zouden ze wanneer ze willen het klimaat zonder enig bezwaar veranderen en zo talloze verwoestende orkanen, tyfoons, tornado's, aardbevingen,... creëren?
Zouden ze dit kunnen controleren? En wat gebeurde er met de Komeet Ison, zou hij vernietigd kunnen zijn, of wat is er gebeurd? Wat gebeurt er in de lucht, in onze atmosfeer terwijl wij het niet opmerken?
Om haar wrede doelstellingen van ontkrachting-annulering te versterken, aangezien ze zagen dat ze ons niet helemaal hebben kunnen beperken zoals ze altijd al wilden, heeft de gecamoufleerde dominerende buitenaardse Elite zich voorgenomen om hun zuivering-eliminatie sterker te maken door middel van talloze vreemde onderaardse basissen. Maar wat is het doel van die onderaardse basissen?


Mondiale Uitroeiing door NWO, crisis Oekraïne, Nazi-Erfenis

Opnieuw gepubliceerd na 357 keer bekeken te zijn.
We leven in een tijd van limbus -- een wachttijd, een tijd van vernieuwing-overgang naar een nieuw Tijdperk, waar alles wat bedekt-verborgen werd uiteindelijk aan het licht zal komen. Dit is te wijten aan het feit dat de fotonen-kwanten die afkomstig zijn van de Zon Alcyone van de Plejaden, dragers zijn van een heel krachtige en bepalende energie die de Duisteren-Illuminati niet kunnen verdragen-ontvangen en het resultaat is dat ze zich beginnen te tonen zoals ze werkelijk zijn.

Het is heel belangrijk om te begrijpen dat die verandering van frequentieverhoging, hoewel ze gewoonlijk niet wordt waargenomen, onze referentie is om elke fysieke, psychologische en interne toestand op zijn juiste plaats te zetten. Wat zolang het Plejadiaans-Siriaans Hologram-omhulsel, waarin wij gezet zijn, niet opent om zo toegang te geven aan een Ras van Licht, zal de zuivering-gezondmaking telkens meer noodzakelijk en dringend worden.

De agenda en de dictatoriale heerschappij wordt verdergezet door de Anunnaki-Grijzen-Reptielen en Draco's die onze planeet zijn binnengedrongen en zich deze onrechtmatig hebben toegeëigend, en zij gaan verder met hun manipulatie en controle. Hun nefaste taak was om ons onze interne en menselijke bekwaamheden van stabiliteit, vrede, empathie, eensgezindheid, harmonie en bewustzijn te ontnemen en ook om het DNA te wijzigen. Dus als resultaat van deze wrede en onmenselijke overtredingen worden ze nu vervolgd door de aardse-stellaire Justitie die beslist heeft om zich te verzetten tegen zoveel onrechtvaardigheid, willekeur, machtsmisbruik, selectieve of massale moorden...

Dat is het geval met vele moorden en verdwijningen die ongestraft werden uitgevoerd, en uiteindelijk onopgelost bleven. Maar nu lijkt het dat deze recent beginnen uit te komen en zich tegen de NWO te keren. Zoals wat gebeurde met de actrice Marilyn Monroe... of de dood van de beroemde zangers John Lennon, Whitney Houston, Michael Jackson, ook van Prinses Diana van Wales... ook die van bepaalde politieke activisten zoals Mahatma Gandhi, Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Benazir Bhutto, Isaac Rabin, Olof Palme, Anwar el Sadat, Salvador Allende en vele anderen.

Deze transformerende veranderingen ziet men ook in de decadentie in de koningshuizen met aanwijzingen van een onvermijdelijke troonsafstand van Koningin Elizabeth II, of van koning Albert van België met vele schandalen van minnaressen en buitenechtelijke kinderen die zijn populariteit deden dalen. En wat kunnen we zeggen over de excentriciteiten van de echtgenoot van Koningin Margaretha van Denemarken, prins Hendrik, of over de vreemde zaken van de hertog van Edinburgh... Wat is er momenteel aan het gebeuren in de koningshuizen? Zouden de continue fotonische energieën die naar de Aarde komen hen aantasten en hen er toe aanzetten om hun verborgen zaken en ondeugden aan het licht te brengen...
Wat is er zo snel aan het gebeuren in de hele wereld?
Zou dit het einde betekenen van alle corruptie, ondeugden, onrechtvaardigheid, ongelijkheid wat samengaat met een nieuwe planetaire verandering die heel dichtbij is?


De hulp van de Kosmische Confederatie: Graancirkels, UFO's die opduiken...

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We verdiepen in de ernstige aspecten die de elitaire top hardnekkig voor ons voorbereidt met de bedoeling om het menselijk ras uit te roeien...
Waarom zijn ze er nog niet in geslaagd als alles in voorbereiding is gebracht? 
Zouden ze uitvluchten blijven zoeken om een geloofwaardige reden te vinden waarmee ze dit kunnen rechtvaardigen terwijl de mensheid niet weet wat te doen en niet weet wat er achter dat enorm vuil spel steekt? 
Of is de verdoving-lethargie zo sterk dat we zwichten voor wat zij dicteren?
We weten dat de Galactische Confederatie er met alle mogelijke middelen probeert voor te zorgen dat die chaos en globale vernietiging die ze voor ons hebben voorbereid en ook die duistere en onheilspellende concentratiekampen niet tot stand gebracht kunnen worden.
Maar helpt de wereldbevolking efficiënt mee aan dat zware en ongelofelijke werk?
En hoe zouden we moeten handelen in deze situatie van zoveel tegenspoed en ellende die we doormaken?


Hoe de lichtwezens deze mensheid helpen

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met die noodzaak om geholpen te worden door de Galactische Confederatie, omwille van onze trage reactie van interne, psychische en menselijke verandering om beter te zijn. De Wezens van Licht met al hun onbaatzuchtige liefde, toewijding en wijsheid hebben namelijk de nobele taak om deze mensheid te helpen...
Het is noodzakelijk om een authentieke transformatie te bereiken om te kunnen overleven vooraleer de entiteiten van antilicht ons volledig van de aardbol doen verdwijnen. We moeten niet vergeten dat de buitenaardse wezens onze beslissing eerbiedigen en alles wat we kunnen doen om te evolueren is waardevol. Want met die inspanning, moed en positieve energie om te slagen in die verandering-evolutie, werken we mee aan hun harde werk, zo zullen we er samen in slagen om deel uit te maken van het nieuwe Fotonische ras.
Maar die van de duisternis, met de bedoeling om ons nog meer te beschadigen en ons niet te laten vooruitgaan in die noodzakelijke transformatie-mutatie van het DNA, lokken allerlei soorten rampen uit, hetzij door middel van orkanen, tornado's, cyclonen, Tsunami's.... die ze ons met een onmenselijke perversiteit aandoen. Maar we moeten begrijpen dat we niet alleen staan, de Galactische Confederatie steunt ons...
Zou het dan niet beter zijn om iets meer concreet en waarachtig te doen dan enkel te aanvaarden dat we nog veel te verbeteren-corrigeren hebben en een grotere inspanning te leveren en een diepgaande verandering te bereiken vooraleer ze ons totaal uitroeien?


Plejadiaanse Fotonische Hercodering Van Het Dna

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat wij ons in een reusachtig beschermend energetisch Hologram bevinden dat gecreëerd is door de Galactische Confederatie om beschermd te zijn in die lange tocht naar het zonnestelsel van Grote Hond en de Zon Sirius.
We spreken over een groot werk van buitenaardse hoge technologie dat werd uitgevoerd toen het geheel van planeten samen met de Zon werden opgenomen in de kolossale fotonische ring van de zon Alcyone van de Plejaden.
Enkel vanaf die momenten van het einde van Maya kalender, de Hindoese kalender, de Hopi en Egyptische kalender greep de Galactische Confederatie rechtstreeks in en begon  een krachtige fysieke en genetische transformatie en dat is wat momenteel plaatsvindt. 
En hoewel er nog altijd tegenspoed is die gecreëerd wordt door de buitenaardse Elite, doet er zich een genetisch fenomeen voor dat schijnbaar genegeerd wordt door de officiële wetenschap, namelijk de verandering van het DNA, daarom worden er op heel de wereld kinderen geboren met 3 of 4 DNA strengen.
Maar, zouden deze variaties van het genoom een bepaald belang hebben voor de evolutie van ons menselijk ras, en zou dit deel uit maken van de voortdurende ontvangst van fotonen die naar de Aarde komen, evenals van een diepgaande psychische vernieuwing en vernieuwing van het gedrag die totaal ongekend is?
En als dat het geval is, werken wij dan met een ethische-morele-spirituele verandering mee aan die nieuwe transformerende genetische wedergeboorte?


Buitenaardse Mentors en de Plasmaschepen van Licht

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

De Galactische Confederatie en haar bondgenoten van de Agharti hebben de dringende taak om een cellulair, psychisch en intern herstel uit te voeren, en een zo globaal mogelijke genetische mutatie, en met onze positieve dagelijkse inbreng zal dit ons als resultaat terugbrengen naar onze kosmische oorsprong, indien de inspanning die we doen diepgaand is en met oprechte gevoelens en daden.

We moeten niet vergeten dat de manipulators van de diepste duisternis onze stellaire basisgenen wijzigden, maar nu is de oorspronkelijke structuur, met de hulp van de Plejadianen die een werk doen van hercodering, in een Psycho-genetisch herstel gegaan. Dit kan men echter enkel bereiken door mee te werken en ook door volharding, beslistheid en de niet te stoppen inspanning te ontwikkelen. 

Het probleem is dat wij ons gemakkelijk laten gaan en de interesse verliezen, want indien wij meer voeding zouden geven aan de interne principes van het hart, zou dit, simultaan met de genetische mutatie die in volle ontwikkeling is, die negativiteiten verminderen die de involutieve krachten in ons hebben gezaaid,  en dan zouden we nu al veel vooruitgegaan zijn.

Ook is het primordiaal te weten dat alle menselijke wezens een heel volledige genetische kaart in zich dragen die elkeen zal gaan ontvangen door middel van die begeleiding en raad vanuit de sterren die ons helpen en begeleiden, en afhankelijk van de evolutie-vooruitgang die we van dag tot dag hebben zullen we die volledig kunnen ontcijferen.


Bermuda Driehoek, vluchten van Malaysia Airlines...

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met de diverse gebeurtenissen die laaghartig verhuld zijn geweest, en het is belangrijk te weten dat de Aarde-Gea-Gaia en alles wat er bestaat niet is zoals zij ons hebben doen geloven, namelijk een wereld die men uitbuiten, ontbossen, waarbij men steden verontreinigt, waterschaarste veroorzaakt, en de cultiveerbare gronden overal vermindert of er voor zorgt dat zeeën en oceanen, meren, rivieren geïnfecteerd worden om de aarde zo te veranderen in een grote ziekelijke en besmettelijke vuilnisbelt.
Maar daarnaast doen ze het ook in de stratosfeer die ons omgeeft terwijl ze tegelijkertijd meedogenloos talloze natuurlijke species doen verdwijnen
Maar wat is het doel om korte metten te willen maken met onze mooie blauwe planeet die ons zo geholpen heeft?
Naast ons bovendien opeen te stapelen in enorme steden en ons hoge sommen te laten betalen aan belastingen en hypotheken, zijn ze er ook in geslaagd om ons ongevoelig te maken, ons in slaap te sussen, ons te verlammen en zo een decadent, lijdzaam, gelaten ras te creëren dat ook gehybridiseerd is, vol wreedheid, oorlogen, corruptie samen met een enorme hoeveelheid ondeugden en losbandigheden zoals nooit eerder bestaan heeft in de geschiedenis.
Het is belangrijk te weten dat er nog altijd een waardevolle ecologische biodiversiteit is die met moeite overleeft en die nog steeds ondergedompeld is in krachtige velden van elektromagnetische frequentie met wonderbaarlijke centra van vitale energie, circuits, heel krachtige vortexen die na vele eeuwen van annulering en onrechtmatige inbezitneming zich nu tot verbazing van velen opnieuw beginnen te activeren.
Het gaat om krachtige trillingsvelden die de Wijze Kosmocreatoren van de ruimte ons met grote wijsheid en liefde hebben nagelaten met de bedoeling om ons te helpen in onze evolutie en het besturen van fysieke, psychische en spirituele energieën.
We spreken over enclaves die heel erg gemagnetiseerd zijn sinds heel oude tijdperken... een magnetische geobiologie die altijd al bestond, maar die nu met de enorme toename van licht-fotonen die telkens meer afdalen naar de aarde, opnieuw gereactiveerd worden zoals ze vroeger waren. Daarom beginnen zich ongekende feiten en fenomenen voor te doen....


De verbetering van ons DNA-RNA en de Wezens van Licht

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Naarmate er meer Fotones-Luz naar de Aarde komen zullen vele zaken veranderd worden, het zal onmogelijk zijn om alles wat we zijn te verbergen en het bewustzijn zal ontwaken in de ene richting of de andere, afhankelijk van het pad dat elkeen heeft gekozen.
Daarom is het volgens de Wezens van Bescherming heel belangrijk om ons diepgaand voor te bereiden zolang we in deze zuiverende Limbus-overgangsfase zijn en het dringendste is meer positief, affectief, solidair en empathisch te zijn en ook om dichtheid en zwaarte te leren Transformeren in subtiliteit.
Ook vermijden dat we leven in reactionaire-storende-verwarring stichtende-turbulente toestanden om er zo voor te zorgen dat we niet vervallen in sterke ontladingen-uitbarstingen, zoals gebeurt met de grote meerderheid van de mensen die zich niet weten te gedragen met voorzichtigheid, respect en intelligentie.
Ook komen vele feiten die we beleefd hebben voort uit samenzweringen en provocaties die opzettelijk en gepland zijn met de bedoeling om ons blijvend gevangen te houden in die lage frequentie die zij uitzenden.
Dus om dat krachtige dominerende antilicht tegen te gaan, is het nodig om te strijden om ons te bevrijden van de kettingen waarmee ze ons gedurende eeuwen gevangen hielden en terwijl die verandering van Genetische trilling zich voordoet, moeten we proberen om onze Sterrenerfenis te herwinnen die ons als recht toebehoort, enkel op die manier zullen we slagen in die bevrijding van de Ziel – het Bewustzijn dat ons sinds oudsher toebehoort.
Er is zich namelijk een metamorfose aan het voordoen op heel de planeet en daar steekt de bepalende fotonische energie achter, de Fotonen zetten ons ertoe aan om onze positie-verlangens-smaken te concretiseren, ofwel gericht naar het Licht of in de richting van de Duisternis en alles wat dit met zich meebrengt.
Het gaat om een situatie die heel de mensheid gelijk aan het beleven is. Daarom is er geen plaats waar we ons kunnen aan vastklampen, beschutting kunnen zoeken, ons beklag kunnen doen, of proberen hulp te zoeken, het enige werkelijke is de synthonie-harmonie-integratie die elkeen voelt en heeft met de anderen.


Laatste wanhoopsdaden Elite: Oorlogen, Terrorisme, Crisis...

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Zolang er geen diepgaande verandering is in de politieke-financiële structuur op onze planeet, een totale desintegratie van de bazen die aan de macht zijn die ons zoveel schade toebrengen, een authentiek sociale, ethische en spirituele evolutie…zal de extra wachttijd om ons lot te bepalen telkens moeilijker te verdragen zijn. 
Het gaat om een diepgaande Mutatie-Transformatie voor de creatie van de nieuwe beschaving die ons brengt naar een verandering van frequentie, en dit is zeer dringend en mag niet uitgesteld worden want het komt door een krachtige decodering-hercodering van ons DNA, opgewekt door de Fotonen van Licht die de stuwende kracht zijn voor een bepaling voor het subtiele of het dichte, met andere woorden, de gemiddelden zijn aan het verdwijnen. 
En hoewel het moeilijk is om het te merken omwille van de sterke remming en het sterke onbewustzijn dat wij hebben, zal elkeen afhankelijk van wat hij dagelijks doet een standpunt innemen hetzij om ons op hetzelfde niveau-in dezelfde frequentie-dezelfde energie te zetten van de aliens van antilicht en dat is wat aan het gebeuren is met duizenden en duizenden mensen die hun gezond verstand, hun scrupules en hun zelfbeheersing verloren hebben… of we beginnen te ontwaken voor de realiteit van wat er gebeurt.
We moeten niet vergeten dat zij met alle mogelijke en onmogelijke middelen aan het vechten zijn om ons nog meer gevangen te zetten, te verdoven en tot zombie te maken, ons te overtuigen van veel zaken, zogezegd nieuwe hervormingen te bieden en onvervulde pacten terwijl ze steden met de grond gelijk maken, onschuldige mensen uitroeien met de uitvlucht van altijd en met die dubbele moraal misleiden ze vele lichtgelovige mensen die nog altijd niet weten wat er achter alles steekt…maar er zijn telkens meer mensen die ontdekken dat de politieke partijen, of het nu democraten, republikeinen, leden van de arbeiderspartij, conservatieven zijn, van rechts, links, centrumlinks… allemaal trouw werken voor hetzelfde doel van totale slaafsheid aan het imperium. Op die manier en met een nieuwe vermomming die schijnbaar meer charismatisch, hervormend en aanpasbaar is duiken zij op uit het niets met ongelofelijke beloftes voor de ontgoochelde en besluiteloze mensen of anders lopen ze over naar een ander partij om nadien, afhankelijk van de bevelen van de keizerlijke top, opnieuw aan de macht te komen. De kwestie is zich kost wat kost in het absolutisme te handhaven met een overduidelijke globale heerschappij…
De wankelende heersende elite en hun gevolg zijn met alle mogelijke middelen aan het vechten om al niet meer zozeer het volk om te kopen, hoewel deze overal betogen, maar nu zijn ze eerder machthebbers aan het omkopen die beginnen afstand te nemen van het heersende imperium…


Geheime Wapens Van De Elite?: Ebola, Is-Isis, Terrorisme…

Het globalistische Imperium streeft er naar om ons nog meer schade toe te brengen vooraleer het onvermijdelijk ten val zal komen, en daarvan zijn er heel veel bewijzen die we met grote droefheid te kennen moeten geven want dat is heel belangrijk voor onze overleving… Duizenden onschuldige mensen zijn namelijk ontheemd en hebben hun land, hun dorp, hun huizen moeten verlaten, anderen zijn laaghartig vermoord op een wrede en onmenselijke manier…en dit is iets dat ons rechtstreeks aanbelangt, aangezien eender welke soevereine staat plots betrokken kan raken bij terroristische aanslagen, openlijke en bedekte oorlogen, en als daar niet zo spoedig mogelijk een einde aan wordt gemaakt, zal dat niet enkel landen als Afrika, het Midden-Oosten en Eurazië treffen, maar de hele wereld.
Daarom moeten we goed op de hoogte zijn van de oorzaken en geheime beweegredenen waarmee ze werken vanuit de meest geheime en sombere duisternis, vergezeld van hun pionnen die hen onderdanig dienen en ons onder controle houden…
Maar hoe is het mogelijk dat ze ons op dit moment nog altijd controleren en ons onze rechten ontzeggen en dat wij helemaal niets merken van wat de Elite heimelijk en schaamteloos doet achter onze rug?
Indien wij ons een beetje zouden loskoppelen van dat enorme Cybernetische netwerk en het verslavende Internet dat ons ver weg houdt van de werkelijkheid en ons heel erg tot zombie maakt…zouden we absoluut niet zo onbewust zijn, verloren en handelend als robots en zouden ze ook niet zo schaamteloos misbruik kunnen maken van ons leven, onze psyche en ons bewustzijn.
Wij baseren ons op wat er openlijk en heimelijk beraamd wordt op heel de aardbol en dit kan men vaststellen op financieel, geopolitiek en geostrategisch vlak… waarbij oorlogsconflicten en veranderingen van regering worden teweeggebracht wanneer naties zich verzetten tegen de Elite, tot uiteindelijk de bom barst en ze hun langverwachte Thermonucleaire Oorlog kunnen voeren. Daarom is het nu voor hen dringend om verscheidene wettige regimes omver te werpen en de wereld in spanning te zetten…


Bewijs over de elite: corruptie, ebola zwendel, opkomst Brics

We gaan verder met de diverse onzekere gebeurtenissen waarbij ons lot op het spel staat en waar we allemaal bij betrokken worden. En hoewel er overal een enorme verslagenheid, droefheid en bitterheid is, is het heel belangrijk om te weten dat, als we werkelijk een verandering willen ten gunste van het licht en de transformatie van ons leven, het er niet om gaat ons te verbergen of de ogen te sluiten, maar wel om een vastberaden en radicale
houding aan te nemen. Want als dat niet het geval is, zullen we als resultaat ook slachtoffers worden, zoals we kunnen vaststellen in verschillende landen waar miljoenen vluchtelingen heel het leven dat ze al opgebouwd hebben moeten achterlaten om te emigreren-vluchten naar een onzeker lot dat macaber is gemanipuleerd terwijl we tegelijkertijd worden uitgemoord.
Anderzijds moeten we niet vergeten, dat zowel de officiële als de private media, zolang ze afhankelijk zijn en nuttige instrumenten zijn van het bevel van hogerhand dat gedicteerd wordt door de machtige elite, zullen moeten blijven de verkeerde informatie doorgeven en ons helemaal het tegengestelde tonen van de werkelijke feiten... Maar we herinneren eraan dat er telkens meer mensen zijn die met moed en beslistheid zich aan de kant van de waarheid scharen en met vastberadenheid, gezond verstand, criterium en intelligentie evidente bewijzen en getuigenissen tonen om de corruptie en al wat sommigen ongestraft blijven verbergen te ontmantelen.


De verandering van DNA, een globale Crash economisch

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met de onderzoeken rond de transformatie van het DNA in de mensheid; daarin slagen zou een grote menselijke, psychologische en interne vooruitgang betekenen die zou helpen om een beter inzicht en begrip te hebben om ons rekenschap te geven van alles wat het Imperialistische oligarchische Systeem doet op een geplande manier.
Maar we moeten ook realistisch zijn en zien dat ondanks de diverse tegenslagen-obstakels, moeilijkheden, talloze economische, sociale, familiale, overheidscrisissen… de voortdurende inspanning-wilskracht-transformatie toch niet mag stoppen. Wij zijn als maatschappij namelijk getuigen van het feit dat de talrijke voordelen van het Imperialistische systeem niet de vruchten afwerpen zoals zij zouden willen…
…in tegendeel men begint een verandering van richting-houding te zien die gecompliceerd is voor de elite, hoewel zij proberen het tegendeel aan te tonen en verder te gaan met hun dubbel spel, met die al gekende valsheid die hen kenmerkt… Het is een enorme farce die langs alle kanten verdeeldheid probeert te zaaien. Daarom moeten we geïnformeerd zijn over deze gevaarlijke feiten…


Listen en leugens, aanslagen onder valse vlag

We openen dit nieuwe jaar 2015 en onze grootste hunkering is dat gedurende de volgende maanden de ernstige problemen die we beleven kunnen opgelost worden en we hopen dat het maanden zullen zijn van werkelijke eenwording, veiligheid, voordeel, vooruitgang en harmonie, in het bijzonder voor degenen die nog altijd een zekere hoop hebben op een positieve verandering die ons brengt naar het creëren van die fysieke, psychische, emotionele en economische stabiliteit…
Wat dan te doen? Van onze kant denken wij dat de beste manier om effectief en zeker te kunnen vooruitgaan is om de waakzaamheid niet te verminderen en ons massaal te blijven tonen, met die merkbare ontevredenheid en verontwaardiging aangezien ons leven en onze toekomst op het spel staat, en de enige uitweg die ze ons laten is blijven insisteren om te verkrijgen wat ons bij rechte toebehoort.
Maar om concrete resultaten te bereiken is het dringend om dit te laten samengaan met een werkelijke hoge positieve psycho-energetische frequentie aangezien we daarmee een authentieke evolutie zullen vestigen in die vasthoudendheid en ook in het menselijke, ethisch-morele en spirituele, die onze steun zijn die ons dichter bij onze Galactische Sterrenfamilie brengt die op ons wacht en hoopt dat wij overleven.
Maar de harde tegenslagen en moeilijkheden hetzij op werkvlak, op sociaal en familiaal vlak samen met de verschrikkelijke misdaden om korte metten met ons te maken zijn een hoofdbestanddeel van hun programma om ons te demoraliseren. En we zullen het enkel kunnen verdragen en overwinnen en het ook trotseren als er werkelijk waarachtige informatie is en tegelijkertijd kennis, onderscheidingsvermogen en gezond verstand die ons de authentieke werkelijkheid doen zien van dat wrede en machiavellistische netwerk en we mogen ons nooit voor niets ter wereld verslagen voelen, instorten, mislukken aangezien dat de opzet is van de duisteren en het maakt deel uit van hun agenda-plan voor de uitroeiing van het menselijk ras.
Daarom moeten we verdergaan met onze interne doelstellingen en aandringen en rechtvaardigheid vragen en onze rechten en vrijheid opeisen… en met onderscheidingsvermogen, legaliteit en intelligentie vormt dit een tegengewicht van licht voor al het duistere en gewetenloze dat we nu moeten doorstaan.


Complot en bedrog van de elite. Energie van Helium 3

We gaan verder met die dringende noodzaak om ons in te spannen en te blijven vechten om erin te slagen ons bewustzijn wakker te maken... en die apathie-laksheid en inertie achterwege te laten waar we al over gesproken hebben in diverse documentaires… Want hoe langer we wachten om te handelen, hoe moeilijker datgene zal zijn waar we het hoofd aan zullen moeten bieden aangezien de moeilijkheden zullen toenemen en wanneer we ze willen oplossen zal het heel moeilijk zijn.
Maar zullen we afwachten tot de grote rampen gebeuren of zullen we onze verantwoordelijkheid ernstig nemen wetende dat we met onze toekomst spelen?
Het is evident dat ze ons er telkens meer aan laten wennen om te leven in een toestand van Shock-impact waarin terreur, onzekerheid, zelfmoorden en krankzinnigheden telkens meer voorkomen... net zoals de gecontroleerde klimaatsverandering op maat van de machthebbers... waarbij ze met hun destructieve methodes van klimatologische geo-engineering knoeien met de atmosfeer, het weer en de aardkorst om ons zo proberen te vernietigen.
En wat kunnen we zeggen over die vreemde en ongebruikelijke sneeuwstormen die records breken in landen die ze willen ontvolken om zich deze toe te eigenen?
En over dat groter aantal vissen en vogels die dood worden aangetroffen zonder enige verklaring?
Hoe is het mogelijk dat zowel regeringen als westerse media miljoenen burgers hebben opgeroepen om samen te komen in heel Frankrijk om te treuren om de twaalf vermoorde mensen en waaraan verschillende staatshoofden en wereldleiders deelnamen, wat contrasteert met het feit dat ze totaal onverschillig zijn wat betreft de duizenden Palestijnse mannen, vrouwen, bejaarden en kinderen die slechts enkele maanden geleden werden gemarteld of wat betreft de miljoenen die vermoord of gevlucht zijn omwille van de V.S. en hun bondgenoten van de NAVO in landen zoals Irak, Libië, Syrië, Afghanistan, Pakistan, enz.
Wat is de reden voor zoveel bedrog en grote valsheid die snel naar buiten begint te komen?


Het Verbergen van leven op Mars en reizen naar Mars

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Met als enige bedoeling om te proberen te helpen om te vermijden dat talloze conflicten blijven toenemen op wereldvlak, streven we naar een bewustwording over heel ernstige feiten die ons als burgers van deze planeet allemaal treffen, aangezien onze enige woonplaats op het spel staat, en ons hiervoor niet interesseren is niet iets voor menselijke wezens die strijden voor hun eigen lot en dat van hun medemensen. Het gaat erom ons erbij te betrekken en alles te weten wat ons overkomt en ons telkens meer onder druk zet.
We verwijzen naar die drang om ons langs alle kanten te vernietigen en ze zijn ons gewend aan het maken om te leven in die vreselijke armoede, ongerustheid, dood en pijn terwijl de mensheid zoals altijd niets doet om het op te lossen.
Maar zal alles rechtvaardig en onpartijdig opgelost worden zoals het zou moeten zijn, of  moeten we blijven lijden om tot die noodzakelijke en dringende transformatie te komen?

Het is belangrijk te begrijpen dat wij ons op een moeilijk moment bevinden waarbij de Aarde door sterke veranderingen aan het gaan is. Zoals nooit eerder gezien zijn er zelfs ruimteschepen van onbekende oorsprong aan het opduiken op de Maan en zijn er daar ook vreemde explosies.   Maar wat kunnen we bovendien ook zeggen over de planeet Mars en zijn ontelbare mysteries?


MK Ultra in Hollywood, Subliminale manipulatie en ongevallen

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met die dringende noodzaak om te vechten om te ontwaken uit onze lethargie…En hoewel de Duisteren verder gaan met hun drang om de Aarde en de mensheid in het algemeen te destabiliseren om ons onbewust-verdoofd te houden en ook angstig en bezorgd, moeten we een inspanning doen en meewerken met die Wezens van Licht die met grenzeloze Liefde en Liefdadigheid aan het werken zijn opdat er niet nog meer chaos-vernietiging zou zijn. En ons decoderen van al het dichte dat we gedurende jaren opgestapeld hebben en het vervangen door een nieuwe positieve Hercodering. 
Maar zullen we dat kunnen doen, nu we ons in het moeilijkste moment bevinden waar alles crisis is, armoede, conflicten, spionage, machtsmisbruik, mysterieuze moorden, zelf georganiseerde aanslagen, genocides en oorlogen om nog meer Islamofobie en Antisemitisme te creëren? 
En wat kunnen we zeggen over de zevende kunst, zouden zij van hun kant ook hun werk doen om erin te volharden ons te hersenspoelen om hun Nieuwe Wereldorde te creëren en daarvoor allerlei soorten boodschappen doorgeven zodat de onwetende mensen in hun netten zouden vallen?
Zou er een goed bestudeerd doel zijn om vernietigende en manipulerende films te creëren? Of heeft het Hollywood Imperium als heel belangrijke aftakking van de regerende elite zijn dubbele en driedubbele zetten met als bedoeling dat de onderwerping voortduurt en onze mentale, emotionele en interne frequentie daalt? En hoort daarbij de vreselijke techniek van niveaus van mentale programmering en gedeeld mentaal dat verschillende methodes van MK Ultra omvat?


Beschermende Ufo’s. Internationaal Ruimtestation. Chemtrails

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Het is belangrijk te weten dat de Grote Sterrenbrigade, om geen wantrouwen te creëren bij de bevolking die getraumatiseerd, wantrouwig, achterdochtig en gevoelig is voor alles door haar proces van ontwaken, frequentieverandering en mutatie in het DNA, ons enkel intern en in de wereld van de dromen helpt, maar ook door onze bescherming te versterken met hun Plasmaschepen, Ronde, Bolvormige, Buisvormige en Moederschepen met hun kleuren en vormen.
Dit alles is een enorme hulp om ons te beschermen, niet enkel op de Aarde maar ook in het luchtruim en zelfs rondom het Internationaal Ruimtestation ISS.
En wat was de oorzaak van die beeldonderbreking van de NASA juist wanneer een vloot Ufo’s verschijnt? Zou het zijn opdat we de beschermende ruimteschepen niet zouden zien die waken en alles wat ze doen inspecteren?
Wat gebeurde er werkelijk met de vernietiging van de Antaresraket toen die zich begaf naar het Internationaal Ruimtestation? Maar wat was bovendien de oorzaak van het feit dat een Amerikaanse militaire satelliet plots ontplofte? Waarom zo toevallig en met zoveel risico en waarom maakte de pers op wereldniveau het niet openbaar? Wat is het vreemde en enigmatische rond heel dit mysterie in het ISS?
Weten ze dat het vernietigend Imperium iets beraamt om een groot bloedbad uit te lokken en is de Sterrenbrigade heel oplettend voor alles wat er gebeurt?
En wat kunnen we bovendien zeggen over het Blue Beam project van een buitenaardse invasie onder valse vlag, gecreëerd door de duisteren om ons angst aan te jagen en de bevolking te doen geloven dat we overvallen worden vanuit de ruimte terwijl het zijzelf zijn die zich willen manifesteren en verder gaan met hun agenda?


Rassenhaat, Zionisme-Illuminati met MK Ultra

We gaan verder met het voornemen om te verdiepen in die noodzaak om ons niet te laten tegenhouden in de fysieke-psychische en interne verbetering en het is onmisbaar om ons in te spannen om efficiënt- positief te zijn aangezien dat ons niet enkel zekerheid, impuls en motivatie geeft, maar er ook zal voor zorgen dat we die dichte-tegenwerkende energieën van het misbruikend Imperium zullen neutraliseren die samen met hun gewetenloze hybride vasallen de wereld in het algemeen proberen te vernietigen.
En in deze situatie wordt niet enkel de planeet beschadigd maar we zien ook dat alles zich op weg begeeft naar een toename van rassenhaat en antisemitisme die in dezelfde richting gaan als de eerste stappen van de Tweede Wereldoorlog…
Maar wat is de echte reden van deze fanatieke, extremistische en xenofobische bewegingen die groeien zonder dat één enkele regering tussenkomt en hen tegenhoudt?
Zou de nieuwe strategie van het Imperium nu zijn om Iran proberen binnen te vallen om geen enkel land in vrede te laten zijn? Waarom blijft IS en hun nieuwe bondgenoot Boko Haram aangroeien en tempels, moskeeën en historische plaatsen vernietigen, en burgers doden en de hele wereld bedreigen terwijl de regeringen zwijgen of enkel informatie verstrekken om angst aan te jagen?
Wat is de waarheid achter de feiten waarover we absoluut niet geïnformeerd worden?


Zelfmoord bij militairen. Bin Laden. Vliegtuig van Germanwings

In deze harde en wrede stappen die de Elite ons laat beleven, waarbij veel omgekochte regeringen achter onze rug handelen is er iets dat de aandacht trekt, en dat is die dringendheid om bunkers te bouwen wat bewijst dat er iets ernstig naderbij komt en enkel bepaalde personen met grotere economische middelen kunnen er toegang toe hebben…
Maar wat is de oorzaak? Zou het gaan om een risico op een dreigende thermonucleaire oorlog?
Of is de top en hun clan maatregelen aan het nemen voor de nakende globale economische instorting?
Zou dat de geheime beweegreden zijn om de Orwelliaanse dictatoriale politiestaat te creëren en de menigte in concentratiekampen te steken zoals we reeds uitlegden in onze video’s, terwijl ze één enkele regering vestigen, één enkel leger en één enkele munt, dit wil zeggen de NWO en moeten ze daarvoor meer terrorisme en aanslagen creëren om dat te rechtvaardigen?
Voor zover men ziet is het doel om te proberen alle landen te betrekken zodat ze zich getroffen voelen, en zo treden ze allemaal ten volle op de oorlogscène die voorbereid wordt terwijl de mensheid in slaap blijft door zijn bezigheden en afleidingen van altijd.


Profetieën van de Elite. Waarschuwingen vooraf

Met als doel om te helpen de problemen op te lossen waardoor heel de mensheid passeert, is het heel belangrijk voor al degenen die ons vergezellen om een serieuze analyse te maken zowel van zichzelf als van de wereldsituatie. Want de planeet is in een transformerende fase aan het binnentreden, in een zo extreme verandering dat men het nooit tevoren gezien heeft in de geschiedenis sinds de ondergang en verdwijning van Atlantis.
Hiermee willen we zeggen dat een nieuwe geologische, topografische en geomagnetische cyclische verandering nadert…
En wat moeten we dan doen in deze gevallen van sterke planetaire ontregeling, zouden we iets kunnen doen om die ongewone geomagnetische en klimaatsverandering tegen te houden?
Ook gaat dat harde transformerend-vernietigend proces dat alles wijzigt wat bestaat, vergezeld van een diepgaande verandering van genetische mutatie… maar deze verandering hangt af van hoe we individueel en collectief handelen…


Gevaar in Vaticaan, houding Paus, Profetieën, Bedreiging IS

Opnieuw gepubliceerd na 379 keer bekeken te zijn.
We gaan verder met die dringende noodzaak om authentieke interne principes te creëren en geen valse zoals vaak gebeurd is, en ook om te vermijden om slachtoffer te zijn van afschuwelijke zaken, massale moorden, wrede aanslagen is er iets dat sterk de aandacht trekt en dat is de kwestie van de Paus van de Katholieke Kerk.
Hij lijkt namelijk een grotere bezorgdheid, onrust en grotere toewijding te hebben aangaande de ernstige problemen en serieuze conflicten die op heel de planeet aan het gebeuren zijn en hij mengt zich zelfs in de terreur en barbaarsheid die er overal is.
Het is een houding die niet eigen is aan religieuze gidsen van vrome ijver en devotie waarbij hetgeen ze prediken vaak niet exact is zoals ze zeggen, maar waarbij ze van twee walletjes eten en dat is wat men doorheen de eeuwen gezien heeft…
En ook al zijn deze feiten heel wreed en realistisch voornamelijk voor degenen die geloven dat het huidig spiritueel, moreel en fysiek leven nog steeds synoniem is van geloof, transparantie, zuiverheid, vertrouwen, harmonie, vrede… toch moeten we spijtig genoeg zeggen dat de bewijzen die we beleven anders zijn en dit is wat we op een meer duidelijke en waarachtige manier willen behandelen in deze documentaire.


Gesynchroniseerde Aanslagen. Bilderberg. Microchips. Kindergenocide

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.
We gaan verder met dat onvermijdelijk proces van transformerende-hernieuwende verandering en het moment is gekomen om ons resoluut en constant voor te bereiden omdat de sociale gebeurtenissen een andere wending gaan nemen…
We bevinden ons in de moeilijkste momenten van ons leven en dit zien we aan vele verschrikkelijke gebeurtenissen die niet te geloven zijn, daarom dat elke dag die passeert voor veel onschuldige mensen een werkelijke hel is en we moeten op de hoogte zijn van alle gebeurtenissen die zich voordoen.
En dus is het belangrijk om ons in te spannen om meer positief-efficiënt te zijn maar waarbij we altijd dat fysisch-mentaal-emotioneel evenwicht bewaren en een verhoging van onze psyche-frequentie-bewustzijn, zo zullen we de schade die ze ons aandoen, kunnen tegengaan.
En wat betreft deze zo buitenmaatse, extreme terreur waar zoveel onschuldige mensen de prijs voor moeten betalen, hoe is het mogelijk dat er geen bewaking is om komaf te maken met de terroristen? Of is er om een bepaalde reden geen interesse om dat te doen en hebben ze hen nodig om meer chaos uit te lokken? Of is het om een grotere controle op te leggen en zo met het excuus van bescherming van de burgers heel Europa te militariseren?
Maar naast deze terreur tegen de onschuldige mensheid, zou er een reden zijn die zoveel slechtheid, hevige angst en vernietiging rechtvaardigt om te proberen kinderen te vernietigen zoals nooit tevoren is gebeurd? Wat is de geheime reden van deze gruwelijke kindergenocide?


Gevoelige Indigo-Kristalkinderen van het nieuwe ras. DNA actief

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Wat is de reden voor zoveel onrechtvaardigheid tegen de bevolking, vrezen ze soms dat de burgers in Europa en in de hele wereld zullen ontwaken en moeten ze die onvermijdelijke ontoombare verheffing in waardigheid proberen af te remmen met duizend en één voorwendsels en misleiding? We moeten erin slagen onszelf te overstijgen ook al is er nu veel tegenspoed, terreur en crisis, want zo wordt aangetoond dat er een oprechte hunkering bestaat om de obstakels te overwinnen en beter te zijn, niet enkel voor zichzelf maar ook om correcte gidsen te zijn van kinderen en families.
En wat dit betreft, stellen we de volgende vraag: waarom worden er kinderen geboren die anders zijn en ook met meer inzicht dan normaal... die zich redden uit vliegtuigongelukken... met bekwaamheden, vaardigheden en een gevoeligheid die buitengewoon is, die meer ontwaakt, gevoelig, volwassen zijn en met een hogere intelligentie? Zouden het kinderen zijn met een meer verheven genetica of hebben ze Sterrengenen en zijn ze hier geïncarneerd in een fysiek lichaam om ons te helpen? Zouden ze beschermd worden door Wezens van Licht?
Volgens wat we kunnen zien is het werkelijk heel belangrijk om uiteen te zetten dat we ons in een genetische verandering zonder weerga van het DNA in heel de mensheid bevinden en in het bijzonder in veel kinderen en jongeren die goed georiënteerd zijn.


Vluchtelingen. Evacuatieportalen, kwantumsprong. Multiversa, 5D droomwereld

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

In deze tweede bijdrage in verband met de sterrenwereld die we allemaal zouden moeten kennen om vooruit te gaan in onze transformerende-muterende vooruitgang die ons naar het Licht zal brengen, gaat het over een kosmisch feit dat te waardevol is om er niet om te geven of om in situaties te verkeren die op heel korte tijd kunnen veranderen te wijten aan het feit het antilicht hard aan het werken is om ons van de aardbol te vegen.
Ziet men soms niet heel duidelijk over heel de wereld die drang naar ontvolking en het veroorzaken van enorm veel lijden door middel van oorlogen en ook door een groter aantal vluchtelingen te creëren omdat ze zich niet enkel hun landen en huizen kunnen toe-eigenen, maar de ontheemden ook niet weten waar ze naartoe moeten en uiteindelijk in ergere condities terechtkomen?
Dit toont aan dat de terreur van de Elite zich meester maakt van heel de planeet maar naarmate de tijd versnelt, zal deze zich tegen hen keren, daarom is hun uitroeiingsplan voor hen dringend en dit komt omdat er elke dag die voorbijgaat, meer energie-tunnels van fotonisch licht uit de ruimte komen. En dit is voor het antilicht iets onverdraaglijk om te doorstaan daarom is de Sterrenbrigade hen aan het volgen.
De weg van de menselijke en interne transformatie is werkelijk absoluut niet gemakkelijk, daarom is het heel belangrijk te leren om onszelf te kennen, onze reacties en gedragingen te zien. Dat zal onze frequentie verhogen, wat op zijn moment beloond zal worden, namelijk door deel uit te maken van het nieuwe Ras van het Foton-licht. En dan zullen de supradimensionale portalen zich voor ons openen en vóór gelijk welke ernstige gebeurtenis, zal de evacuatie toegepast worden met de ruimteschepen en portalen van de Galactische Confederatie...


Exodus Vluchtelingen. EU Crisis. Samenzwering NWO. Opsluitingskampen.

Er doen zich vreselijk betreurenswaardige feiten voor omdat de overrompelende terreur zich blijft toe-eigenen wat niet van hen is en dat streven naar slavernij, mensenhandel of verkiezingsvoordelen is nu dringend voor het Imperium en maakt deel uit van hun plan. Maar waarom die verschrikkelijke opportunistische en minachtende wreedheid, of zit er iets meer achter dat ze verbergen en wordt dit, hoewel ze het weten te camoufleren en vermommen, toch telkens duidelijker en is dat wat hen verraadt?
Zien we soms niet heel evident hoe ze de vluchtelingen gebruiken door hen te selecteren en merktekens aan te brengen alsof het misdadige verdachten zijn terwijl ze enkel stabiliteit en werk zoeken en is wat men begint te zien niets anders dan afwijziging en meer racisme?
Maar wil het merendeel soms emigreren uit hun landen om zó mishandeld en vernederd te worden, wetende dat alles te wijten is aan de onrechtvaardige en wrede oorlogen die het Imperium voert in hun thuislanden?
Zou het niet zo zijn dat men hen misleid heeft door hen te doen geloven dat Europa en vooral Duitsland het beloofde land is en beginnen de vluchtelingen tot hun grote verrassing en tot verbijstering van de hele wereld allerlei soorten enorme moeilijkheden te ondervinden zoals ze zich nooit hadden kunnen indenken. En wat doet de EU? Worden ze niet heel slecht behandeld om hen nadien onrechtvaardig door lange gangen te leiden in de richting van een soort van kooien of isoleercellen en worden ze gevangen gehouden onder politiecontrole om hen daarna in getto’s te zetten, terwijl landen worden ommuurd, grenzen afgesloten en wat erger is, zonder dat iemand op de hoogte is van hun werkelijke gruwelijke intenties en daden...


Dubbel politiek spel. Fotonisch licht in rozelaars, schepen, reuzeplanten

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Nadat we de verschrikkelijke feiten hebben uitgelegd die we beleven omwille van de onrechtvaardige oorlogen om een sterke migratie te creëren op heel de planeet, stellen we ons de vraag: Zal de elite proberen om haar dubbele valstrik van altijd te verbergen door haar mooiste gezicht te tonen, wat betreft steun aan de vluchtelingen of is heel de planeet niet op de hoogte van dat cynisme dat spoedig ontdekt zal worden? Het is ongelooflijk maar heel die vuile en dubbele moraal van de politici stopt absoluut niet...
Anderzijds is één van de problemen van de mensheid dat we die bekwaamheid verloren hebben om naar de hemel te kijken en te zien dat we werkelijk niet alleen zijn en nu nog veel minder, nu alles heraangepast-bijgesteld wordt in de richting van het fotonisch sterrenlicht.
Ook zijn er niet enkel de sterrenschepen maar er is ook een bewoond multi-universum vol licht, wijsheid en liefde dat wacht op degenen die evolueren in hun DNA en hun slapend bewustzijn wakker maken... Ook zijn er de interdimensionale portalen die voorbereid zijn om ons  te beschermen en degenen te redden die werkelijk verbeteren op evolutief-muterend vlak als we echt geholpen willen worden.
Maar we dringen erop aan om te proberen normaal, eenvoudig, bezinnend, vriendelijk te zijn, een grotere ontvankelijkheid, intelligentie en gevoeligheid te creëren, zo zullen we de frequentie verhogen aangezien de schepen van fotonisch licht zich op vele manieren tonen in de natuur vooral in rozelaars en diverse heilzame planten...


Dekmantels voor terreur, Syrië. Rusland tegenover samenzwering van elite.

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

De verschrikkelijke zaken die zich voordoen op heel de planeet genereren een vernietiging en chaos die zich steeds meer uitbreidt en het is geen toeval of samenloop van omstandigheden maar het meest waarschijnlijke is dat ze gestimuleerd worden door andere invloeden waar we geen vermoeden van hebben en de meerderheid van de mensen gehoorzamen eraan, zonder de geheime beweegredenen te kennen.
Het probleem is het gebrek aan reële informatie en dit veroorzaakt een grote onwetendheid, wat maakt dat vele gebeurtenissen naar believen worden toegepast door het Wereldimperium en miljoenen mensen die nog altijd de waarheid niet kennen, aanvaarden wat op een totaal onovertuigende manier verspreid wordt.
Maar waarom is de machtige coalitie die de taak had om een einde te maken aan de schrikwekkende Islamitische Staat daar niet in geslaagd, wat was de oorzaak dat ze er niet in slaagden, maar deze in tegendeel eerder meer steden innamen en culturele en religieuze centra vernietigden?
Maar is zoveel wreedheid mogelijk terwijl de maatschappij en de regeringen zich niet uitspraken of zou het gaan om een plan met heel welbepaalde doeleinden om terreur te zaaien en meer vluchtelingen te creëren in het Midden-Oosten en Afrika?
Zal de verborgen waarheid en die grote samenzwering spoedig onthuld worden?En wat Syrië betreft, wat is de reden om hardnekkig hun wettige regeringsleider te willen afzetten, terwijl de meerderheid van het volk hem onvoorwaardelijk steunde?


Onafhankelijkheidsstrijd. Fraude en politieke corruptie. Spanje. NWO

We gaan in dit 2e deel verder met deze aspecten die zo delicaat zijn voor ons bestaan aangezien de elite en haar bondgenoten er in de eerste plaats naar streven om heel de wereld te monopoliseren, maar als hun sluwe zetten van altijd niet uitdraaien volgens plan, zullen ze heel waarschijnlijk bondgenootschappen zoeken om ons op deze wijze beter te controleren. Want hun doel is om zonder tegenstand hun Nieuwe Wereld Orde te creëren die ze zozeer nodig hebben omdat ze zich hiermee de totale controle over de planeet kunnen toe-eigenen en daarvoor moeten ze hun werkelijk gelaat tonen. En het lijkt dat dit nu aan het gebeuren is.
Zijn ze er soms niet in geslaagd om hun wil op te leggen aan het Griekse volk in het referendum over hun eigen rechten? En wat zullen we zeggen van Portugal en hun recente verkiezingen?
En wat betreft de komende verkiezingen in Spanje, wie gaat er regeren? Dezelfde partijen van altijd of andere zogezegd nieuwe groepen met vernieuwde projecten? Of zullen het dezelfden zijn met een ander, jonger gelaat om zo te kunnen blijven verder doen met om de beurt regeren, maar waarbij ze altijd beloven wat ze niet gaan vervullen omdat ze uiteindelijk hun meesters moeten dienen?
Zouden vele meer bewuste burgers weten wie er achter zit en duistere bevelen geeft om monarchieën en regeringen te veranderen zoals ze altijd gedaan hebben?
Maar wat kunnen we bovendien zeggen over de onafhankelijkheidsstrijd die in volle opmars is? Is dat het nieuwe alternatief van de globale machthebbers om hun Nieuwe Wereld Orde op te leggen?


Aanslagen Parijs. Bedreigingen IS. Valse vlag Illuminati. NWO

Een vreselijk schrikwekkend en afgrijselijk feit heeft de hele wereld getroffen met als doel om een grotere onstabiliteit te creëren en te proberen overal onveiligheid en een toestand van Shock-impact te genereren. Hiermee zijn de vernietigende Duisteren van altijd er met grote perversiteit in geslaagd om het leven, de psyche en het bewustzijn van iedereen te verstoren en diepgaand te doen lijden...
Het is triest nieuws voor de vrede, de vrijheid en de basisrechten van de mensen maar de angst heeft niet enkel dat land overvallen, maar ook heel Europa en de hele wereld omdat de onmenselijke terroristische bedreigingen overal uitgebreid worden...
Maar zouden ze naast die bedreigingen nog iets afschuwelijker voorbereiden dat onze vrijheid verstoort en slagen we er niet in te beseffen dat het allemaal bewegingen zijn om hun NWO te creëren?
Waarom kondigde een onbekend iemand twee dagen vóór de aanslag op het web aan wat er zou gebeuren en sijpelde zelfs ook een nieuwsbericht door een dag nadat die sinistere feiten plaatsvonden?
Het trekt de aandacht dat vele van deze macabere daden niet occasioneel of toevallig waren zoals velen zouden kunnen denken...


Sociale chaos, aanslagen, breuk EU, Schengen, implantatie microchips, RFID

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We leven in de moeilijkste tijd van ons bestaan, het ergste moment in onze geschiedenis en zoals we zien blijft alles hetzelfde of wordt erger, aangezien de heersers die zich de globale macht onrechtmatig hebben toegeëigend blijven zorgen voor een grotere onstabiliteit en leed met een enorm aantal vluchtelingen die niet weten waar naartoe… En als we hieraan het terrorisme toevoegen, de chantage, corruptie, de wrede en onmenselijke oorlogen, neemt de kolossale ontreddering elke dag toe…
Zou er een enorme samenzwering van bondgenootschappen bestaan om dringend deze vreemde verbrokkeling van de EU door te voeren… die meer terreur omvat, controles, rellen, economische crisissen, werkloosheid, meer racisme en wordt ook de eigen Europese bevolking getroffen door die rigide controle van de massa?
Het is heel belangrijk te begrijpen dat als wij niets doen voor onze overleving, heel de mensheid heel spoedig zonder uitzondering elektromagnetische apparaatjes zal geïmplanteerd krijgen die ons naar een totale onderwerping zullen brengen. Dit wil zeggen ze zullen minuscule microchips plaatsen bij ons om ons zo op alle gebied te controleren. We zouden met andere woorden overgeleverd zijn aan de genade van de zogenaamde Big Brother waarvoor veel publiciteit is gemaakt zowel in films als in boeken en dit is een verschrikkelijk en ernstig bedreigend probleem.