menu

zaterdag 10 december 2016

Geheime complotten van de NWO en de Politiestaat + Bitcoin

COMPLOTTEN VAN ONDERDRUKKING DOOR DE REGERINGEN, EN HET ONTWAKEN VAN DE BURGERS
Het is belangrijk ons rekenschap te geven van het feit dat de groeiende ontevredenheid van het volk in heel de wereld toeneemt en dat is een aanwijzing dat vele mensen onder invloed van het toenemend aantal transformerende Fotonen die elke dag de Aarde bereiken, beginnen te ontwaken uit die hypnotische lethargie...
De topmachten willen ons liever versuft-verdoofd houden, omdat we ons op die manier niet bemoeien met hun plannen van heerschappij-onderdrukking en totale controle. Daarom verdubbelen zij tegen elke prijs hun inspanningen van afdwinging-gezag...
Die ontevredenheid breidt zich ook uit naar de militairen, daarom doet de Regering van de Verenigde Staten een grote Militaire Zuivering, ze hebben hun mensen op de proef gesteld en beslist om 197 hoge Officieren te ontslaan.
Zouden ze de Grondwet willen afschaffen om ze te vervangen door een Dictatuur en een vreselijke Krijgswet?
Ook ziet men dit in de groeiende onzekerheid, het voortdurende gebrek aan informatie en achterhouden van informatie, de goed gecamoufleerde Patriot Act, de beperking om spaargeld af te halen van de bank, de totale macht om telefoons af te luisteren, e-mails en bankgegevens te controleren, pantservoertuigen in te zetten in de straten van de V.S., in de oorlogssimulaties die ze doen in verschillende steden enz., enz.
Wat is dat ernstig iets dat ze met dringendheid voorbereiden en waar de hele wereld niet van op de hoogte is?
Of zouden het hun laatste bedreigingen zijn aangezien ze kracht aan het verliezen zijn en alles voor hen de mist in gaat?
Zou het fotonisch Licht zich boven de duisternis aan het zetten zijn die ons regeert...
Zolang we in deze Limbus-Zuivering zijn moeten we de waakzaamheid niet verliezen en onvermoeibaar en vreedzaam blijven protesteren tot we onze wettelijke doelstellingen bereiken.