menu

maandag 18 april 2016

Satanisme, werelddictatuur, crisis Spanje, Latijns-Amerika, Trump, Brexit

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We zijn in de moeilijkste momenten van ons bestaan aangezien alles zich onderscheidt door onrechtvaardigheid, verraad, samenzweringen, moorden op personen die enkel het zuiver gevoel hadden om het beste van zichzelf te geven, te dienen, te helpen om een betere wereld op te bouwen…
Maar nu heeft alles een bepaalde bedoeling en dat is egoïsme, gierigheid, macht en dat is wat we geërfd hebben van degenen die met totale straffeloosheid regeren in het antilicht…
Maar waarom nemen de moeilijkheden elke dag toe, bestaat er soms een geheim plan dat gecreëerd is met dat doel en is de mensheid daarvan niet op de hoogte?
En zouden ze in dit goed ingeburgerd programma een Schisma-energie willen creëren die heel de planeet overvalt met chaos en terreur?
Maar wat kunnen we daarnaast zeggen over het telkens meer openlijke satanisme dat op overheidsvlak als iets heel normaal verspreid wordt en waarbij zelfs tempels worden opgericht ter ere van hun cultus en heidense en duivelse godheden, willen ze dan hun oud credo van demonische en ritualistische entiteiten opleggen en profiteren ze zoals altijd van specifieke en kabbalistische data met bloedoffers voor het beest?