menu

zondag 6 september 2020

Manipulatie Covid-2e golf-Protest, Gezondheid, Controle 5G, Tesla-Vrije energie

 De massamanipulatie is iets dat de politieke macht gebruikt heeft doorheen de geschiedenis en nu is dit het krachtigste wapen geworden om de wereld in een totale alarmtoestand te zetten, door middel van een constante hersenspoeling, terwijl ze ons de vrijheid doen verliezen, en daarvoor gebruiken ze de media, de sociale netwerken enz. En dit alles voor een virus vergelijkbaar met de griep die heel gemakkelijk te genezen is zoals meer dan 500 vooraanstaande artsen en wetenschappers laten weten. Het is daarom dat de protesten aangroeien en men het steeds meer oneens is met de telkens repressievere maatregelen die ze ons opleggen. En hoewel het moeite kost om het te geloven, maakt dit deel uit van de agenda van globale ontvolking, net zoals de antennes van elektromagnetische frequentie van 5G die ze in alle landen aan het installeren zijn, en verbonden zijn met de Artificiële Intelligentie, terwijl onze gezondheid verslechtert en er telkens meer ziektes zijn, aangezien deze technologie enkel voor machines is gemaakt, niet voor mensen. 

De realiteit is dat de energie die de kosmos vult stralende Nulpuntenergie is, waarvan goed gebruik zou kunnen gemaakt worden als het aan de mensheid zou overhandigd worden, maar men heeft het opzettelijk verborgen en toen het genie Nikola Tesla deze ontdekte in het begin van de twintigste eeuw met al zijn uitvindingen ten gunste van de mensheid, werd hij aangevallen en in diskrediet gebracht. En het is dankzij deze krachtige oneindige energie dat grote volkeren uit de oudheid die het kenden, wonderbaarlijke tempels en steden creëerden, en er zijn bewijzen gebleven in vele culturen zoals de Bhaumastra en de Vimanas uit de Veda’s, de Egyptische lamp van Denderah, de mysterieuze Ark des Verbonds, en bij de Grieken de Tetraskelion, de krachtige Mercuriusstaf, de Straal van Zeus, enz. Zouden het allemaal kanalisators-versterkers van energie zijn geweest die een krachtig toroïdaal energieveld projecteerden?

Maar wat was het misdrijf begaan door de grote uitvinder Nikola Tesla, om verlaten te sterven, nadat hij zoveel vooruitgang had geleverd aan de wetenschap en technologie en ons de mogelijkheid getoond had van een gratis en oneindige vrije energie, tegenover een schadelijke en verouderde technologie zoals ze ons willen opleggen met 5G? Wat zal het resultaat zijn dat ons heel spoedig wacht, als ze de planeet bedekken met de schadelijke en doordringende elektromagnetische stralen van 5G-millimeter microgolven?