menu

maandag 28 mei 2018

A.I. Toroïdale energie, bionanotechnologie, robot, Smart Grid, Wearables, Chip

 *** Nieuwe editie ***

We bevinden ons in het moeilijkste overgangstijdperk, waar we moeten beslissen of we de route van de evolutie van het bewustzijn van licht volgen, of de richting van de Artificiële Intelligentie met de gevolgen die deze bedrieglijke technologieën met zich meebrengen…

En dit zien we telkens meer, met de ontwikkeling van sociale netwerken waarbij mensen niet merken dat er een gevaarlijke en ontmenselijkende multisensoriële technologie wordt gecreëerd. Men valt namelijk voor een cybernetica en A.I. waar zowel de menselijke cognitieve bekwaamheden als onze genetische evolutie het gevaar lopen van te verminderen… en uiteindelijk zullen we totaal gerobotiseerd en ongevoelig worden, en met veel emotionele en mentale kilte en koel gedrag.

En als we aan deze nieuwe prototypes van A.I. nog Biotechnologie, Nanotechnologie en Transhumanisme toevoegen, projecten zoals Blue Brain, Avatar, om verschillende subsoorten cyborgs of digitale klonen te creëren in heel de wereld… dan is dat een ernstig probleem dat de massa niet in acht heeft genomen. Het is daarom dat de globale machthebbers er enkel in geïnteresseerd zijn dat de menigte hypergeconnecteerd is en gekluisterd aan hun computers, Tablets, I Pads, mobiele telefoons van de laatste generatie opdat we in de valstrik van de robotica zouden vallen, en ze zich op die manier meester kunnen maken van ons leven en onze hersenen… 

En wat kunnen we zeggen over Blockchains met hun kettingen van controleblokken, of het Smart Grid, het intelligent elektriciteitsnetwerk, of 5G met zijn schadelijke microgolffrequentie… of de technologie van de Wearables of intelligente kleding, armbanden, horloges, brillen… die een chip hebben die verbonden is met andere apparaten? Waarom hebben de technocratische elite en de neurowetenschap met hun aantrekkelijke Artificiële Intelligentie zo’n haast om de mensheid te veranderen in ongevoelige en robotachtige machines?