menu

maandag 28 augustus 2017

Patton Reïncarnatie, onsterfelijkheid cryonisme, robotisme, Lincoln-Kennedy

 *** Nieuwe editie ***

Zou onze ziel of bewustzijn werkelijk onsterfelijk zijn en vele malen terugkeren naar dit aards scenario of zijn we slechts een fysisch lichaam dat bij het sterven ontbindt en as wordt?

Oude wijzen bevestigen dat reïncarnatie een privilege is om te kunnen evolueren in elk leven... het is vastgesteld dat ons fysisch lichaam slechts een container is gecreëerd om onze onsterfelijke ziel of bewustzijn te ontvangen in vele transmigraties doorheen de eeuwen en vele volkeren en culturen maken allusie op het lange leven, de reïncarnatie...

Op dezelfde wijze dient deze bekwaamheid van elke mens voor een progressieve vooruitgang in elk bestaan, en dat was altijd aanwezig in de geschiedenis en vele culturen zagen het als iets normaal en er bestaan zelfs personen die het ervaren hebben en er getuigenis van geven, zoals het geval van Glenn Ford, generaal Patton... en wat kunnen we zeggen van de mysterieuze coïncidentie tussen het leven en dood van de presidenten Lincoln en Kennedy met een exacte scheiding van honderd jaar tussen beiden?

Maar waarom ging men alles over reïncarnatie, transmigratie of palingenesis van de zielen beschouwen als een ernstige zonde, hekserij... zouden deze verordeningen van de clerus een dekmantel geweest zijn, en heeft hierdoor het sceptiscisme en ongelovigheid tegenover het feit dat er een onsterfelijkheid in de ziel is, kracht genomen over heel de wereld?

Het lijdt geen twijfel dat hoewel het materialistisch dogma ons wil doen geloven dat enkel de wetenschap door middel van zijn synthetische technologie, transhumanisme... de hoogste macht heeft het leven te verlengen... het in werkelijkheid niet is zoals zij het vertellen, aangezien het enkel een artificieel leven zou creëren met een vervalst DNA, omdat de ziel of bewustzijn die velen nog hebben, door geen enkele machine vervangen kan worden, hoe gesofisticeerd deze ook is. Maar wat is het centraal doel van dit genetisch proces waaraan de moderne wetenschappers zo toegewijd zijn?