menu

donderdag 9 juli 2020

Pasteur fraude. Synthetisch DNA-vaccin Chip-kwantumtatoeage. Luciferase Cyborg

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Sinds de oorsprong van de vaccins met Louis Pasteur heeft men ons altijd laten geloven dat micro-organismen en ziektekiemen de oorzaak waren van ziektes, en onder dat vaandel werden vaccins, antibiotica en allerlei soorten gevaarlijke chemische medicijnen gecommercialiseerd. Maar wetenschappers van die tijd, zoals Dr. Claude Bernard, ontdekten dat deze theorieën verkeerd waren en waarschuwden voor het gevaar van vaccins, en ook het belang van voeding en van het immuunsysteem voor de gezondheid… Er bestaan bewijzen dat vaccins gefaald hebben om ziektes te voorkomen, maar dankzij de manipulatie van statistische gegevens en propaganda, is men erin geslaagd om de meerderheid van de mensen te overtuigen dat ze het menselijk lichaam beschermen tegen ziekte en dood.
Maar degenen die ze financieren zijn onder andere de Rockefeller Foundation, de Bill and Melinda Gates Foundation, de Ford Foundation en de groep Rothschild, en ze hebben allemaal een gemeenschappelijke noemer, namelijk ontvolking… Verschillende dokters, wetenschappelijke experten en immunologen hebben niet enkel aangetoond dat vaccins niet noodzakelijk zijn voor de gezondheid, maar ook dat ze genetische veranderingen, tumoren en ziektes kunnen teweegbrengen, een toename van astma, ADHD, en ook neurologische stoornissen, autisme, auto-immuunziektes en zelfs overlijden… en ze hebben ook de toxiciteit aangetoond, evenals de aanwezigheid van zware metalen, resten van DNA van geaborteerde foetussen, en andere schadelijke substanties. En wat te zeggen over de nieuwe experimentele synthetische DNA-vaccins tegen Covid-19, die nooit eerder zijn uitgetest op mensen? En over de substantie luciferase die ze in de componenten ervan willen opnemen, met kwantummicronaalden type controlemicrochip?
Of misschien spreken we over een vaccin dat geen vaccin is, maar wel een Hardware-terminal die in het lichaam wordt ingebracht en onze fysieke structuur verandert, door er een harde schijf van te maken opdat het een Software-programma zou kunnen krijgen en verbonden worden met de Cloud, om van ons cyborgs, robots of transhumanen te maken? Wie zit achter dit alles?