menu

zaterdag 28 maart 2020

Dodelijke Covid-19, Globale lockdown, Avondklok, Vaccin, Economische crash

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Hete coronavirus Covid-19 met zijn oorsprong in China, heeft zich heel snel en exponentieel verspreid, waarbij het aantal gevallen van besmetting over heel de wereld is toegenomen, en een globale pandemie werd gecreëerd, die een instorting van de gezondheidszorg heeft uitgelokt en de landen weten niet hoe ze die gaan oplossen, aangezien sinds de maand februiari bijna vijfhonderdduizend mensen zijn getroffen... Dit heeft de regeringen verplicht om uitzonderlijke indijkingsmaatregelen te nemen, waarbij heel de bevolking wordt verplicht thuis te blijven zoals nooit eerder is gebeurd. Maar dat is niet het enige, ook met een nooit eerder gezien groot impact op de wereldeconomie, sluiting van bedrijven, werkloosheid, recessie en globale niet-betaling van schulden, wat een paniekscenario creëert dat absoluut niet helpt... Zou het een epidemie zijn met een natuurlijke oorsprong of gaat het om een pathogeen virus dat kunstmatig is gecreëerd in een laboratorium, dat verspreid is over heel de planeet?
Waarom zeggen bepaalde onderzoekingen dat het besmettelijke COVID-19-virus zou kunnen gecreëerd zijn in laboratoria van bioinformatie van het Pirbright Institute in 2014, welke bewijzen zijn daarvan? Wie zit er achter dit Instituut en wat willen ze bereiken?
Wat zit er achter dit alles? Zou het coronavirus een instrument zijn dat de elites en machthebbers aan het inzetten zijn om meer paniek te genereren en nadien zoals altijd zich voor te doen als redders omdat de farmaceutische bedrijven een veralgemeend vaccin zouden gevonden hebben? Zou het een manier zijn om ernaar te streven een toestand van globale controle te creëren, en geen bedekte maar openlijke tirannieke autoritaire dictatuur op te leggen aan heel de bevolking? En hoe kunnen we deze situatie op menselijk en sociaal vlak onder ogen zien om vooruit te gaan?