menu

woensdag 21 juni 2017

Kernoorlog oudheid en huidig risico, kosmisch DNA, aliens regering, bunkers

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Een groot deel van de mensheid heeft een meer buitenaardse dan aardse genetische afkomst... Is het mogelijk dat we als beschaving met een kosmisch DNA nog steeds geregeerd worden door een dictatoriale elite? Entiteiten die met scherpzinnige sluwheid de hoogste functies wisten in te nemen van monarchieën en regeringen, sinds lange tijd tot op onze dagen, om ons zo te regeren en hun oorlogen en invasies uit te voeren.
En wat weet men over kolossale nucleaire oorlogen die er op verschillende plaatsen op de Aarde geweest zijn zoals in het geval van Sodom en Gomorra, of de vernietiging door atoombommen van Mohenjo Daro, Harappa in het oude India en ook in Schotland, of op de hoogvlakte van Egypte, in Brazilië en vele andere plaatsen op onze planeet?
Men heeft resten ontdekt van grote verglaasde terreinen en as met een hoge graad van radioactiviteit die hiermee wetenschappelijk getuigen dat zich daar eeuwen geleden afschuwelijke atoomexplosies hebben voorgedaan. Zal er opnieuw een nucleaire holocaust plaatsvinden zoals in oude beschavingen reeds gebeurde, of zal de mensheid dat risico op vernietiging dat elke dag meer aangroeit kunnen omkeren?
Het is nodig te weten dat de Wezens van Licht gedurende vele eeuwen er met alle mogelijke middelen hebben proberen voor te zorgen dat er geen radioactieve lekken waren of oorlogen van het nucleaire type want zij weten heel goed welke verschrikkelijke gevolgen dit zou genereren gedurende honderden jaren...
Zouden de Sterrenbrigade en de diverse Commando’s die hen steunen vanuit de kosmos verder handelen om te vermijden dat er een afschuwelijke nucleaire oorlogsstrijd plaatsvindt op onze planeet Aarde en tonen ze zich daarvoor voortdurend in ons luchtruim en aan het ISS? Zou het om die reden zijn dat verschillende miljonairs aan een versneld tempo bunkers en schuilplaatsen aan het bouwen zijn of overal eilanden kopen om zich ervan te verzekeren dat hen niets overkomt? Volgens wat men overal observeert, bevinden we ons op de rand van een verschrikkelijke holocaust met onvoorspelbare gevolgen.


maandag 12 juni 2017

Aanslagen, Militarisering, Midden-Oosten, Qatar-Iran, Trump-S-Arabië. Internet

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DLEEN***

Elke dag die voorbijgaat gaat er meer vertrouwen verloren in de machthebbers en in het bijzonder wat betreft terreuraanslagen, aangezien ze, in plaats van veiligheid te bieden aan de burgers, uiteindelijk in de onmogelijkheid verkeren om de aanslagen te vermijden die zich overal voordoen. Het lijkt erop dat de imperialistische Deep State wanhopig is om de controle te behouden over de bevolking, die niet weet wat er achter de donkere duisternis zit.
Maar waarom doen zich deze ernstige acties voor tegen de maatschappij, is er dan zoveel nalatigheid hoewel ze weten dat het terrorisme niet zal stoppen, of zou er iets meer achter zitten?
En wat doen de Inlichtingendiensten, zijn ze misschien niet gecreëerd met als doel om de terroristen te volgen en veiligheid te bieden aan de burgers, of zijn ze voor de militarisering van de bevolking en om algemene angst te creëren, en hen op te sluiten onder maatregelen van uitzonderingstoestanden zoals gebeurt in Frankrijk en nu in het Verenigd Koninkrijk met zoveel aanslagen, valse alarmen, enz. terwijl velen denken dat het voor hun eigen bescherming is?
Of gaat het om een dekmantel om meer macht te geven aan politie en militairen tegen het terrorisme, terwijl het de regeringen zijn die hen gecreëerd en verspreid hebben over de hele wereld, om overal ontreddering en pijn te creëren.
En heeft dit te maken met het veto van de Amerikaanse president tegen de burgers van zeven moslimlanden om zich te beschermen tegen terroristen, en zich ook tegenover Saoedi-Arabië te stellen omwille van de aanslagen op de Twin Towers, terwijl hij nadien zelf naar dat land reisde dat hij verweet een land van terroristen te zijn, en ging hij naar daar met als doel om enorme hoeveelheden wapens te verkopen?
En zou daarachter de zwarte hand zitten opdat de oorlog in die zone van het Midden-Oosten zou toenemen, en zijn ze daarom Qatar erbij aan het betrekken, om zo te proberen Iran zelf binnen te vallen?