menu


maandag 20 mei 2024

ALCYONE PLEJADEN EXTRA 59: CRISIS MONARCHIE, ONTROUW-LETIZIA, KANKER CHARLES III-KATE MIDDLETON

 De monarchie als instituut bevindt zich overal ter wereld in vrije val. De tijden dat ze werden gezien als een voorbeeld van sociaal en familiaal gedrag en verantwoordelijkheid zijn voorbij, nu zijn allerlei schandalen aan de orde van de dag.

Dit is het geval met de Spaanse monarchie, corruptie met de emeritus koning Juan Carlos I, en meer recentelijk de ontrouw en het overspelige leven van koningin Letizia met meerdere minnaars voor en tijdens haar huwelijk met koning Felipe VI.

Ook de Britse monarchie beleeft momenten van crisis als nooit tevoren, en dat allemaal door een gebrek aan transparantie dat veel wantrouwen opwekt bij het Britse volk in het algemeen.

Charles III lijdt aan een vermeende kanker waarvan de ernst niet bekend is; een koningin, Camilla, die wegkwijnt van uitputting; een kroonprins, William, die wordt beschuldigd van ontrouw; en een verdwenen prinses, Kate Middleton, de meest geliefde van de koninklijke familie, wiens gemanipuleerde wederverschijning ertoe heeft geleid dat de media het paleis bestempelen als een "onbetrouwbare bron".

De onthulling dat de prinses van Wales aan kanker lijdt en uit de schijnwerpers van de media zal verdwijnen, heeft geleid tot een crisis in de Britse monarchie en het is onduidelijk hoe deze zal aflopen. Wat is er aan de hand? Wat verbergen ze? Wat is het plan vanaf hier?zondag 28 april 2024

ALCYONE PLEJADEN EXTRA 58: FARIZEEËN, INQUISITIE, CONCILIE, JEZUÏET, ZWARTE PAUS, VATICAAN, GOD-GEN

 Vanaf het allereerste begin van het christendom werden de revolutionaire leringen van Jezus van Nazareth niet begrepen, mettertijd werden ze aangepast, verkeerd geïnterpreteerd en de Kerk zelf verraadde de authentieke kennis die Meester Jezus met zoveel opoffering had nagelaten, tot op vandaag.

Al snel waren er vervolgingen, de eerste Concilies, waar de Katholieke Kerk het overnam en onder haar fanatieke interpretatie, gelovend dat ze autoriteit had over de leer en trouwe gelovigen, kortten ze de leer in, veranderden ze het Geloof en begonnen ze de beschuldigingen van ketterij.

In de Middeleeuwen werden de Rechtbanken van de Inquisitie in het leven geroepen, die bleven bestaan tot ze in 1834 werden afgeschaft, en door middel van hun processen werden miljoenen martelingen, veroordelingen en executies van onschuldige mensen uitgevoerd, allemaal in naam van de religie. Vaak kwamen de aanklachten voort uit louter verdenkingen, belangen of rivaliteit, heksenjachten, veroordelingen van figuren als Galileo, Kepler, Giordano Bruno, Jeanne d'Arc en anderen die levend verbrand werden op de brandstapel.

Op dezelfde manier werden ordes zoals de Jezuïeten in het leven geroepen, samenzweerders vermomd als religieuzen, die infiltreerden in de politiek, de maatschappij, het bankwezen, allemaal om de wereld te beheersen. Zoals de huidige Paus Bergoglio, usurpator van het Vaticaan, in strijd met de leer van Jezus Christus, en die de Kerk naar degeneratie en naar haar einde leidt.zaterdag 13 april 2024

ALCYONE PLEJADEN EXTRA 57: UITGELOKTE HONGER-ARMOEDE, PRIJSSTIJGING, KWEEKVLEES-SLUITING BOERDERIJEN

 Hoe irrationeel het ook mag lijken, we hebben momenteel te maken met een oorlog tegen voedsel. Honderden miljoenen mensen lijden armoede en honger als gevolg van het huidige beleid dat is ontworpen om een voedsel- en schuldencrisis te creëren, maar niet alleen in de armste landen, er wordt ook een wereldwijde hongersnood georkestreerd, en als we niets doen om het te voorkomen of om ons erop voor te bereiden, zal het ons allemaal treffen.

Stijgende voedselprijzen, druk op boeren om het land niet te bewerken, sluiting van boerderijen en supermarkten, uitgelokte oorlogen die de toeleveringsketen doorbreken.

We moeten ons ervan bewust zijn dat het probleem niet het gebrek aan voedsel is, maar onder andere het beleid dat de elites en hun Agenda 2030 willen opleggen, gebaseerd op valse klimaatverandering en het inpikken van landbouwgrond en waterhoudende grondlagen door grote bedrijven en miljonairs zonder scrupules.

De elite is van plan voedselschaarste te veroorzaken in Europa, van oudsher één van de best gevoede regio's ter wereld. Wanneer de dominostenen beginnen te vallen en de gevolgen voor de rest van de wereld voelbaar worden, zal de planeet worden ondergedompeld in een verwoestende hongersnood. En dit is iets wat we nu al zien, stilletjes in de ontwikkelde landen, en veel activisten spreken zich uit om het te stoppen, en ervoor te zorgen dat we er ons rekenschap van geven voordat het te laat is.