menu

donderdag 27 augustus 2015

Dimensionale Poorten. Schepen Galactische Confederatie. Dringend ontwaken

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.
Met als enig doel om de meest correcte weg te tonen naar onze evolutie-vooruitgang willen we aangeven dat nu het definitieve moment is, omdat we met die verhoogde frequentie-trilling, als er niets tussenkomt, het succes zullen bereiken dat we altijd al gezocht hebben.
Het gaat om een machtige lichtgevende ruimte-tijdenergie die onze planeet omgeeft die ons die grote sterrenhulp kan geven om onszelf te redden. Dit is het moment om die kwantumsterrensprong te maken in de richting van een werkelijke verandering die ons voor altijd verheft en transformeert naar het fotonisch Licht. Want zoals de zaken ervoor staan is alles zo gevaarlijk geworden dat het dringend is om voorbereid te zijn om gelijk welke onverwachte gebeurtenis en obstakels-moeilijkheden het hoofd te bieden, en heel alert te zijn voor de bewegingen van het antilicht.
Het is dringend om ons bewustzijn te ontwaken omdat er ongelooflijke dimensionale portalen en schepen van licht aan het aankomen zijn met als doel om ons te helpen omdat zij de macht hebben om aanwezig te zijn en zich te materialiseren… Zouden ze beschermende missies hebben terwijl de mensheid, die verzonken is in haar bezigheden, niet doorheeft dat iets hoger op weg is om ons te beschermen en ons oud DNA te decoderen terwijl ze ons ingeslapen bewustzijn verheffen vooral van diegenen die met goede wil bereid zijn om hun leven te beteren?


maandag 18 mei 2015

Wereldwijde Genocide -- Nieuwe concentratiekampen

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met deze feiten over de huiveringwekkende gebeurtenissen van onrechtvaardigheid, machtsmisbruik en perversiteit in naam van de wet... die de bazen die de globale macht in handen hebben ons aandoen.
Wat is de reden? Waarom zoveel vervolging, slagen, opsluiting... als mensen enkel grondwettelijke rechtsgeldigheid, werk en rechtvaardigheid vragen en eisen dat de weerloze bevolking niet bedrogen wordt, enz.?
Het lijkt er op dat de elitaire top net wil dat er betogingen en protesten zijn, verdeeldheid, confrontaties en crisissen tussen de regering en de bevolking, en er radicale en gevaarlijke groepen van opstandelingen gevormd worden... zodat de in onbruik geraakte NWO en ook de Trojka-EU hun inmenging goed kunnen rechtvaardigen en ze Rusland kunnen uitdagen om de oorlog te creëren waar ze zo naar smachten en die ze zo nodig hebben. 
Of willen ze met deze vuile streken de aandacht van de hele wereld afleiden zoals gebeurt met de V.S. die niet enkel op het punt staan om economisch te crashen, maar ook verwittigen dat ze hun internationale financiële verplichtingen niet meer zullen kunnen betalen?
Zitten wij in een neerwaartse spiraal en een donkere tunnel zonder einde en worden deze manoeuvres met opzet gedaan door het gewetenloze misbruikende en dominerende Systeem om ons te doen wanhopen en om andere fronten te openen die ze al heel goed bestudeerd hebben?
Maar zou er een oplossing zijn voor deze toegenomen crisis op globaal vlak die niet te stoppen is?
En wat kunnen we zeggen over de nieuwe maatregelen van meer druk, dwang en controle ten opzichte van de burgers in verschillende landen? Zou het een goede list zijn om ons tegen elke prijs angstig, geschrokken en bezorgd te houden?
Bestaan deze gevaarlijke plaatsen die verbonden zijn met "uitroeiing en genocide" echt in regeringen die vrijheid en democratie tentoonspreiden zoals de Verenigde Staten en andere landen van de wereld?


FEMA - Concentratiekampen en de holocaust van de NWO

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met de situatie van samenzwering die de duisteren van het kwaad het menselijk ras willen aandoen in hun drang om vele slachtoffers te maken onder de bevolking. Zij hebben vreselijke 'concentratiekampen-opsluitingskampen" gecreëerd die gelijkaardig en zelfs "erger" zijn dan degene die gebouwd werden door nazi-Duitsland in de huiveringwekkende, vernietigende en verschrikkelijke 2e Wereldoorlog.
Maar van waar kwam dat vreselijke idee om dit te gebruiken tegen de V.S. en de mensheid?
Het is ongelooflijk om het te moeten zeggen maar de creatie van het zogenoemde Federaal Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA) werd niet besproken in het Amerikaans Congres  maar ontstond eenvoudigweg bij wetsdecreet...
Maar wie was de werkelijke architect van dit organisme, van die nieuwe Schaduwregering die werd opgericht met het excuus om nationale noodsituaties aan te pakken en waarbij de strenge gewapende militaire controle zich met misbruik meester maakt van alles?
En wat is de geheime bedoeling van deze "800 kampen van opsluiting-gevangenschap" die ze al in voorbereiding hebben gebracht en perfect verspreid zijn over de 50 staten van de Amerikaanse Unie, en ook in andere landen zoals Canada, Puerto Rico, Mexico, Cuba en verschillende landen van Europa... maar waarbij bovendien velen ervan verrassend genoeg heel dicht bij gevaarlijke kerncentrales gebouwd zijn?
Oordeel hierna zelf over de getoonde bewijzen!


Crisis in Oekraïne, Sinister Plan van de Elite

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We zijn verder gegaan met onze onderzoekingen en hebben vastgesteld dat de buitenaardse top, die perfect gecamoufleerd is als menselijke wezens, hetzij als machthebbers, politici, bankiers, ondernemers, leidinggevenden, multimiljonairs, farmaceuten, wetenschappers, enz. met grote listigheid iets dringend aan het voorbereiden en beramen zijn, zonder dat de mensheid er van op de hoogte is.

Maar wat is het? Zouden ze willen profiteren van de storing waaronder we lijden met de klimaatsverandering en de dodelijke radioactieve vervuiling in Fukushima-Japan die zich onophoudelijk uitbreidt naar de V.S., Canada, Mexico en de hele wereld?


Maar zijn ze dan niet tevreden met al hun psychotronische wapens, mentale onderdrukkers en remmers, aanslagen, zelf opgezette aanslagen, bedekte oorlogen, geopolitieke en sociale crisissen, rampen, doden, chaos en catastrofes die ze zaaien waar ze ook maar zijn?
Wat is de reden voor die zo grote haat tegenover deze mensheid die hen enkel heeft gediend als trouwe dienaars?
Zou het zijn omdat we een ander DNA hebben, dat meer volledig is en we, naarmate er meer fotonen komen, zullen ontwaken en ontdekken wat ze ons allemaal aandeden? Of hebben ze dringend een menselijke ontvolking nodig om zo hun herbevolking met reptiel aliens te creëren en lopen we in hun weg?

Zouden ze dan een selectie aan het maken zijn, en zijn er daarom zo veel stoornissen, ellende, zelfmoorden over heel de wereld of epidemieën, plagen, ziekteverwekkende virussen, vervuilde voedingsmiddelen, genetisch gemanipuleerde voeding, gefluorideerd water, mensen met microchips in het lichaam, chemisch vervuilde lucht, schadelijke en dodelijke vaccins, ELF golven, GWEN zenders en de vernietigende HAARP... met de bedoeling om onze fysieke, mentale en emotionele bekwaamheden af te remmen en te annuleren?
En wat betreft de Europese volkeren die gebukt gaan onder crisissen zoals nooit tevoren?  En wat kunnen we zeggen over de vreselijke geopolitieke en sociale crisis in Oekraïne of in wettelijk soevereine naties zoals in Venezuela? Zouden ze iets voorbereid hebben dat nog nefaster en rampzaliger is?


Stierf Hitler of vluchtte hij naar Zuid-Amerika? De huidige nazi erfenis.

We gaan verder met die mysteries rond vele zaken die de nazi's deden na het einde van de 2e Wereldoorlog... Waarom was er zo veel interesse in bepaalde Latijns-Amerikaanse landen, voornamelijk Brazilië, Paraguay, Argentinië, Chili... en nog andere landen?
Hadden ze iets voorbereid in het geval ze de oorlog zouden verliezen? Of wilden ze de opvolging van hun regime verzekeren, maar dan meer vanuit de duisternis om niet ontdekt te worden?
Zou het doel onder andere geweest zijn om te proberen opnieuw hun machtige arische-nazistische rijk op te richten?
Maar wie bereidde dit voor, zouden het de werkelijke heersers van de zichtbare regering en die van de duisternis geweest zijn die op hun beurt sinds hun komst naar de Aarde lang geleden, alles handhaven-controleren, hetzij in tijden van een ver verleden evenals in het heden, en de goedgelovige, naïeve en gemakkelijk te manipuleren mensen gebruiken? Zouden die trouwe dienaars niet de stromannen-marionetten zijn van een superieure Elite die hen bevelen geven?

En met betrekking tot die Aliens die vermomd zijn als mensen, zouden zij de enigen zijn die bestaan en die de mensheid die in slaap is onder controle houden, of zouden er anderen, heel machtigen zijn die sinds het nazistische-fascistische tijdperk en het derde Rijk reeds vanuit de duisternis de overtuigde en fanatieke heersers van de algemene zichtbare macht leidden?
Maar wat gebeurde daarnaast met Adolf Hitler, zou hij gestorven zijn samen met zijn Leger bij de verovering van Berlijn, waardoor hij een onbevreesde regerende dictator leek, zoals men ons altijd liet geloven, of gebeurde er iets anders dat de wereldgemeenschap niet weet?