menu

maandag 23 oktober 2017

Declassering Ufo’s en Aliens, Satanisme-Vaticaan, Men in Black, Tesla

*** Nieuwe editie ***
Het is heel belangrijk uit te leggen dat het moment is aangebroken om een geheel van geheime materialen verbonden met zowel het ufo-fenomeen als de bemanningsleden ervan, aan het licht van de waarheid te brengen... evenals de duistere operaties en geheime programma’s die toegedekt worden door de regeringen, en dit heeft een grote transcendentie voor de globale maatschappij.
Er zijn oneindig veel bewijzen geregistreerd over heel de planeet van ruimteschepen van kosmische oorsprong verbonden met de mens, en dit gebeurde zowel naar een positieve richting als naar een andere heel bedrieglijke van duisternis die het lot van deze beschaving veranderde... In deze documentaire zullen we kunnen begrijpen waarom het antilicht met grote sluwheid profiteerde van deze geheimdoenerij en zich goed zijn gaan verbergen gemetamorfoseerd als menselijke wezens, en vanuit het oude Soemerië camoufleerden ze zich en infiltreerden ze met sluwheid aan de zijde van de Anunnaki, Nibiruanen, Nefilim, Turaniërs, Filistijnen, Hettieten... om zich nadien te introduceren in de regeringen zelf tot op heden.
Hiermee is de degeneratie op alle vlakken zich overal gaan innestelen en de duistere manipulerende en immorele machthebbers hebben zich sinds millennia altijd met het kwaad gevoed, terwijl ze in alle mensen de zogenaamde ego’s-miasmen gecreëerd hebben en ze deden dat door de twaalf strengen van het DNA die we hadden, te mutileren.
Maar nu bereiken de fotonen van licht het Zonnestelsel en de Aarde met meer intensiteit en continuïteit om ons dat verloren bewustzijn terug te geven... en die subtiele frequentie is voor het antilicht een energie die ze niet kunnen verdragen, daarom strijden ze met alle middelen om een einde te maken aan deze beschaving... hetzij met vergiftiging van de voeding, vervuiling van het water, radioactieve lekken, vaccins, ziektes... in een grote samenzwering tegen deze beschaving. Want het zijn aliens die vanuit de ruimte kwamen om zich meester te maken van een planeet die hen niet toebehoort... en sinds het einde van 2012 en door onontkoombare verplichtingen tegenover de Sterrenconfederatie zullen ze alles moeten declasseren wat ze op deze planeet gedaan hebben gedurende hun ondankbare en misbruikmakende aanwezigheid op Aarde tot nu.
Maar zullen ze alles vrijgeven, of zullen ze dat gedeeltelijk willen doen zoals ze dat nu aan het uitvoeren zijn om zich niet in een hachelijke situatie te zetten?


dinsdag 3 oktober 2017

Geo-engineering, Aardbeving Mexico, orkaan Maria, referendum Catalonië, Schisma

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS INHOUDELIJK OPGEDEELD IN TWEE DELEN***

Als we de ontelbare feiten analyseren die overal aan het gebeuren zijn, stellen we ons de vraag: Wat is de oorzaak dat er over heel de planeet een groter aantal orkanen, tyfoons en cyclonen zijn die verschrikkelijk dodelijk zijn... en wat verrassend is, in dezelfde maand september nadat ze verschrikkelijke rampen hebben uitgelokt in dezelfde zone van de Caraïben?
Maar zou er een uitleg zijn voor dat vreemde toeval van zovele rampen en doden op slechts enkele dagen tijd met betrekking tot de vorige verwoestende orkanen die alles al met de grond gelijk maakten? Of zou er een heel verborgen reden zijn verbonden met klimaatmanipulatie, programma’s van scalaire geo-engineering en bedekte operaties die overstromingen, orkanen en krachtige aardbevingen ontketenen?
En dit zien we met de recente sterke aardbeving in Mexico die zou uitgelokt kunnen zijn opdat het zou samenvallen op dezelfde dag als de herdenkingsdag van de verwoestende aardbeving van 1985... Zou het een ongelooflijk toeval zijn of zou er een heel goed voorbereide oorzaak geweest zijn?
Maar dat is niet het enige dat ze doen om ons te vernietigen, één van hun andere bedoelingen om mensen tegen elkaar op te zetten is ook het creëren van bedekte oorlogen, evenals aanslagen onder valse vlag, crisissen en sociale confrontaties, maar allemaal met een zekere instemming van de eigen regeringsleiders... het is om die reden dat ze proberen conflicten te creëren, zoals in Spanje aan het gebeuren is met de actie van secessie of afscheiding van Catalonië, met het risico om een sociale breuk zonder weerga te creëren... En waarom is de president van Spanje precies nu, op het minst geschikte moment naar de Verenigde Staten gereisd om te vergaderen met Trump? Waarom zoveel toeval en die gelijkenis met de reis die de koning van Spanje onlangs maakte naar Londen? Zou er niet heel spoedig iets gebeuren en zullen de omgekochte politici zoals altijd hun taak uitvoeren zoals het hen aangegeven werd door de Regering van de Duisternis?