menu

dinsdag 22 oktober 2019

robotisering Japan, risico AI, 5G, chip, ontmenselijking, controle verslaving

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
In Japan hebben miljoenen jongeren zich gestort op de dominerende verwestersing met de verwaarlozing van al wat traditioneel is, door meer moderne stijlen, de digitale wereld en nieuwe technologieën aan te nemen. Steeds meer personaliseren de Japanners hun machines en geven ze een naam aan hun robots, mobiele telefoons, spelers… personages van videospelletjes, virtuele acteurs en zangers. Dit betekent dat elektronische apparaten zo vitaal geworden zijn voor het Japanse leven dat ze virtuele familieleden aan het worden zijn en vele mensen brengen meer tijd door met machines dan met hun familieleden.
We leven in een maatschappij waar de artificiële intelligentie de hersenen van kinderen en jongeren enorm aan het verstoren is en als er geen dringende maatregelen genomen worden is het lot van deze mensheid dat ze geroepen is om deel uit te maken van een automatisering met onherstelbare gevolgen, aangezien het gevoel verzwakt wordt, de expressie, de natuurlijkheid, wat ervoor zorgt dat men een generatie aan het creëren is van ongevoelige jongeren en robotkinderen.
De technologie en robotica maakt ons steeds meer kwetsbaar, ondanks het nut ervan in de maatschappij zoals de Japanse waar geen arbeidskracht bestaat voor veel werk en waar de veroudering van de bevolking heel uitgesproken is, daarom dat androïde robots in Japan goed onthaald worden… zo bestaan er babyrobots, huisdierrobots, androïde presentators en acteurs, ober- en kookrobots, politieke robots…
Ook is de fusie van de mens met machines aan het toenemen tot we een transhumanistisch ras van androïde cyborgs worden. En hoewel dit irreëel zou kunnen lijken, zijn er vele futuristen die geloven dat de creatie van machines met Artificiële Intelligentie een realiteit aan het worden is, en dit zal het einde van de mensheid betekenen omdat het moment zal komen waarop de artificiële intelligentie de menselijke zal overstijgen. En wat te zeggen met betrekking tot het nieuwe verbindingsnetwerk 5G en zijn enorme risico’s voor de gezondheid en het milieu, evenals voor het leven van mens, plant en dier? En welke relatie heeft dit alles met het feit dat men artificiële neuronale netwerken heeft gecreëerd opdat ze zouden lijken op biologische hersenen en men deze kan simuleren? En over het bedrijf genaamd Neuralink gericht op de fusie of interface tussen mensen en elektronica, wat is het doel daarvan?