menu

zaterdag 10 december 2016

Plejadiaanse Fotonische Hercodering Van Het Dna

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Er is wetenschappelijk aangetoond dat wij ons in een reusachtig beschermend energetisch Hologram bevinden dat gecreëerd is door de Galactische Confederatie om beschermd te zijn in die lange tocht naar het zonnestelsel van Grote Hond en de Zon Sirius.
We spreken over een groot werk van buitenaardse hoge technologie dat werd uitgevoerd toen het geheel van planeten samen met de Zon werden opgenomen in de kolossale fotonische ring van de zon Alcyone van de Plejaden.
Enkel vanaf die momenten van het einde van Maya kalender, de Hindoese kalender, de Hopi en Egyptische kalender greep de Galactische Confederatie rechtstreeks in en begon  een krachtige fysieke en genetische transformatie en dat is wat momenteel plaatsvindt. 
En hoewel er nog altijd tegenspoed is die gecreëerd wordt door de buitenaardse Elite, doet er zich een genetisch fenomeen voor dat schijnbaar genegeerd wordt door de officiële wetenschap, namelijk de verandering van het DNA, daarom worden er op heel de wereld kinderen geboren met 3 of 4 DNA strengen.
Maar, zouden deze variaties van het genoom een bepaald belang hebben voor de evolutie van ons menselijk ras, en zou dit deel uit maken van de voortdurende ontvangst van fotonen die naar de Aarde komen, evenals van een diepgaande psychische vernieuwing en vernieuwing van het gedrag die totaal ongekend is?
En als dat het geval is, werken wij dan met een ethische-morele-spirituele verandering mee aan die nieuwe transformerende genetische wedergeboorte?