menu

zaterdag 10 december 2016

Listen en leugens, aanslagen onder valse vlag

We openen dit nieuwe jaar 2015 en onze grootste hunkering is dat gedurende de volgende maanden de ernstige problemen die we beleven kunnen opgelost worden en we hopen dat het maanden zullen zijn van werkelijke eenwording, veiligheid, voordeel, vooruitgang en harmonie, in het bijzonder voor degenen die nog altijd een zekere hoop hebben op een positieve verandering die ons brengt naar het creëren van die fysieke, psychische, emotionele en economische stabiliteit…
Wat dan te doen? Van onze kant denken wij dat de beste manier om effectief en zeker te kunnen vooruitgaan is om de waakzaamheid niet te verminderen en ons massaal te blijven tonen, met die merkbare ontevredenheid en verontwaardiging aangezien ons leven en onze toekomst op het spel staat, en de enige uitweg die ze ons laten is blijven insisteren om te verkrijgen wat ons bij rechte toebehoort.
Maar om concrete resultaten te bereiken is het dringend om dit te laten samengaan met een werkelijke hoge positieve psycho-energetische frequentie aangezien we daarmee een authentieke evolutie zullen vestigen in die vasthoudendheid en ook in het menselijke, ethisch-morele en spirituele, die onze steun zijn die ons dichter bij onze Galactische Sterrenfamilie brengt die op ons wacht en hoopt dat wij overleven.
Maar de harde tegenslagen en moeilijkheden hetzij op werkvlak, op sociaal en familiaal vlak samen met de verschrikkelijke misdaden om korte metten met ons te maken zijn een hoofdbestanddeel van hun programma om ons te demoraliseren. En we zullen het enkel kunnen verdragen en overwinnen en het ook trotseren als er werkelijk waarachtige informatie is en tegelijkertijd kennis, onderscheidingsvermogen en gezond verstand die ons de authentieke werkelijkheid doen zien van dat wrede en machiavellistische netwerk en we mogen ons nooit voor niets ter wereld verslagen voelen, instorten, mislukken aangezien dat de opzet is van de duisteren en het maakt deel uit van hun agenda-plan voor de uitroeiing van het menselijk ras.
Daarom moeten we verdergaan met onze interne doelstellingen en aandringen en rechtvaardigheid vragen en onze rechten en vrijheid opeisen… en met onderscheidingsvermogen, legaliteit en intelligentie vormt dit een tegengewicht van licht voor al het duistere en gewetenloze dat we nu moeten doorstaan.