menu

zaterdag 10 december 2016

Einde van de Illuminati-heerschappij, crisis in het Vaticaan...

Wanneer we ons verder verdiepen in deze delicate thema's die van groot belang zijn voor de wereld, kunnen we zeggen dat, naast het ritualistische "cijfer 11" dat gehanteerd wordt door de sluwe manipulators van "de twee kampen-facties", naast de "buitenaardse Illuminati-Reptiliaanse" invloed en "de heimelijke vreselijke aanslagen op de Twin Towers van N.Y." er ook een enorme en "economische fraude" aan het licht gekomen is waar vele "Overheidsinstellingen" en privé-instellingen bij betrokken zijn.

Juist vanaf "het einde van 2012" zijn hun nefaste plannen zich onherroepelijk "tegen hen beginnen keren". Er bestaat een "hogere en kosmische macht-energie" die "haar aardse Bondgenoten" aan het activeren is om op een "afdoende en snelle" manier alles wat sinds vele jaren heimelijk "verborgen" was te "ontmaskeren-onthullen".

In dit geval spreken we over bepaalde "onregelmatigheden bij de financiële crisissen" in grote en prestigieuze banken zoals "HSBC, Barclays, Banco Santander, J.P Morgan, de Vaticaanse Bank, Banco Ambrosiano, the Royal Bank of Scotland, Goldman Sachs", en in vele andere. Zouden hun "netwerken" en hun verschrikkelijke financiële verliezen al "aan het licht aan het komen zijn?"

Maar zou dit "enorme netwerk" te maken hebben met de recente "schandalen in het Vaticaan" die geleid hebben tot het ontslag van de bekende "Bankier van God," Ettore Gotti Tedeschi en ook van andere hoge functionarissen?
En zou dit ook niet "de directe aanleiding" zijn geweest voor het feit dat Paus Benedictus XVI afstand deed van zijn troon op "11 februari," "iets wat nooit gezien is" in de geschiedenis van de Katholiek Kerk? Sint-Malachias voorspelde reeds verschillende eeuwen geleden dat er "112 pausen" zouden zijn vóór het einde van deze beschaving en van "de Katholieke Kerk".

Maar wie is die laatste Paus? Zal het degene zijn die "het zichtbare gelaat" toont dat we allemaal al kennen of die van "de duisternis" die zich heel goed verbergt. En wat betekent het dat Jorge Mario Bergoglio, (Franciscus I) de "eerste Jezuïetenpaus is in de geschiedenis"? En waarom werden net op het moment van "de voorstelling" van de pas verkozen paus verschillende ufo's gezien boven het Sint-Pietersplein en het Vaticaan?

En wat is de reden dat het Katholicisme "zich mengt" in thema's met betrekking tot "het bestaan van leven op andere werelden"? En waarom sprak de Theoloog Corrado Balducci, één van de belangrijkste "exorcisten en duivelbezweerders" van het Vaticaan die ook "jezuïet" is, met zo veel nadruk over het bestaan van "Ufo's en buitenaardse wezens".
En waarom "2 kometen die iets aankondigen," terwijl er twee pausen zijn, één "emeritus" en een andere "in functie" op de zelfde data? Zouden het slechte "voortekens zijn of zou het gaan om een diepgaande vernieuwing" overal, om zo "het nieuwe Tijdperk van fotonisch Licht" te beginnen?