menu

zaterdag 10 december 2016

Bewijs over de elite: corruptie, ebola zwendel, opkomst Brics

We gaan verder met de diverse onzekere gebeurtenissen waarbij ons lot op het spel staat en waar we allemaal bij betrokken worden. En hoewel er overal een enorme verslagenheid, droefheid en bitterheid is, is het heel belangrijk om te weten dat, als we werkelijk een verandering willen ten gunste van het licht en de transformatie van ons leven, het er niet om gaat ons te verbergen of de ogen te sluiten, maar wel om een vastberaden en radicale
houding aan te nemen. Want als dat niet het geval is, zullen we als resultaat ook slachtoffers worden, zoals we kunnen vaststellen in verschillende landen waar miljoenen vluchtelingen heel het leven dat ze al opgebouwd hebben moeten achterlaten om te emigreren-vluchten naar een onzeker lot dat macaber is gemanipuleerd terwijl we tegelijkertijd worden uitgemoord.
Anderzijds moeten we niet vergeten, dat zowel de officiële als de private media, zolang ze afhankelijk zijn en nuttige instrumenten zijn van het bevel van hogerhand dat gedicteerd wordt door de machtige elite, zullen moeten blijven de verkeerde informatie doorgeven en ons helemaal het tegengestelde tonen van de werkelijke feiten... Maar we herinneren eraan dat er telkens meer mensen zijn die met moed en beslistheid zich aan de kant van de waarheid scharen en met vastberadenheid, gezond verstand, criterium en intelligentie evidente bewijzen en getuigenissen tonen om de corruptie en al wat sommigen ongestraft blijven verbergen te ontmantelen.