menu

zaterdag 7 juli 2018

Corrupte politici, marionettenregeringen, zachte staatsgrepen, immigranten

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
We bevinden ons op het einde van deze beschaving waar er een overdreven avant-gardistisch paradigma opvalt... En deze modernistische en decadente koers komt van de politici zelf, van de corrupte machthebbers.
Het is een beweging die op de agenda is geplaatst opdat deze verwarring en pijn blijft voortduren... En één van de ernstige problemen is dat er een analoge en digitale maatschappij wordt gecreëerd die de bekwaamheid doet verliezen om rechtstreeks en met emotie met elkaar te communiceren... en men dat enkel doet via Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, sociale netwerken... allemaal om ons in slaap te houden en we van niets wat er in de wereld gebeurt op de hoogte zouden zijn...
Deze ontoombare globale psychosociale achteruitgang heeft veel te maken met de machthebbers die deze planeet regeren met leugens en schandalen, met houdingen die voordien veel meer verborgen werden en nu schaamteloos getoond worden... daarom nemen ze nu hun toevlucht tot de jongere machthebbers om die taken van loopjongens op zich te nemen.
En over de oneerlijke en corrupte regeringen in de hele wereld, wat kunnen we daarover zeggen? Zullen ze de schatkist blijven plunderen terwijl ze van de burgers eisen dat ze hun verplichtingen nakomen? En wat kunnen we zeggen over de marionettenregeringen, en ook over de machtigste natie ter wereld, die een concrete agenda lijkt te missen ten gunste van de burgers?
Bovendien wordt er een manier gecreëerd om politiek te voeren op een incoherente en belachelijke manier met houdingen die eerder eigen zijn aan mensen zonder opvoeding, noch ethische principes, op een arrogante, uitdagende en oneerbiedige manier... of zijn het moderne methodes van de globalistische elite om degenen die zij als gepast achten aan de macht te brengen door stille zachte staatsgrepen uit te voeren met als doel om degenen die al meer uitgeput zijn te verwijderen, en anderen aan de macht te brengen die de bevelen volgen van de globale cleptocratische regering?