menu

zaterdag 30 maart 2013

Samenzwering rond het zinken van de Titanic en aanslagen met het cijfer 11

In deze 5e video vinden we het belangrijk om dieper in te gaan op het "onthullen van de verschrikkelijke plannen die de Duisteren beramen" tegen de mensheid, en in dit geval "de geheime oorzaken" aan het licht te brengen waarom de beroemde oceaanstomer "Titanic" eindigde op de bodem van de zee.

Zou er iets meer achter zitten dan wat "officieel gezegd werd" tegen het publiek, en dat men nooit te weten kwam? Maar wat "is er werkelijk gebeurd" met de grootste oceaanstomer ter wereld? Het was in werkelijkheid een samenzwering en een heel goed gepland "Nibiruaans-Reptiliaans" complot.

Het was "een sterk netwerk van samenzwering" tegen een groep vermogende ondernemers, "aannemers, bankiers, financiers", die zich samen met drie grote magnaten sterk verzetten tegen de oprichting van "de US Federal Reserve", want met de oprichting ervan, "zouden de Banken de wereldeconomie centraliseren en controleren."

Het had ook zeer grote gevolgen voor de maatschappij in het algemeen, want bij de overledenen was er ook John Astor, "de rijkste man" van zijn tijd, grote "vriend en financier" van de uitvindingen van Nicola Tesla, ontdekker van "de vrije en oneindige Toroidale energie'. En "de Nibiruanen-Illuminati" wilden voor niets ter wereld dat we dit zouden kennen, zodat we "zouden blijven afhangen" van de Nieuwe Wereldorde (NWO) en hun wrede bedoelingen.

En wat kunnen we zeggen over de vreemde toevalligheden van die samenzweringen op specifieke data die verbonden zijn met het cijfer 11, dat ook voorkomt in andere gebeurtenissen die de mensheid hebben geschokt op die sleuteldatum? Zou het kunnen dat alles goed voorbereid wordt?

Het lijkt er op dat men nooit de authentieke waarheid heeft gekend over de aanslagen van "11 maart 2004" in Madrid-Spanje, of de vernietiging van "de Twin Towers van New York", wat ook gebeurde op een 11e. Zouden deze deel uitmaken van een agenda die is opgesteld voor "hun rituelen met menselijke offers," hetzij van een menigte, selectief of met betrekking tot "het begin of het einde van een oorlog"?donderdag 21 maart 2013

Heerschappij Van De Binnengevallen Aliens En De Nieuwe Wereldorde

In deze "4e video van Alcyone Plejaden" vinden we het heel noodzakelijk om te verdiepen in bepaalde aspecten van groot belang, vooral omdat "de overheersende duistere heren, de Reticulianen-Nibiruanen en hun Hybriden" doorgaan met "hun destructieve agenda" en openlijk weerstand bieden, waardoor ze op de Aarde talloze menselijke, kosmische en geologische "obstakels" creëren. Daarom kunnen we nog altijd geen "definitieve uitweg" zien uit die "lange donkere tunnel" waarin zij ons gezet hebben, we zien enkel een groot aantal "inmengingen," bedreigingen, angsten en "eindeloos veel provocerende en onaangename kritieke situaties" die plaatsvinden "op heel de planeet".

En wie zijn die "machtige manipulators" van de menselijke waardigheid? De voornaamste zijn: "de Rothschilds, de Rockefellers, J.P Morgan, de Windsors, Goldman Sachs, Harriman, Warburg, Carnegie, Schiff, Stillman, Wilson enz." Zij waren het die zich meester maakten van alle rijkdommen van de mensheid en het zijn ook zij die "de oprichters waren van de Nieuwe Wereldorde (NWO)."

Slechts heel weinig mensen hebben zich "openlijk verzet" tegen hun ambitieuze heerschappij, hun macht en leiding en wanneer sommigen "in opstand kwamen" tegen hun radicale beslissingen zoals de presidenten Abraham Lincoln en John F. Kennedy werden ze "lafhartig vermoord".

We moeten niet vergeten wat er werd uitgelegd in "het 3e deel van de video", dat "de Intergalactische Confederatie" ons omwille van de sterke aardse en menselijke obstakels die "de overheersende Aliens" hebben gecreëerd als voorzorgsmaatregel in "een leegte van Ruimte-Tijd geplaatst heeft", in een soort van "Limbus-Wachttijd" vooraleer we volledig binnengaan in "de Fotonische Ringen van de Zon Alcyone".

Het is "een gigantisch Hologram" of energetisch omhulsel, gecreëerd met wijsheid en bewuste liefde opdat, wanneer wij binnengaan in die hoge Frequentie van "Manasisch licht", dit geen "Schok" zou zijn en we ook niet "het trauma en de pijn" zouden voelen, noch het verschrikkelijk leed dat we dachten te moeten beleven met de sterke en verwarrende elektromagnetische schok van "de Nul Zone".