menu

maandag 18 mei 2015

FEMA - Concentratiekampen en de holocaust van de NWO

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

We gaan verder met de situatie van samenzwering die de duisteren van het kwaad het menselijk ras willen aandoen in hun drang om vele slachtoffers te maken onder de bevolking. Zij hebben vreselijke 'concentratiekampen-opsluitingskampen" gecreëerd die gelijkaardig en zelfs "erger" zijn dan degene die gebouwd werden door nazi-Duitsland in de huiveringwekkende, vernietigende en verschrikkelijke 2e Wereldoorlog.
Maar van waar kwam dat vreselijke idee om dit te gebruiken tegen de V.S. en de mensheid?
Het is ongelooflijk om het te moeten zeggen maar de creatie van het zogenoemde Federaal Bureau voor Rampenbestrijding (FEMA) werd niet besproken in het Amerikaans Congres  maar ontstond eenvoudigweg bij wetsdecreet...
Maar wie was de werkelijke architect van dit organisme, van die nieuwe Schaduwregering die werd opgericht met het excuus om nationale noodsituaties aan te pakken en waarbij de strenge gewapende militaire controle zich met misbruik meester maakt van alles?
En wat is de geheime bedoeling van deze "800 kampen van opsluiting-gevangenschap" die ze al in voorbereiding hebben gebracht en perfect verspreid zijn over de 50 staten van de Amerikaanse Unie, en ook in andere landen zoals Canada, Puerto Rico, Mexico, Cuba en verschillende landen van Europa... maar waarbij bovendien velen ervan verrassend genoeg heel dicht bij gevaarlijke kerncentrales gebouwd zijn?
Oordeel hierna zelf over de getoonde bewijzen!