menu

vrijdag 22 november 2019

Giftige, driftige, manipulerende mensen, disfunctionele gezinnen, Millennials

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We leven in een tijdperk waar er overal problematische, moeilijke en vechtlustige mensen zijn. Mensen die altijd protesteren, die diskwalificeren en minachten, narcistische en egocentrische mensen die zich belangrijk voelen, die willen opvallen en de anderen bekritiseren, enz., waardoor ze zowel familiale als sociale relaties beschadigen. En wat zou de oplossing zijn voor deze zo gebruikelijke situatie?
Zolang we er niet in slagen om de modus operandi te identificeren van deze emotioneel explosieve, toxische mensen met hun lading van wrok, razernij en constante boosheid als manier om zich dagelijks te gedragen en te communiceren, zullen we heel moeilijk in harmonie en emotionele stabiliteit kunnen leven.
Het is daarom dat we op een gepaste manier interacties zouden moeten hebben met hen en zo tegenslagen vermijden want we zijn verzonken in een wereld van cynisme en hypocrisie waar oneerlijke handelingen en allerlei soorten veinzerij de bovenhand hebben.
Anderzijds zijn er ook manipulerende en overredende mensen, die door middel van vleierij en beloftes de menigte manipuleren. En dit maakt ook deel uit van de zakenwereld. Opvoeders wenden het eveneens aan om met hun preken en de middelen die ze ter beschikking hebben ernaar te streven om hun toehoorders te overtuigen. En het is op die manier dat mensen van hen afhankelijk worden. Ook is er de toenemende pedofilie van geperverteerden, zowel van de religieuze clerus als van de corrupte politici zelf…
En welke rol spelen families hierin? Is de familie nog steeds de pijler van de maatschappij? Wat gebeurt er met disfunctionele families waar er emotionele manipulatie en geweld is, en heel autoritaire of toegeeflijke ouders? En wat betreft de toename van scheidingen, jongeren die beslissen om niet te huwen, de nieuwe millennials die geen enkel type verbintenis willen aangaan…? En wat is er aan het gebeuren met de interpersoonlijke relaties waar er te veel ongecontroleerde emotionaliteit is, toxische mensen die negatieve emoties hebben, kritiek, neurotisch gedrag en een manipulatie zoals nooit eerder bestaan heeft?