menu

maandag 19 oktober 2020

Ufo-basissen, Valse invasie Alien Hologram, Blue Beam-NWO, Von Braun-Maan

 Het is belangrijk uiteen te zetten, dat er een agenda bestaat die gecreëerd is door niet-menselijke intelligente wezens, die samen met het militair-industrieel-buitenaards complex met een enorme, geheime ufo-vloot, zich voorbereiden om een valse alien-invasie op wereldvlak teweeg te brengen… Deze operatie van valse buitenaardse invasie werd vermeld door talrijke schrijvers over de Nieuwe Wereldorde doorheen de jaren, gekend als het Blue Beam Project, en dat is geen science fiction, maar zoals men kan zien maakt het deel uit van de plannen van de elite van psychopaten, die al lang op voorhand tegen de mensheid werden voorbereid, zoals men heeft kunnen zien met andere betreurenswaardige rampen onder valse vlag, die op vele momenten in de geschiedenis hebben plaatsgevonden, en de de loop van de geschiedenis hebben gewijzigd ten gunste van de imperiale elite die ons overheerst, zonder dat we iets konden doen om het te vermijden.

Voorbeelden zoals de schipbreuk van de Lusitania, het bombardement van Pearl Harbor, de black-out van New York, de Concorde, en zelfs de aanslagen van 11 september en nog veel andere meer, hebben als rechtvaardiging gediend om te interfereren, binnen te vallen of de bevolking meer controle en angst op te leggen.

Naast deze vreselijke schade die de psychopaten van massamanipulatie toebrengen, en die dringende noodzaak om de mensheid een evenement onder valse vlag op te leggen met een zogenaamde dreiging van buitenaardse invasie, zijn er ook de wezens van de sterren, die ernaar streven deze mensheid te steunen, zoals ze op vele momenten gedaan hebben en daarvan zijn getuigenissen opgetekend doorheen heel de geschiedenis.

Desalniettemin, mogen we niet in de war raken, aangezien veel buitengewone fenomenen vorm beginnen aannemen, maar zou het niet zo zijn dat al deze wonderen deel uitmaken van het grote spektakel om in de mensheid een transformerende toestand teweeg te brengen, waarin men hen doet geloven dat er een hogere energie aan het werk is, maar het maakt deel uit van het Blue Beam project, terwijl tegelijk de actuele holografische technologie haar werk van globale hersenspoeling vervult, om ons een NWO op te leggen, met haar nieuwe religie en valse Messias? 


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO**** 

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***zaterdag 3 oktober 2020

Junk-DNA, 12 Lichtstrengen, Aura, Reptielenbrein-Neocortex, Ego’s, Nibiruanen

 Wetenschappers, moleculaire biologen, genetici leggen uit dat het zogenaamd nutteloze junk-DNA zoals de officiële wetenschap te kennen geeft, een DNA is dat oorspronkelijk van buiten deze wereld afkomstig is en ze hebben zelfs vastgesteld, dat in het verkeerd genaamde junk-DNA het boek van het leven of levensdraad gecodeerd is, gelijkaardig aan een encyclopedie, wat aantoont dat niets in ons intern genoom overbodig is. Biomedische onderzoekers hebben ontdekt dat wat nu gekend is als junk-DNA, in werkelijkheid nuttige en belangrijke informatie is, waarbij multidimensionele wezens complexe lichtcodes verweven hebben in onze menselijke genetica, en het speelt een cruciale rol bij het beheersen van het gedrag van cellen, organen en andere weefsels in het menselijk lichaam, aangezien het werkelijk een groot controlepaneel is met miljoenen schakelaars die de activiteit van de genen regelt, en zonder deze, zouden er diverse erfelijke, genetische of auto-immuunziektes verschijnen.

Anderzijds is er het intelligent ontwerp van de schepping, dat een steeds sterker argument wordt bij wetenschappers, en er zijn bewijzen van een nieuw type geneeskunde waarin het DNA kan beïnvloed en geherprogrammeerd worden door woorden en frequenties, zonder dat individuele genen worden weggeknipt of vervangen.

Het is belangrijk om te begrijpen dat door het onrechtmatige strippen van de 12 sterrenstrengen van ons DNA, uitgevoerd door de Nibiruanen-Anunnaki van de Planeet X, we onze metafysische of buitenzintuiglijke vermogens verloren hebben, waarbij onze klieren van interne afscheiding ontwikkeld waren, zoals de pijnappelklier, de hypofyse, terwijl ze ons tegelijkertijd onze waarden ontnamen en ons een erfenis nalieten van ego’s of miasmen die ons tot slaaf maken. Want zij weten heel goed hoe ze kunnen profiteren van onze emoties, bezorgdheid en angst, en met die manipulatie de menigte onder controle houden, zoals ze dat doen met dit niet-dodelijke virus, maar dat we allemaal hun bevelen moeten gehoorzamen voor onze eigen zogenaamde veiligheid.


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO**** 

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***