menu

zaterdag 24 november 2018

Atlantis, Lemurië, voorspellingen, oude en huidige catastrofes, AI, robotisme

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het is belangrijk te weten dat Atlantis verspreid was over de hele planeet... het belangrijkste bevolkte centrum was Poseidonië... een cultuur samengesteld uit vele rassen, die in hun gouden tijdperk heel erg verbonden waren met sterrenwezens, en van hen zelfs enorm veel geavanceerde technologische en wetenschappelijke kennis ontvingen.
Er zijn veel bewijzen ontdekt, resten, Ooparts (out-of-place artifacts) over de hele planeet, gigantische piramiden, monolieten, sarcofagen, resten van reuzen… Maar waarom willen officiële instanties niet dat we weten dat deze reusachtige wezens die de Aarde bewoonden uiteindelijk vernietigd werden door verschrikkelijke catastrofes... of is er werkelijk een grotere oorzaak van het degeneratieve type die maakte dat ze massaal vernietigd werden terwijl de planeet door een nieuw smelten van de geografische en magnetisch polen passeerde?
Maar ook onze etnische en genetische oorsprong is verbonden met een vroeger supercontinent dat Lemurië of Mu heette, gesitueerd in het centrum van de Stille Oceaan, waarvan nog resten bewaard zijn gebleven in Zuid-Amerika, op Paaseiland, de Maldiven, in Tibet en zelfs in Australië... Zouden de inwoners ervan om redenen van sociale degeneratie vernietigd zijn door vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, meteorieten, orkanen en aardbevingen?
Volgens wat we kunnen concluderen bevinden we ons in een gelijkaardige situatie waar heel de mensheid ernstig in betrokken is… daarom spreken we over talloze catastrofes die aan het gebeuren zijn, aardbevingen, tornado’s, tyfoons, cyclonen, en ook krachtige orkanen en stormen die alles op hun weg vernietigen terwijl een groot deel van de mensheid de resultaten niet kent, en nog meer omdat de planeet door een proces van transformerende geomagnetische mutatie aan het gaan is zoals gebeurde in andere tijdperken... Zou dit een aanwijzing zijn dat we dezelfde stappen aan het volgen zijn van vroegere culturen die uit arrogantie en minachting voor de interne principes en de universele kosmische wetten uiteindelijk zichzelf vernietigden? En hoe kunnen we de zo sinistere rampen die dichterbij komen verhinderen of verminderen, als we in het einde der tijden zijn waar grote visionairen sinds eeuwen naar verwezen?


vrijdag 21 september 2018

Grote Piramide, Sfinx, Obelisken, Sterrentechnologie-Portalen, Toroïdale Energie

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Het lijdt geen twijfel dat alles wat de moderne egyptologie ons heeft verteld over de wonderen van de mysterieuze Egyptische cultuur absoluut niet overeenkomt met de werkelijkheid... Wat is de oorsprong van hun buitengewone technologie die tot op vandaag nog altijd niet gekend is? Kolossale piramiden, constructies gemaakt met een wiskundige precisie die er nog altijd zijn tot op de dag van vandaag, wijzen op een totaal geavanceerde technologie om miljoenen stenen te kunnen snijden en verplaatsen... Waarom heeft de conventionele wetenschap iets willen verbergen dat zo duidelijk is, aangezien het totaal onmogelijk is dat het gemaakt zou zijn door de mens van die tijd zoals ze ons willen laten geloven?
En de Grote Piramide, met meer dan twee miljoen driehonderdduizend enorme blokken steen met een gewicht tussen 2 en 70 ton elk, zou deze gemaakt zijn om farao Cheops te begraven of was het doel ervan om zonne-, kosmische en sterrenenergie te kanaliseren...?

En wat kunnen we zeggen over de indrukwekkende Sfinx die gehuld is in een halo van oude mysteries, voorgesteld als stille bewaker die de piramiden beschermt? Waarom heeft men het bestaan achtergehouden van een cirkelvormige opening in zijn hoofd en onderaardse tunnels die verbinden met de Grote Piramide?
Zouden die volkeren een heel geavanceerde buitenaardse kosmische sterrentechnologie gehad hebben die ze gebruikten om perfecte astronomische en wiskundige afmetingen weer te geven? En zouden ze elektrisch licht gekend hebben zoals op sommige gravures wordt getoond? En de enorme obelisken... zou het mogelijk zijn dat ze ook gebouwd werden met mensenhanden, wetende wat het enorm gewicht ervan is?
Volgens vele onderzoekers is het duizenden jaren oude Egypte niet zoals men altijd dacht, maar maakt het deel uit van een verrassende en precieze weerspiegeling van de Hemel…


maandag 13 augustus 2018

Egypte en Sterrengoden, Vloek Mummies, Geneeskunde, Sirius, Orion, Shemsu Hor

*** Nieuwe editie ***
Veel zaken die in het oude Egypte bestonden hebben zowel geschiedkundigen, als archeologen en onderzoekers tot op vandaag niet kunnen ontcijferen… verbazingwekkende en kolossale standbeelden, obelisken, piramiden en monumenten in heel het grandioze en duizenden jaren oude Egypte… sterk verbonden met het energieveld van de zon en de sterren waar die volkeren gebruik van wisten te maken.
Resten van talloze tempelsteden die langs heel de oever van de grootste rivier ter wereld, de Nijl, staan... als getuigenis van hun prachtige beschaving, en waarvan men weet niet hoe ze gebouwd werden.
We moeten niet vergeten dat de officiële wetenschap talloze zaken steeds voor ons verborgen heeft gehouden met als enig doel dat we onwetend blijven en ons vast blijven klampen aan een gebrek aan ontwikkeling en ook aan het obscurantisme dat over de hele planeet verspreid wordt…
En wat zullen we zeggen over de vloek van de mummies waarover men altijd gesproken heeft? Zou Egypte altijd beschermd geweest zijn door een spiritueel en kosmisch licht van een heel strenge Justitie, met totale waarachtigheid en rechtschapenheid... ondersteund door een ongekende lichtgevende kracht?
Wat zit er achter de ongewone overlijdens van wetenschappers, archeologen, enz., in verband met de heiligschennis van begraafplaatsen en graftombes zoals die van farao Toetanchamon?
Volkeren met een voortreffelijke kennis in geneeskunde, astronomie, sterrenaligneringen, wiskunde, ingenieurswerken...
Was heel die ongelooflijke kennis een erfenis die ze ontvangen hadden van hun voorouders, namelijk de goden van het duizenden jaren oude Egypte, die sinds vele eeuwen afgedaald waren vanuit hun sterren zoals Sirius of de constellatie van Orion, net als de Plejaden zelf... en die de stellaire ontwerpers waren van zowel de piramides van Gizeh als van de oude grote Sfinx?


zaterdag 7 juli 2018

Corrupte politici, marionettenregeringen, zachte staatsgrepen, immigranten

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
We bevinden ons op het einde van deze beschaving waar er een overdreven avant-gardistisch paradigma opvalt... En deze modernistische en decadente koers komt van de politici zelf, van de corrupte machthebbers.
Het is een beweging die op de agenda is geplaatst opdat deze verwarring en pijn blijft voortduren... En één van de ernstige problemen is dat er een analoge en digitale maatschappij wordt gecreëerd die de bekwaamheid doet verliezen om rechtstreeks en met emotie met elkaar te communiceren... en men dat enkel doet via Internet, WhatsApp, Instagram, Facebook, sociale netwerken... allemaal om ons in slaap te houden en we van niets wat er in de wereld gebeurt op de hoogte zouden zijn...
Deze ontoombare globale psychosociale achteruitgang heeft veel te maken met de machthebbers die deze planeet regeren met leugens en schandalen, met houdingen die voordien veel meer verborgen werden en nu schaamteloos getoond worden... daarom nemen ze nu hun toevlucht tot de jongere machthebbers om die taken van loopjongens op zich te nemen.
En over de oneerlijke en corrupte regeringen in de hele wereld, wat kunnen we daarover zeggen? Zullen ze de schatkist blijven plunderen terwijl ze van de burgers eisen dat ze hun verplichtingen nakomen? En wat kunnen we zeggen over de marionettenregeringen, en ook over de machtigste natie ter wereld, die een concrete agenda lijkt te missen ten gunste van de burgers?
Bovendien wordt er een manier gecreëerd om politiek te voeren op een incoherente en belachelijke manier met houdingen die eerder eigen zijn aan mensen zonder opvoeding, noch ethische principes, op een arrogante, uitdagende en oneerbiedige manier... of zijn het moderne methodes van de globalistische elite om degenen die zij als gepast achten aan de macht te brengen door stille zachte staatsgrepen uit te voeren met als doel om degenen die al meer uitgeput zijn te verwijderen, en anderen aan de macht te brengen die de bevelen volgen van de globale cleptocratische regering?


maandag 28 mei 2018

A.I. Toroïdale energie, bionanotechnologie, robot, Smart Grid, Wearables, Chip

 *** Nieuwe editie ***

We bevinden ons in het moeilijkste overgangstijdperk, waar we moeten beslissen of we de route van de evolutie van het bewustzijn van licht volgen, of de richting van de Artificiële Intelligentie met de gevolgen die deze bedrieglijke technologieën met zich meebrengen…

En dit zien we telkens meer, met de ontwikkeling van sociale netwerken waarbij mensen niet merken dat er een gevaarlijke en ontmenselijkende multisensoriële technologie wordt gecreëerd. Men valt namelijk voor een cybernetica en A.I. waar zowel de menselijke cognitieve bekwaamheden als onze genetische evolutie het gevaar lopen van te verminderen… en uiteindelijk zullen we totaal gerobotiseerd en ongevoelig worden, en met veel emotionele en mentale kilte en koel gedrag.

En als we aan deze nieuwe prototypes van A.I. nog Biotechnologie, Nanotechnologie en Transhumanisme toevoegen, projecten zoals Blue Brain, Avatar, om verschillende subsoorten cyborgs of digitale klonen te creëren in heel de wereld… dan is dat een ernstig probleem dat de massa niet in acht heeft genomen. Het is daarom dat de globale machthebbers er enkel in geïnteresseerd zijn dat de menigte hypergeconnecteerd is en gekluisterd aan hun computers, Tablets, I Pads, mobiele telefoons van de laatste generatie opdat we in de valstrik van de robotica zouden vallen, en ze zich op die manier meester kunnen maken van ons leven en onze hersenen… 

En wat kunnen we zeggen over Blockchains met hun kettingen van controleblokken, of het Smart Grid, het intelligent elektriciteitsnetwerk, of 5G met zijn schadelijke microgolffrequentie… of de technologie van de Wearables of intelligente kleding, armbanden, horloges, brillen… die een chip hebben die verbonden is met andere apparaten? Waarom hebben de technocratische elite en de neurowetenschap met hun aantrekkelijke Artificiële Intelligentie zo’n haast om de mensheid te veranderen in ongevoelige en robotachtige machines?zondag 22 april 2018

Illegaal bombardement Syrië, valse chemische aanval, sancties Rusland, WOIII

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE BESTAAT UIT TWEE DELEN***

Deze extra dringende documentaire is gemaakt met als enig doel om zoveel mogelijk mensen te waarschuwen en bewust te maken van de huidige oorlogszuchtige feiten van spanning, waarmee het Imperium en zijn bondgenoten ernaar streven om invallen te blijven doen in soevereine landen zoals Syrië en andere van de regio, en de omgekochte pers en de VN bewaren het stilzwijgen hierover of geven geen werkelijke informatie.
Wat zou de geheime beweegreden zijn die erachter steekt en deze oorlogszuchtige beraming manipuleert, waarbij men probeert om de waarheid te verbergen, gesteund op een streven naar stabiliteit en vrede volgens wat ze zeggen, terwijl ze overal enkel meer chaos en pijn creëren?
Zou het zijn omdat ze de oorlog tegen Syrië verloren hebben en nu proberen zich te wreken en reacties uit te lokken tegen Rusland voor de steun die het gegeven heeft ten gunste van het Syrische volk?
Als deze oorlogszuchtige reacties niet zo snel mogelijk stoppen, zullen de resultaten van zovele bedreigingen, sancties, leugens, desinformatie, continue druk en dwang... catastrofaal en onomkeerbaar zijn. Daarom vragen we ons af: wat verbergt de hegemonische elite achter deze wrede aanvallen op Syrië? Welke nieuwe excuses zullen ze blijven zoeken opdat de Derde Wereldoorlog waarop ze zozeer azen, zou uitbreken?


dinsdag 27 maart 2018

Decadent Anglo-Amerikaans zionistisch en Romeins Imperium, Jeruzalem, Netanyahu

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

Het is belangrijk te weten dat de zionistische kabbalisten verder gaan met verwarring en machtsmisbruik te creëren om hun nieuwe wereldorde te versterken en dit kunnen we vaststellen met de illegale erkenning door de V.S., dat Jeruzalem de hoofdstad wordt van Israël, waarmee men kan staven dat degene die ons op een totalitaire manier regeert, hetzelfde Anglo-Amerikaans zionistisch imperium is, vanuit de schaduw geholpen door de Europese Unie, die profiteren van concrete datums om meer verdeeldheid, oorlogen en religieuze conflicten te creëren, met als doel om hun fraude en corruptie toe te dekken. En waarom gebeurt dit precies in de zone van Jeruzalem, erkend als heilige stad door de voornaamste religies, en waar er een heel krachtig en gemagnetiseerd energieveld is, waar het zionistisch-kabbalistisch Imperium zich altijd meester probeerde van te maken?
Waarom bestaat er bovendien zoveel gelijkenis tussen het huidig zionistisch Anglo-Amerikaans Imperium en hetgeen gebeurde met de decadentie van het oude Romeinse Imperium?
Het is heel belangrijk om er ons in deze documentaire rekenschap van te geven hoe het huidige Imperium dat ons slecht bestuurt een reproductie is van het oude en decadente Romeinse Imperium… en de gelijkenis valt op zowel in ondeugden, wandaden en oneindig veel degeneratie van de ergste soort, machtsmisbruik, ongestrafte moorden, verkrachtingen, pedofilie, satanisme van de ergste barbaarsheid, heel gelijkaardig met wat gebeurde in de decadentie van het Romeins Imperium.
En wat kunnen we zeggen over het onophoudelijk machtsmisbruik dat altijd overheerste, of de gierigheid, wreedheid, overspel, incest tussen familieleden… of over die vreselijke slavernij en die totale despotische en tirannieke onderwerping die zich zoveel voordeed in het oude Rome en die verder blijft bestaan in ons decadent modern tijdperk, hoewel velen overtuigd zijn dat we in een meer evolutief tijdperk zijn met een grotere sociale verbetering?
Als dit is waar we door moeten gaan, is volhardend strijden om ons bewustzijn dat in slaap is te ontwaken, het enige alternatief om dezelfde fouten uit het verleden niet te moeten herhalen…


vrijdag 2 maart 2018

Elektromagnetisme, Elektrosensitiviteit, Microgolven, 5G, Nanotechnologie, Zon

 *** Nieuwe editie ***

Er wordt ons heimelijk talloze schade toegebracht met als enige doel om de hele mensheid ziek te maken, te robotiseren en heel de aarde te ontvolken. Dit wordt tot stand gebracht met Geo-engineering door middel van drones en sproeivliegtuigen vol chemische substanties en ook nanorobots van aluminium die in de bloedstroom terechtkomen en ongeneeslijke kwalen teweegbrengen. Of nanochips die ons niet enkel ziek maken maar ook een grotere robotisering creëren. Dit alles buiten een toenemend opdringen van bewaking en wijziging van heel het dagelijks gedrag.

Maar wat kunnen we daarnaast zeggen over de elektromagnetische verontreiniging die elke dag frequenter wordt, in het bijzonder in de mobiele telefonie, 5G-netwerken en andere avant-gardistische technologieën? Zouden de mensen op de hoogte zijn van de verschrikkelijke aandoeningen die het veroorzaakt als het overdreven en verslavend wordt gebruikt?

Het lijdt geen twijfel dat heel weinig mensen de schade kennen die het teweegbrengt aangezien het extreem hoge elektromagnetische straling gebruikt met het ernstige gevaar om tumoren te creëren en een toenemende gevoeligheid voor het elektromagnetisch veld, wat het leven van velen aan het verwoesten is… Het verstoort het functioneren van ons organisme en brengt de ontregeling teweeg van het melatonine hormoon dat het immuunsysteem en hormonaal systeem regelt, en het blokkeert niet enkel het DNA, maar gaat dit ook onomkeerbaar ontregelen.

En als we aan deze schade een voeding toevoegen geladen met golven die de schadelijke magnetrons teweegbrengen die miljoenen mensen thuis gebruiken, wordt de hele planeet beetje bij beetje in een soort van radioactieve kooi gezet, afkomstig van de gevaarlijke globale microgolven.

Als we alle elektro-negativiteit die we dagelijks in enorme hoeveelheden krijgen niet weten te controleren, zal het ons niet enkel ziek maken, maar ook de stralende energieën aantasten en doen verschrompelen die we uitzenden wanneer we in meditatie zijn of in een toestand van vrede, geluk en interne sereniteit, en dit zou betekenen dat er een energetische obstructie zou zijn en ons trillingsveld en hartcentrum zou verzwakken en ontkoppeld zou zijn van de realiteit. En waarom is de onderlinge samenhang tussen het elektromagnetisme van de mens, de aarde, de sterren en de Zon belangrijk?woensdag 31 januari 2018

Vrijgave Programma's SSP, Milab, Solar Warden, ondergrondse basissen

*** Nieuwe editie ***
Het is fundamenteel om objectief te zijn en met een breed criterium de geheime beweegreden te zien waarom dat enorm aantal geheime projecten, experimenten en programma's verborgen wordt die de duistere machten aan het gebruiken zijn om de natuur en de mens te ontregelen en aan te tasten. Zou het met deze methodes zijn dat de elite ernaar streeft om ons te onderwerpen, of zijn er ook verscheidene buitenaardse rassen die de planeet willen domineren en de bevolking tot slaaf maken, terwijl ze hun duistere programma's gaan toepassen en meer natuurlijke en artificiële rampen veroorzaken?
Van onze kant hopen we dat al deze inmengingen om de mensheid schade toe te brengen door middel van hun scalaire en psychotronische wapens, Elf-golven, Gwen-transmitters, het Hum-geluid, Nanotechnologie, Haarp, en ook vele andere handelswijzen die de hersenen en het gedrag van de bevolking aantasten... onthuld worden aan de hele wereld. En ook alles wat verbonden is met de schadelijke genetisch gemanipuleerde voeding en de troep die we eten, evenals de angstwekkende pedofilie, satanisme, kannibalisme… en ook andere rampen die ze ons hebben aangedaan en nog altijd ongestraft blijven doen. We vertrouwen erop dat dit alles en nog veel meer zo spoedig mogelijk vrijgegeven zal worden om overhandigd te worden aan de hele wereld.
Ook moet elk verband dat de elite heeft met de wezens van Zeta Reticuli en van Draco openbaar gemaakt worden aan de publieke opinie…en ook alles wat te maken heeft met de planeet Nibiru en andere duistere werelden. Ook zal ze de achtergehouden Vrije Nulpuntenergie vrij moeten geven, parallelle werelden, interdimensionale portalen, het multiversum en oneindig veel wetenschappelijke kennis die ze goed voor ons verborgen houdt.
En wat kunnen we zeggen over de toename van het aantal mensen die, schijnbaar zonder reden, sinds verschillende jaren verdwijnen? Zouden velen van die verdwijningen gebruikt zijn voor hun macabere projecten van genetische manipulatie, klonen en transhumanisme? Zouden ze nog altijd leven of zijn ze naar bepaalde plaatsen gebracht als deel van een kolonisatieprogramma waar niemand iets over weet? 
Bovendien is het ook heel belangrijk om kennis te hebben over het Geheim Ruimteprogramma SSP dat, samen met MILAB (programma van Militaire Ontvoeringen), verborgen duistere projecten realiseert. Er bestaat namelijk een actief aards en ruimteconglomeraat dat alles wat gebeurt op onze planeet, en zelfs erbuiten, hanteert en controleert…


maandag 8 januari 2018

Pedofilie Hollywood, PizzaGate, vampirisme-kannibalisme, satanisme, parabiose

*** Nieuwe editie ***
De grote meerderheid van de mensen hebben de situatie waar we doorgaan nog altijd niet opgemerkt, aangezien het lijkt dat niets ons kan raken, terwijl de duistere krachten die ons regeren verdergaan met hun plannen om een einde te maken aan deze beschaving.
En hoewel de machthebbers zich willen tonen als een groep positieve, liefdadige en humanitaire mensen… gaat het antilicht samen met de hoge sociale klassen en invloedrijke families hun pedofielnetwerken creëren in het meest zuivere secretisme en de grootste geheimhouding, daarom is het heel belangrijk om de ogen te openen voor de waarheid…
En wat kunnen we zeggen over Hollywood, de grootste propaganda-industrie van de filmwereld, waar aan het licht komt dat veel acteurs seksueel misbruikt, verkracht of mishandeld zijn geweest door hun eigen managers, producenten en regisseurs die hen op die manier chanteerden en van hen speeltjes maakten voor persoonlijk gebruik van de verdorven elite?
Maar het is niet enkel in de duistere wereld van Hollywood dat pedofilie onthuld wordt, er is ook een gigantisch institutioneel complot bij de religieuze clerus…
En wat kunnen we zeggen over Pizzagate waarbij ontdekt is dat veel invloedrijke personages uit de cultuur en zelfs de politiek erbij betrokken zijn?
En over de aristocratie en allen die behoren tot de elite die wij met volledige trouw en genegenheid dienen, zouden ze ook betrokken zijn bij talloze ondeugden, pedofilie, vampirisme en zelfs tot satanisch kannibalisme dat op heel de planeet toeneemt?
En wat kunnen we zeggen over het genootschap van Bohemian Grove, waar de elite en regeringsleiders hun satanische heksensabbats houden samen met rituele offers, zouden ze verdergaan met die vreselijke zwarte kunst en hekserij terwijl ze hun pedofiele ondeugden met elkaar delen?
Daarom is onze intentie om alle normale mensen die ons vergezellen in deze documentaire te waarschuwen om zichzelf te beschermen in dit duister tijdperk met zoveel onevenwichtige, gestoorde seksmaniakken en wat nog erger is, is dat ze heel goede officiële functies hebben, in holdings, in de politiek en in de overheid om ons allerlei schade te berokkenen…