menu

zaterdag 10 december 2016

De verbetering van ons DNA-RNA en de Wezens van Licht

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Naarmate er meer Fotones-Luz naar de Aarde komen zullen vele zaken veranderd worden, het zal onmogelijk zijn om alles wat we zijn te verbergen en het bewustzijn zal ontwaken in de ene richting of de andere, afhankelijk van het pad dat elkeen heeft gekozen.
Daarom is het volgens de Wezens van Bescherming heel belangrijk om ons diepgaand voor te bereiden zolang we in deze zuiverende Limbus-overgangsfase zijn en het dringendste is meer positief, affectief, solidair en empathisch te zijn en ook om dichtheid en zwaarte te leren Transformeren in subtiliteit.
Ook vermijden dat we leven in reactionaire-storende-verwarring stichtende-turbulente toestanden om er zo voor te zorgen dat we niet vervallen in sterke ontladingen-uitbarstingen, zoals gebeurt met de grote meerderheid van de mensen die zich niet weten te gedragen met voorzichtigheid, respect en intelligentie.
Ook komen vele feiten die we beleefd hebben voort uit samenzweringen en provocaties die opzettelijk en gepland zijn met de bedoeling om ons blijvend gevangen te houden in die lage frequentie die zij uitzenden.
Dus om dat krachtige dominerende antilicht tegen te gaan, is het nodig om te strijden om ons te bevrijden van de kettingen waarmee ze ons gedurende eeuwen gevangen hielden en terwijl die verandering van Genetische trilling zich voordoet, moeten we proberen om onze Sterrenerfenis te herwinnen die ons als recht toebehoort, enkel op die manier zullen we slagen in die bevrijding van de Ziel – het Bewustzijn dat ons sinds oudsher toebehoort.
Er is zich namelijk een metamorfose aan het voordoen op heel de planeet en daar steekt de bepalende fotonische energie achter, de Fotonen zetten ons ertoe aan om onze positie-verlangens-smaken te concretiseren, ofwel gericht naar het Licht of in de richting van de Duisternis en alles wat dit met zich meebrengt.
Het gaat om een situatie die heel de mensheid gelijk aan het beleven is. Daarom is er geen plaats waar we ons kunnen aan vastklampen, beschutting kunnen zoeken, ons beklag kunnen doen, of proberen hulp te zoeken, het enige werkelijke is de synthonie-harmonie-integratie die elkeen voelt en heeft met de anderen.