menu

zaterdag 10 december 2016

Misbruik en misleiding door regeringen om de vrijheid te beperken

Zoals we reeds hebben uiteengezet in vorige video's van Alcyone-Plejaden, bevinden we ons momenteel op een verschrikkelijk kruispunt want we kunnen niet meer rekenen op degenen die ons regeren en de leiding hebben over ons leven, ons bestuur en onze psycho-ethische ontwikkeling in het algemeen.

Men heeft namelijk het vertrouwen bijna volledig verloren in de regerende Elite, de religieuzen, de partijdige journalistieke media en televisieprogramma's, die misleidende informatie of leugens doorgeven, informatie achterhouden, aansporen tot geweld, pedofilie, ondeugden...

Zouden we op een dwaalspoor gebracht worden door achtenswaardige politici, gezagsdragers, religieuzen, moralisten enz die ons fysiek, ethisch, materieel en spiritueel leven sturen, leiden en regeren? We spreken over een situatie die ons verbijsterd doet staan, en wanneer de bevolking verneemt dat degenen die ons leiden deel uitmaken van een bedrog, een fraude, een corruptie en leugens zullen ze reageren op zoveel misbruik.

Het is belangrijk zich te herinneren dat de grote meerderheid van degenen die de Elite vormen, samen met die van de Zichtbare Regering en die van de Regering van de Duisternis geen menselijke wezens zijn zoals wij denken, maar het zijn koude, robotachtige, gevoelloze Aliens die zich camoufleren in menselijke lichamen, en die niets te zien hebben met de gevoeligheid van ons ras.

Hoewel ze vaardig zijn op politiek vlak, zich camoufleren en doen alsof, kunnen ze moeilijk verstoppen wat ze zijn en die reptielgenetica moet zich op een bepaalde manier uitdrukken.

Alles wat ze doen heeft twee facetten, zo hanteren ze twee gezichten en een dubbele moraal om vele naïeve mensen te overtuigen en te kunnen doorgaan met hun snode, degeneratieve en vernietigende agenda wat betreft deze mensheid.

Het is om die reden dat velen, wanneer ze ontdekken dat de Elite het vertrouwen van het volk manipuleert, verkiezen om uit het Systeem en uit het vuile spel te stappen dat gebruikt wordt en de beslissing nemen om de bevolking het verschrikkelijke bedrog te tonen waarin we zitten.

Het moment is gekomen om verantwoordelijkheid te nemen, vastberaden te zijn en moed te vatten door algemeen bewust te worden van wat er rondom ons gebeurt, we moeten niet vergeten dat we allemaal burgers zijn van een mishandelde planeet die op sociaal, politiek en geologisch vlak vernietigd wordt en er moet iets positief en opbouwend gedaan worden op sociaal vlak.