menu

zaterdag 10 december 2016

Het Verbergen van leven op Mars en reizen naar Mars

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Met als enige bedoeling om te proberen te helpen om te vermijden dat talloze conflicten blijven toenemen op wereldvlak, streven we naar een bewustwording over heel ernstige feiten die ons als burgers van deze planeet allemaal treffen, aangezien onze enige woonplaats op het spel staat, en ons hiervoor niet interesseren is niet iets voor menselijke wezens die strijden voor hun eigen lot en dat van hun medemensen. Het gaat erom ons erbij te betrekken en alles te weten wat ons overkomt en ons telkens meer onder druk zet.
We verwijzen naar die drang om ons langs alle kanten te vernietigen en ze zijn ons gewend aan het maken om te leven in die vreselijke armoede, ongerustheid, dood en pijn terwijl de mensheid zoals altijd niets doet om het op te lossen.
Maar zal alles rechtvaardig en onpartijdig opgelost worden zoals het zou moeten zijn, of  moeten we blijven lijden om tot die noodzakelijke en dringende transformatie te komen?

Het is belangrijk te begrijpen dat wij ons op een moeilijk moment bevinden waarbij de Aarde door sterke veranderingen aan het gaan is. Zoals nooit eerder gezien zijn er zelfs ruimteschepen van onbekende oorsprong aan het opduiken op de Maan en zijn er daar ook vreemde explosies.   Maar wat kunnen we bovendien ook zeggen over de planeet Mars en zijn ontelbare mysteries?