menu

zaterdag 10 december 2016

Laatste wanhoopsdaden Elite: Oorlogen, Terrorisme, Crisis...

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Zolang er geen diepgaande verandering is in de politieke-financiële structuur op onze planeet, een totale desintegratie van de bazen die aan de macht zijn die ons zoveel schade toebrengen, een authentiek sociale, ethische en spirituele evolutie…zal de extra wachttijd om ons lot te bepalen telkens moeilijker te verdragen zijn. 
Het gaat om een diepgaande Mutatie-Transformatie voor de creatie van de nieuwe beschaving die ons brengt naar een verandering van frequentie, en dit is zeer dringend en mag niet uitgesteld worden want het komt door een krachtige decodering-hercodering van ons DNA, opgewekt door de Fotonen van Licht die de stuwende kracht zijn voor een bepaling voor het subtiele of het dichte, met andere woorden, de gemiddelden zijn aan het verdwijnen. 
En hoewel het moeilijk is om het te merken omwille van de sterke remming en het sterke onbewustzijn dat wij hebben, zal elkeen afhankelijk van wat hij dagelijks doet een standpunt innemen hetzij om ons op hetzelfde niveau-in dezelfde frequentie-dezelfde energie te zetten van de aliens van antilicht en dat is wat aan het gebeuren is met duizenden en duizenden mensen die hun gezond verstand, hun scrupules en hun zelfbeheersing verloren hebben… of we beginnen te ontwaken voor de realiteit van wat er gebeurt.
We moeten niet vergeten dat zij met alle mogelijke en onmogelijke middelen aan het vechten zijn om ons nog meer gevangen te zetten, te verdoven en tot zombie te maken, ons te overtuigen van veel zaken, zogezegd nieuwe hervormingen te bieden en onvervulde pacten terwijl ze steden met de grond gelijk maken, onschuldige mensen uitroeien met de uitvlucht van altijd en met die dubbele moraal misleiden ze vele lichtgelovige mensen die nog altijd niet weten wat er achter alles steekt…maar er zijn telkens meer mensen die ontdekken dat de politieke partijen, of het nu democraten, republikeinen, leden van de arbeiderspartij, conservatieven zijn, van rechts, links, centrumlinks… allemaal trouw werken voor hetzelfde doel van totale slaafsheid aan het imperium. Op die manier en met een nieuwe vermomming die schijnbaar meer charismatisch, hervormend en aanpasbaar is duiken zij op uit het niets met ongelofelijke beloftes voor de ontgoochelde en besluiteloze mensen of anders lopen ze over naar een ander partij om nadien, afhankelijk van de bevelen van de keizerlijke top, opnieuw aan de macht te komen. De kwestie is zich kost wat kost in het absolutisme te handhaven met een overduidelijke globale heerschappij…
De wankelende heersende elite en hun gevolg zijn met alle mogelijke middelen aan het vechten om al niet meer zozeer het volk om te kopen, hoewel deze overal betogen, maar nu zijn ze eerder machthebbers aan het omkopen die beginnen afstand te nemen van het heersende imperium…