menu

woensdag 6 december 2017

5º Verjaardag, Kwantumsprong, muterende genetische Meditatie, Lichtfotonen

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***
Het moment is aangebroken om een kwantumsprong te maken in ons leven en een transformatie en wijziging van ons lot te bereiken, aangezien de lichtfotonen steeds meer kracht nemen op heel de planeet en deze grote kans missen zou absurd zijn.

Wat er gebeurt, is dat de grote meerderheid van de mensen het feit dat ze zich moeten genezen van vele schadelijke traumatische, fobische en egoïstische toestanden niet ernstig heeft genomen… en hoewel we ons in het ergste tijdperk bevinden van deze decadente en verdorven beschaving, en de aliens gecamoufleerd als mensen niet zullen rusten tot ze iedereen hebben kunnen uitroeien… toch mag onze strijd voor die dringende verandering niet stoppen, want naarmate we dichter bij het galactisch centrum komen, worden we meer intense en hernieuwende trillingsfrequenties in ons DNA gewaar… en hoewel ze voor ons valstrikken blijven spannen om ons te doen struikelen, is het ontwaken evengoed niet te stoppen en massaal.
De oplossing om die tegengestelde kracht die tegen het licht ingaat te neutraliseren, is het gebruik van de wetenschap van de Meditatie, omdat deze zo oude praktijk ons intern doet groeien, ons helpt om een duurzamere fysieke gezondheid te verwerven, enz… en bovendien is dit aanwezig in ons DNA, dus om een authentieke evolutie te kunnen doormaken die tot het diepst van ons leven en gedragingen doordringt, is de boeddhistische Zenmeditatie meer dan fundamenteel, zo zullen we die finale overwinning kunnen bereiken.
Wij mensen zijn in de mogelijkheid om een kwantumsprong te maken in ons bewustzijn, maar altijd op voorwaarde dat er vrede, evenwicht, harmonie en coherentie is in de omgevingen waar we ons bevinden, daarom benadrukken we de noodzaak om die dense trillingsfrequentie te verheffen die velen hebben.
Maar om daarin te slagen, is evenwicht tussen mentaal en hart fundamenteel, om zo een diepgaande bio-energetische stabiliteit te kunnen bereiken. Enkel de muterende genetische meditatie in de hersenen en het hart, zal ons naar het eengemaakt Bewustzijn brengen en naar het schitterende Licht van het Foton, en deze synaptische, neurologische en atomische interacties die ons omgeven, zullen onze interne frequentie verhogen, en zelfs in de richting van het galactisch energetisch veld zelf dat ons omgeeft.


donderdag 16 november 2017

Antarctica, geheime projecten, alien nazibasissen, Ahnenerbe, Odessa Highjump

*** Nieuwe editie ***

We bevinden ons in een behoorlijk delicate situatie op alle vlakken, maar hoewel dit de stappen zijn die de elite aan het zetten is om te destabiliseren en een grote sociale breuk te creëren op planetair vlak, is er anderzijds met elke dag die voorbijgaat een toenemend aantal mensen die beginnen de diverse geheime programma’s te ontdekken die maar heel weinig mensen kennen en die de elite zo snel mogelijk moet vrijgeven… Of streven ze ernaar om grotere dreigingen te creëren zodat deze niet aan het licht komen en die heel verborgen agenda’s op die manier verzwegen blijven?
Bij die programma’s is er het mysterie dat verborgen is op het continent Antarctica, waar men artificiële piramides heeft gevonden, zoetwatermeren onder het ijs, grotten die onpeilbaar diep zijn en een enorm gebied dat overeenkomt met een oude kaart van de Turkse admiraal Piri Reis, maar dan zonder ijs.
Zou er op Antarctica een heel geavanceerde beschaving zijn geweest van aardse oorsprong of misschien was die buitenaards zoals velen beweren? Zou er binnenin Antarctica werkelijk een warme zone bestaan en is deze gebruikt geweest om buitenaardse basissen te creëren?
En welk verband hebben deze geheime basissen met de programma’s gecreëerd door de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog, operatie Paperclip genaamd? Of met het Odessa-netwerk met medewerking van het Vaticaan en Paus Pius XII, die de opdracht gaf om alles te verzwijgen wat verbonden was met buitenaards contact, dat er in die tijd al was?
Maar het doel van het nazisme was niet enkel zich vestigen in Zuid-Amerika, maar ook om basissen te creëren op Antarctica, en ook een nog geheimer en mysterieuzer Project, Ahnenerbe genaamd, om zo met de occulte genootschappen Thule en Vril, diegenen te kunnen contacteren die zogezegd hun Arische goden waren.
Zouden ze er werkelijk in geslaagd zijn om diegenen te contacteren die hun Arische goden waren en met hen te communiceren, of waren het aliens die hen de gesofistikeerde technologie gaven om ruimteschepen te maken, en ook andere objecten zoals de hamer van Thor en de Klok om portalen te openen en zich te kunnen teletransporteren?


maandag 23 oktober 2017

Declassering Ufo’s en Aliens, Satanisme-Vaticaan, Men in Black, Tesla

*** Nieuwe editie ***
Het is heel belangrijk uit te leggen dat het moment is aangebroken om een geheel van geheime materialen verbonden met zowel het ufo-fenomeen als de bemanningsleden ervan, aan het licht van de waarheid te brengen... evenals de duistere operaties en geheime programma’s die toegedekt worden door de regeringen, en dit heeft een grote transcendentie voor de globale maatschappij.
Er zijn oneindig veel bewijzen geregistreerd over heel de planeet van ruimteschepen van kosmische oorsprong verbonden met de mens, en dit gebeurde zowel naar een positieve richting als naar een andere heel bedrieglijke van duisternis die het lot van deze beschaving veranderde... In deze documentaire zullen we kunnen begrijpen waarom het antilicht met grote sluwheid profiteerde van deze geheimdoenerij en zich goed zijn gaan verbergen gemetamorfoseerd als menselijke wezens, en vanuit het oude Soemerië camoufleerden ze zich en infiltreerden ze met sluwheid aan de zijde van de Anunnaki, Nibiruanen, Nefilim, Turaniërs, Filistijnen, Hettieten... om zich nadien te introduceren in de regeringen zelf tot op heden.
Hiermee is de degeneratie op alle vlakken zich overal gaan innestelen en de duistere manipulerende en immorele machthebbers hebben zich sinds millennia altijd met het kwaad gevoed, terwijl ze in alle mensen de zogenaamde ego’s-miasmen gecreëerd hebben en ze deden dat door de twaalf strengen van het DNA die we hadden, te mutileren.
Maar nu bereiken de fotonen van licht het Zonnestelsel en de Aarde met meer intensiteit en continuïteit om ons dat verloren bewustzijn terug te geven... en die subtiele frequentie is voor het antilicht een energie die ze niet kunnen verdragen, daarom strijden ze met alle middelen om een einde te maken aan deze beschaving... hetzij met vergiftiging van de voeding, vervuiling van het water, radioactieve lekken, vaccins, ziektes... in een grote samenzwering tegen deze beschaving. Want het zijn aliens die vanuit de ruimte kwamen om zich meester te maken van een planeet die hen niet toebehoort... en sinds het einde van 2012 en door onontkoombare verplichtingen tegenover de Sterrenconfederatie zullen ze alles moeten declasseren wat ze op deze planeet gedaan hebben gedurende hun ondankbare en misbruikmakende aanwezigheid op Aarde tot nu.
Maar zullen ze alles vrijgeven, of zullen ze dat gedeeltelijk willen doen zoals ze dat nu aan het uitvoeren zijn om zich niet in een hachelijke situatie te zetten?


dinsdag 3 oktober 2017

Geo-engineering, Aardbeving Mexico, orkaan Maria, referendum Catalonië, Schisma

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS INHOUDELIJK OPGEDEELD IN TWEE DELEN***

Als we de ontelbare feiten analyseren die overal aan het gebeuren zijn, stellen we ons de vraag: Wat is de oorzaak dat er over heel de planeet een groter aantal orkanen, tyfoons en cyclonen zijn die verschrikkelijk dodelijk zijn... en wat verrassend is, in dezelfde maand september nadat ze verschrikkelijke rampen hebben uitgelokt in dezelfde zone van de Caraïben?
Maar zou er een uitleg zijn voor dat vreemde toeval van zovele rampen en doden op slechts enkele dagen tijd met betrekking tot de vorige verwoestende orkanen die alles al met de grond gelijk maakten? Of zou er een heel verborgen reden zijn verbonden met klimaatmanipulatie, programma’s van scalaire geo-engineering en bedekte operaties die overstromingen, orkanen en krachtige aardbevingen ontketenen?
En dit zien we met de recente sterke aardbeving in Mexico die zou uitgelokt kunnen zijn opdat het zou samenvallen op dezelfde dag als de herdenkingsdag van de verwoestende aardbeving van 1985... Zou het een ongelooflijk toeval zijn of zou er een heel goed voorbereide oorzaak geweest zijn?
Maar dat is niet het enige dat ze doen om ons te vernietigen, één van hun andere bedoelingen om mensen tegen elkaar op te zetten is ook het creëren van bedekte oorlogen, evenals aanslagen onder valse vlag, crisissen en sociale confrontaties, maar allemaal met een zekere instemming van de eigen regeringsleiders... het is om die reden dat ze proberen conflicten te creëren, zoals in Spanje aan het gebeuren is met de actie van secessie of afscheiding van Catalonië, met het risico om een sociale breuk zonder weerga te creëren... En waarom is de president van Spanje precies nu, op het minst geschikte moment naar de Verenigde Staten gereisd om te vergaderen met Trump? Waarom zoveel toeval en die gelijkenis met de reis die de koning van Spanje onlangs maakte naar Londen? Zou er niet heel spoedig iets gebeuren en zullen de omgekochte politici zoals altijd hun taak uitvoeren zoals het hen aangegeven werd door de Regering van de Duisternis?


dinsdag 19 september 2017

Gefabriceerde orkanen, geo-engineering, Fema, aanslag Barcelona, Virus, eclips

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS OPGEDEELD IN TWEE DELEN***

In deze extra dringende documentaire vermelden we sterke gewelddadige en onvoorspelbare meteorologische gebeurtenissen die zich plots voordoen. Waarom zijn er zoveel orkanen, tyfoons, cylonen en krachtige stormen, zou er een manipulatie bestaan uitgelokt door geo-engineering en zijn slechts heel weinig mensen op de hoogte van die destructieve manoeuvres?
Experten zijn onder de indruk dat drie orkanen zich op één lijn hebben gezet, iets buitengewoons, met miljoenen getroffenen die verplicht werden om hun huis onverwacht achter te laten, en vele eilanden van de Antillen en de Caraïben werden zelfs van de kaart geveegd, waarbij een spoor van vernieling en chaos nagelaten werd zoals men nooit eerder heeft gezien.
En waarom hebben de media bijna geen verslag uitgebracht over die calamiteiten en zeggen ze de waarheid niet met betrekking tot het aantal overledenen? Zou men duizenden ontheemden proberen op te sluiten in de FEMA-kampen en is de regering van plan om vele plaatsen te militariseren en er de krijgswet in te stellen?
Ook te wijten aan deze huiveringwekkende oorzaken doen zich heel vreemde en onoplosbare bewegingen voor en dat is het geval voor de Brexit die gecreëerd werd met als doel om Europa te destabiliseren... En wat zullen we zeggen over de mysterieuze reis van de Koning van Spanje naar Engeland, en zijn benoeming door de Koningin in de Orde van de Kousenband, waarom dat samenvallen met de daarop volgende aanslag in Barcelona?
En als we hieraan een astronomische fenomenologie toevoegen die zich aan het voordoen is in dit jaar 2017 met Maansverduisteringen, een totale Zonsverduistering, planetaire conjuncties, meteorieten... Zouden dit waarschuwingen zijn dat er iets ongekends nadert? Zouden ze daarnaast te maken hebben met een ongewone stijging van genetisch muteerbare bacteriën en virussen tijdens deze zomer van 2017 of zou het om toeval gaan met als doel om ons voor te bereiden op nieuwe, krachtigere vaccins?


maandag 28 augustus 2017

Patton Reïncarnatie, onsterfelijkheid cryonisme, robotisme, Lincoln-Kennedy

 *** Nieuwe editie ***

Zou onze ziel of bewustzijn werkelijk onsterfelijk zijn en vele malen terugkeren naar dit aards scenario of zijn we slechts een fysisch lichaam dat bij het sterven ontbindt en as wordt?

Oude wijzen bevestigen dat reïncarnatie een privilege is om te kunnen evolueren in elk leven... het is vastgesteld dat ons fysisch lichaam slechts een container is gecreëerd om onze onsterfelijke ziel of bewustzijn te ontvangen in vele transmigraties doorheen de eeuwen en vele volkeren en culturen maken allusie op het lange leven, de reïncarnatie...

Op dezelfde wijze dient deze bekwaamheid van elke mens voor een progressieve vooruitgang in elk bestaan, en dat was altijd aanwezig in de geschiedenis en vele culturen zagen het als iets normaal en er bestaan zelfs personen die het ervaren hebben en er getuigenis van geven, zoals het geval van Glenn Ford, generaal Patton... en wat kunnen we zeggen van de mysterieuze coïncidentie tussen het leven en dood van de presidenten Lincoln en Kennedy met een exacte scheiding van honderd jaar tussen beiden?

Maar waarom ging men alles over reïncarnatie, transmigratie of palingenesis van de zielen beschouwen als een ernstige zonde, hekserij... zouden deze verordeningen van de clerus een dekmantel geweest zijn, en heeft hierdoor het sceptiscisme en ongelovigheid tegenover het feit dat er een onsterfelijkheid in de ziel is, kracht genomen over heel de wereld?

Het lijdt geen twijfel dat hoewel het materialistisch dogma ons wil doen geloven dat enkel de wetenschap door middel van zijn synthetische technologie, transhumanisme... de hoogste macht heeft het leven te verlengen... het in werkelijkheid niet is zoals zij het vertellen, aangezien het enkel een artificieel leven zou creëren met een vervalst DNA, omdat de ziel of bewustzijn die velen nog hebben, door geen enkele machine vervangen kan worden, hoe gesofisticeerd deze ook is. Maar wat is het centraal doel van dit genetisch proces waaraan de moderne wetenschappers zo toegewijd zijn?dinsdag 18 juli 2017

ClimateGate, Klimaatverandering, HAARP, ELF, Gwen, chemtrails, nanopartikels

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Er zijn veel bewijzen dat we geconfronteerd worden met een ernstige klimaatverandering in vele regio’s en dat de natuur telkens meer uit evenwicht is. Daarom zijn er stortregens, duizenden bliksemschichten, talloze aardbevingen, vulkanen die uitbarsten, hitte- en kouderecords en vaak doen zich in een kwestie van minuten plots verrassende, bruuske temperatuurschommelingen voor...
En dat is niet het enige, ook is er intense droogte of regens met steeds sterkere overstromingen die hele dorpen meesleuren, of angstaanjagende branden die in vele gevallen aangestoken zijn... Hiermee kunnen we vaststellen dat er een complot achter steekt dat alles uitlokt en maakt dat miljoenen mensen niet weten waar ze heen moeten.
Maar zou er iets achter zitten dat men verzwijgt terwijl men de planeet in een woestijn blijft veranderen... waarbij de werkelijke schuldigen dezelfde oligarchische elite is en de grote bedrijven, hoewel de bedoeling is om de mensen te laten geloven dat de oorzaak de overbevolking en de vervuiling door de mens is?
Volgens vele onderzoekers is alles waar de politici over spreken een farce om aan te zetten tot doemdenken... maar de schuld van de klimaatwijziging ligt bij HAARP en de sinistere Chemtrails. Zo verspreiden ze, met een schijnbare bezorgdheid om zogenaamd de opwarming van de aarde te vermijden, enorme hoeveelheden vervuilende stoffen in heel de biodiversiteit. Naast de Gwen-transmitters, Elf-golven, scalaire golven, supersonische knallen, psychotronische wapens... factoren die talloze natuurrampen uitlokken en ook ziektes van het endocrien stelsel, het metabolisch, psychisch en biologisch systeem in het algemeen...
We ontkennen niet dat er een toenemende klimaatverandering is, enkel zijn we van mening dat er naast dat proces van globale mutatie dat zich al verschillende jaren aan het voordoen is, andere oorzakelijke componenten zijn die ze verzwijgen... omdat het doel van de cleptocratie is dat deze mensheid zo snel mogelijk zou verdwijnen...


woensdag 21 juni 2017

Kernoorlog oudheid en huidig risico, kosmisch DNA, aliens regering, bunkers

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Een groot deel van de mensheid heeft een meer buitenaardse dan aardse genetische afkomst... Is het mogelijk dat we als beschaving met een kosmisch DNA nog steeds geregeerd worden door een dictatoriale elite? Entiteiten die met scherpzinnige sluwheid de hoogste functies wisten in te nemen van monarchieën en regeringen, sinds lange tijd tot op onze dagen, om ons zo te regeren en hun oorlogen en invasies uit te voeren.
En wat weet men over kolossale nucleaire oorlogen die er op verschillende plaatsen op de Aarde geweest zijn zoals in het geval van Sodom en Gomorra, of de vernietiging door atoombommen van Mohenjo Daro, Harappa in het oude India en ook in Schotland, of op de hoogvlakte van Egypte, in Brazilië en vele andere plaatsen op onze planeet?
Men heeft resten ontdekt van grote verglaasde terreinen en as met een hoge graad van radioactiviteit die hiermee wetenschappelijk getuigen dat zich daar eeuwen geleden afschuwelijke atoomexplosies hebben voorgedaan. Zal er opnieuw een nucleaire holocaust plaatsvinden zoals in oude beschavingen reeds gebeurde, of zal de mensheid dat risico op vernietiging dat elke dag meer aangroeit kunnen omkeren?
Het is nodig te weten dat de Wezens van Licht gedurende vele eeuwen er met alle mogelijke middelen hebben proberen voor te zorgen dat er geen radioactieve lekken waren of oorlogen van het nucleaire type want zij weten heel goed welke verschrikkelijke gevolgen dit zou genereren gedurende honderden jaren...
Zouden de Sterrenbrigade en de diverse Commando’s die hen steunen vanuit de kosmos verder handelen om te vermijden dat er een afschuwelijke nucleaire oorlogsstrijd plaatsvindt op onze planeet Aarde en tonen ze zich daarvoor voortdurend in ons luchtruim en aan het ISS? Zou het om die reden zijn dat verschillende miljonairs aan een versneld tempo bunkers en schuilplaatsen aan het bouwen zijn of overal eilanden kopen om zich ervan te verzekeren dat hen niets overkomt? Volgens wat men overal observeert, bevinden we ons op de rand van een verschrikkelijke holocaust met onvoorspelbare gevolgen.


maandag 12 juni 2017

Aanslagen, Militarisering, Midden-Oosten, Qatar-Iran, Trump-S-Arabië. Internet

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DLEEN***

Elke dag die voorbijgaat gaat er meer vertrouwen verloren in de machthebbers en in het bijzonder wat betreft terreuraanslagen, aangezien ze, in plaats van veiligheid te bieden aan de burgers, uiteindelijk in de onmogelijkheid verkeren om de aanslagen te vermijden die zich overal voordoen. Het lijkt erop dat de imperialistische Deep State wanhopig is om de controle te behouden over de bevolking, die niet weet wat er achter de donkere duisternis zit.
Maar waarom doen zich deze ernstige acties voor tegen de maatschappij, is er dan zoveel nalatigheid hoewel ze weten dat het terrorisme niet zal stoppen, of zou er iets meer achter zitten?
En wat doen de Inlichtingendiensten, zijn ze misschien niet gecreëerd met als doel om de terroristen te volgen en veiligheid te bieden aan de burgers, of zijn ze voor de militarisering van de bevolking en om algemene angst te creëren, en hen op te sluiten onder maatregelen van uitzonderingstoestanden zoals gebeurt in Frankrijk en nu in het Verenigd Koninkrijk met zoveel aanslagen, valse alarmen, enz. terwijl velen denken dat het voor hun eigen bescherming is?
Of gaat het om een dekmantel om meer macht te geven aan politie en militairen tegen het terrorisme, terwijl het de regeringen zijn die hen gecreëerd en verspreid hebben over de hele wereld, om overal ontreddering en pijn te creëren.
En heeft dit te maken met het veto van de Amerikaanse president tegen de burgers van zeven moslimlanden om zich te beschermen tegen terroristen, en zich ook tegenover Saoedi-Arabië te stellen omwille van de aanslagen op de Twin Towers, terwijl hij nadien zelf naar dat land reisde dat hij verweet een land van terroristen te zijn, en ging hij naar daar met als doel om enorme hoeveelheden wapens te verkopen?
En zou daarachter de zwarte hand zitten opdat de oorlog in die zone van het Midden-Oosten zou toenemen, en zijn ze daarom Qatar erbij aan het betrekken, om zo te proberen Iran zelf binnen te vallen?


vrijdag 12 mei 2017

Drugs, drugshandel, verzonnen oorlogen, kolonialisme, V.S.-Korea, WOIII

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***
Met als doel om een diepgaande analyse te maken van de feiten die overal aan het gebeuren zijn, waar er telkens meer moeilijkheden en conflicten zijn... is het fundamenteel om een dringende voorbereiding te doen op elk vlak en nog meer in onze interne wereld die we ziel kenvermogen bewustzijn noemen, omdat dit het enige onvergankelijke en onveranderlijke is, en enkel wanneer ze zich steunen in dat trillingsveld en ook in een meer positief leven, zullen velen beschermd worden door de Sterrenconfederatie van Licht die waakt over onze ontwikkeling. Daarom moeten we ons vastklampen aan een werkelijke interne verandering.
We leggen dit uit omdat de ondeugden zich telkens meer verspreiden over heel de planeet en in dit geval gaat het om een toenemende drugsverslaving en drugshandel waar vele regeringen aan voorbij gaan. Zou het hen niet uitkomen om het te laten verdwijnen omdat ze op deze manier de menigte onder controle en verdoofd kunnen houden?
Maar is er dan geen controle die erin slaagt om de drugs die miljoenen mensen doen wegkwijnen uit te roeien, of is er iets dat goed toegedekt wordt door vele regeringen die bondgenoot zijn van de drugshandel met de bedoeling om meer inkomsten te genereren ten koste van de dood van miljoenen mensen?

Bovendien is het duidelijk dat de interventies in andere landen door het Imperium in vele gevallen was om een duidelijk kolonialisme te vestigen, en waarin er ook het wrede project was om de oorspronkelijke bevolking uit te roeien en zo zich meester te maken van hun gebieden en geostrategische enclaven te vestigen... En deze gruwelijke acties zijn niet enkel verleden tijd, maar worden momenteel nog altijd en met nog grotere intensiteit uitgevoerd...


maandag 17 april 2017

Maaninvloed, buitenaardse basissen, bedrog eerste mens op de maan, Apollo 11

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

In deze documentaire zullen we een studie maken over de mysteries rond onze Maan, hoe de Maan een invloed heeft op het leven, het gedrag en de psyche van iedereen. Ook het feit van de maan heel anders te zien dan gewoonlijk, enerzijds bloedrode manen en anderzijds de zogenaamde supermanen, zoals degene die verscheen in november 2016 en vreemd genoeg viel dit samen met een ongewone toename van aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, overstromingen op verschillende plaatsen op de planeet.
Zou de Maan omdat ze veel dichter bij de Aarde is zo’n zware energieën teweegbrengen, niet enkel op vlak van de aarde, maar zouden deze wanneer ze gekanaliseerd worden ook onvoorziene veranderingen kunnen teweegbrengen bij de mensen? Zouden vele miljoenen mensen slachtoffer zijn van vreemde invloeden zowel op de Aarde als ook vanuit de ruimte zelf en komt dit vanuit heel oude tijden?
Maar waarom doen zich ongewone feiten voor van het ruimtelijke type op onze maan, zouden er ondergrondse basissen zijn? Of maakt alles deel uit van een Ruimtestation dat al heel lang geleden werd geïnstalleerd met wezens van verre werelden die daar wonen en heeft de Regering van de Duisternis dit feit heel goed verborgen, aangezien dit de Projecten Milab en ook Solar Warden omvat?
En zou de mens anderzijds werkelijk op de Maan geland zijn of was alles een grote montage om de menigte te misleiden?
Zou Apollo 11 nooit op de Maan geland zijn en zelfs niet opgestegen zijn maar werd alles opgenomen op een filmset in een grote mise-en-scène op aarde? En waarom is er zoveel geheimhouding en zijn er zoveel cover-ups die nooit opgehelderd werden tot nu toe over de bedrieglijke eerste reis naar de Maan?


zaterdag 18 maart 2017

Rellen Trump, onafhankelijkheid, verwarring Oscars, profetie Fátima, Withelmen

Zoals we hebben uiteengezet is ons doel om de toenemende dreigingen te tonen die zich aan het voordoen zijn op heel de planeet, aangezien de tijd sneller gaat, en een grotere hoeveelheid transformerende energieën is de Aarde aan het bereiken. Dit treft de mensen en de hele planeet die ondergedompeld wordt in een telkens grotere mutatie... Zo reduceert de tijd die we in ons voordeel kunnen hebben heel snel en dit weten de heren van de wereldmacht heel erg goed... daarom is het heel waarschijnlijk dat de nieuwe leider van de machtigste natie ter wereld ook de plannen moet versnellen die de Regering van de Duisternis hem beveelt uit te voeren, aangezien een telkens groter aantal mensen de veelvuldige spelletjes die ze spelen detecteren.
En dit kan waargenomen worden in feiten die verwarring, onlusten en ontzetting uitlokken waarbij velen niet weten welke positie ze moeten innemen in het labyrint dat zich uitbreidt, zoals men duidelijk kon zien op de uitreiking van de Oscars van de Filmacademie...
Zou het doel net zijn om chaos en confrontaties te genereren tussen iedereen, opdat de elite nadien op een rigide manier orde kan brengen in die chaos, goed voorbereid door middel van massale opsluitingen, omdat het doel is om een dictatuur op te leggen met een Krijgswet?
Maar zouden daarachter niet de listen van de zichtbare en onzichtbare regering zitten om conflicten te creëren met meer geweld, vooral in de Verenigde Staten? En heeft dit te maken met bepaalde bewegingen van onafhankelijkheid, xenofobie en racisme die toenemen om nog landen tegen elkaar op te zetten en verdeeldheid te creëren?
Zou de nieuwe machthebber een doeltreffend instrument zijn van de heersende elite en heeft hij zich voorgenomen om de instabiliteit en onzekerheid aan te wakkeren zowel in zijn land als in heel de wereld om meer angst en chaos te creëren, confrontaties aan te gaan met de pers, polemiek te genereren, en ook te handelen met slechte manieren en gewelddadige en despotische houdingen aan te nemen...? Waarom heeft hij beslist om de Amerikaanse militaire uitgaven aanzienlijk te verhogen? Wat is de reden voor zoveel provocatie?


vrijdag 3 maart 2017

Voorspelling ‘17 Economist-Trump, balkaniseren, Roemenië, Iran, Schengen, muur

Het is heel belangrijk om uit te leggen dat we in de meest delicate en onzekere momenten zijn van de harde geschiedenis van deze beschaving. En hoewel velen het niet doorhebben, zijn we ondergedompeld in een wereld van intriges, complotten en oneindig veel dubbel of driedubbel spel... die de verborgen krachten doorheen de jaren met machtsmisbruik ons aangedaan hebben, allemaal met als doel om ons te controleren, ons te verzwakken en misbruik te maken van ons leven... Het is daarom dat we het bewustzijn en het kenvermogen moeten ontwaken, om het reële van het valse te onderscheiden en ons niet te laten leiden door de schijn zoals een grote meerderheid van de mensen over het algemeen doet.

In heel die beraming van de top van de globale macht, en als we het bekend Engels tijdschrift ‘The Economist’ analyseren, sterk verbonden met de wereldelite, Bilderberg, en de families Rothschild en Agnelli... in het speciaal nummer gepubliceerd een maand voor het begin van 2017, lijkt het erop dat op de vreemde voorpagina een voorspellende boodschap stond, van wie de nieuwe president van de Verenigde Staten zou zijn. Wisten ze werkelijk wie zou gaan regeren vooraleer de resultaten beslist waren? Hoe wisten ze dat? Zou het zijn omdat zij fundamenteel deel uitmaken van de Regering van de Duisternis en wisten zij heel goed wie ze aan de macht zouden brengen?

En wat te zeggen over andere mysterieuze voorspellingen? Onthullen ze ons iets van wat er zal gebeuren in deze zogenaamde wereld van Trump van 2017, of welke geheimen ontstaan er achter de schermen? Zal het heel zeker iets heel ergs zijn dat ze ons voorspellen en waarvan de versufte mensheid niets weet?

Aan de andere kant, als we de rellen en volksopstanden van landen als Roemenië of Oekraïne bekijken... zouden de duistere krachten ernaar streven om de hele planeet te ‘balkaniseren’ net zoals ze met goede resultaten deden in de bloedige Balkanoorlog, om zo het uiteenvallen van de Europese Unie te bereiken, en de Schengen-zone te sluiten... met een groot aantal muren, terwijl ze tegelijk de instorting van de economie en handel zouden teweegbrengen, wat op deze manier een verarming zou brengen van onvoorstelbare omvang voor de hele wereld?
Hebben ze er werkelijk nood aan om een zo groot mogelijk aantal landen van de wereld te destabilizeren terwijl de mensheid heel dat enorme complot van georganiseerde breuken dat erachter zit niet kent?


woensdag 8 februari 2017

Trump en Zionistische elite, oorzaak WO, val Tsaar Rusland, Mexicaanse Rev.

Bij deze gelegenheid zouden we bepaalde feiten willen aanbieden die verband houden met een reeks intriges, samenzweringen en complotten, die de richting van de moderne geschiedenis veranderd hebben, en waarvan we de nefaste gevolgen tot op de dag van vandaag moeten verdragen.
Daarom is het heel belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en dit kan men enkel verwerven door de waarachtige geschiedenis te kennen, en niet degene die men ons verteld heeft of die men sluw aangepast heeft met als doel om het machtsmisbruik te verbergen, aangezien er in dit jaar 2017 vele nieuwe zaken voor ons voorbereid worden… zou dit jaar 2017 beslissend zijn voor het lot van de mensheid?
Het is evident dat er ons een behoorlijk gecompliceerd jaar wacht, en nog meer met dit kabinet dat de nieuwe Amerikaanse president gevormd heeft… Werd hij door de elitocratie gekozen om dezelfde racistische ultraconservatieve lijn door te trekken? Of zou hij op een bepaalde manier verbonden zijn met de Brexit en het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie?
Wacht ons een regering met een totalitaire nazistische-fascistische hofhouding die er ook naar zal streven om de wereldeconomie te doen instorten zoals men deed in de jaren ‘20 met de grote depressie waarbij verschillende miljoenen mensen op straat eindigden?
Volgens ons perspectief nadert er iets heel sterk dat nog meer profiteert van dit jaar 2017, dat samenvalt met honderd jaar sinds de val van het Tsarenrijk of zoals gebeurde in de 19de eeuw waar het Imperium zich tot taak stelde om oorlogen en interventies te creëren tegen soevereine landen wat maakte dat vele zaken zouden veranderen in hun voordeel… De Britse imperiale elite was namelijk samen met haar bondgenoten al sinds die jaren ijverig haar Eerste Wereldoorlog aan het voorbereiden…


donderdag 26 januari 2017

Geheime programma’s, Montauk, BlueBird, Mannequin, Darpa, Cern, Stargate

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
*** DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN DRIE DELEN***

We zijn nu als nooit tevoren verwikkeld in een tijdperk van totale wereldwijde onzekerheid waarin we niet zeker weten wat de stappen zullen zijn die de heersers die nog steeds de globale macht in handen hebben, willen zetten tegenover deze mensheid, die om vele redenen van misinformatie door de media zoals we al aangaven, niets weten over deze dubbelhartige ontmenselijkende absurditeiten.
Daarin zitten ontelbare feiten met als doel om de mens te robotiseren om hem gemakkelijker te controleren… Wat kunnen we zeggen over Haarp, Sura, Elf-golven, Gwen-transmitters, Chemtrails, Fracking, scalaire golven, supersonisch schokgolven, psychotronische wapens… die sinds verscheidene jaren het gedrag en de menselijke relaties bij een groot deel van de bevolking ernstig aantasten… Met welk concreet doel werden ze gecreëerd?
Naast Programma’s, Projecten en enorm schadelijke geheime Experimenten zoals MK Ultra, Monarch, Montauk, Blue Bird, Human Brain en Mannequin, gericht naar militairen, beroemdheden, jongeren die heel gemakkelijk hypnotisch te controleren zijn… En met hen de menigte manipuleren en zelfs hun regeringsleiders, vermits het praktisch onmogelijk is dat zij op psychisch niveau achter die programmering en experimenten komen die ze hen hebben opgelegd.
Macabere ontmenselijkende projecten van mentale controle en van spionage zoals het Echelon-netwerk, het programma Fenix, het programma CERN, World of Warcraft en Second Life… allemaal met als doel om erin te slagen dat we onze identiteit verliezen, de weinige waarden die ons resten, de schaarse vrijheid en rechten, net zoals de vrijheid van meningsuiting en vrije wil.
Zouden de gewone mensen die niet weten wat erachter steekt, te weten komen dat ze subtiel gemanipuleerd worden door de zichtbare regering, en ook door de duistere en ongekende onzichtbare regering?


zondag 8 januari 2017

Aanslag Berlijn, crash Chapecoense, samenzwering tegen Rusland, militair koor

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****
***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***

We bevinden ons op het einde van een vervallen ras en enkel door duidelijke oriëntaties te volgen, zullen velen zich intelligent weten te gedragen... om geen deel uit te maken van misleidende informatie, het achterhouden van informatie, onoplettendheid en de totale mislukking van ons leven.
We bevinden ons nu meer dan ooit in een delicate situatie die toeneemt op heel de planeet, met provocaties die onverwacht worden uitgelokt door de imperialistische elite, om ons onder druk en in angst te zetten... zoals in het geval van de aanslag van Berlijn door opnieuw een zogenaamde eenzame wolf... Het vreemde is dat er feiten zijn die overeenkomen met andere gevallen zoals de aanslag in Nice... of met de mega-aanslag op de twin towers van New York, aangezien er tussen het puin vreemd genoeg een intact paspoort opdook van één van de vermoede fanatieke terroristen.
En om in hun duistere doeleinden te slagen, streven ze er nu naar om sport te politiseren en te beschadigen, zoals in het geval van Rusland, door de winterspelen van Sotsji van hen af te nemen, of door meer sancties op te leggen, of door Russische diplomaten zonder enige reden uit de V.S. te zetten, aanvallen op de Russische ambassade in Damascus in Syrië... door de chauffeur van de president te vermoorden, of met de laffe aanslag op de ambassadeur in Turkije door hem in de rug te schieten, enz.
Streven ze er werkelijk naar om druk te blijven zetten tot de limiet om het te dulden bereikt is terwijl een groot deel van de bevolking het enorme spel van samenzwering dat er is niet kent... Zou het moment aanbreken om onze psyche te openen voor de waarheid?
Maar wat gebeurt er bovendien met zoveel mysterieuze vliegtuigongevallen die de laatste tijd zijn toegenomen, zouden vele ervan uitgelokt worden, of gaat het echt om gewone ongevallen?