menu

maandag 2 december 2013

VALSE VLAGGEN: VOORWENDSEL VOOR DICTATORIALE CONTROLE EN ORWELLIAANSE BEWAKING VAN DE BURGERS

We bevinden ons in de moeilijkste periode van onze lange en conflictueuze geschiedenis, in een overgang mensheid-aarde die op een duidelijke manier ons lot zal bepalen.
We staan tegenover twee krachten, die van de duisternis gekenmerkt door een aantal nefaste binnengevallen aliens die zich 12.000 jaar geleden ongestraft en met misbruik meester hebben gemaakt van onze planeet, en de Wezens van Licht die afkomstig zijn van subtiele en hogere werelden, die al het mogelijke deden om ons te helpen in onze evolutie-bekwaming...

Toch had de macht van de duisternis meer kracht-gezag, maar nu is de termijn van dominantie-controle ten einde en moet de planeet en ook de mensheid terugkeren naar hun oorsprong van de sterren en zich decoderen van de funeste frequenties die wij geabsorbeerd hebben, terwijl de planeet-Gaia zich begint aan te passen voor de nieuwe geologische structuren, om het nieuwe Fotonische Ras dat heel dichtbij is te huisvesten.

We worden opgeroepen tot een radicale planetaire, psychologische-gedragsverandering en een totale genetische verandering en de overheersende aliens weten dat heel goed. Daarom klampen ze zich vast aan hun hegemonie-gezag, vechten om ons niet los te laten en veroorzaken nog meer tegenslagen en chaos in heel de wereld.

Daarom dat hun gehybridiseerde cyborgs ons telkens meer insluiten en onder druk zetten. En om deze vreselijke doelstellingen die al goed gepland zijn te rechtvaardigen, verstoppen ze zich achter de veiligheid van de burgers of van de Staat. En dus onder die valse vlag gaan ze zonder enige belemmering steden militariseren, en ziet de bevolking zich steeds meer gecontroleerd en omsingeld... En naast het feit van zich uitdagend te gedragen alsof ze een gewapend Leger zijn, zijn er ook de aanslagen die ze soms zelf veroorzaken, de simulaties die ze gebruiken, de rechten van de burgers die ze misbruiken... Het vreemde is dat die onderdrukking enorm is toegenomen sinds de aanslag op de Twin Towers van N.Y. in 2001. Daarom dat vele activisten, journalisten en verdedigers van de mensenrechten zeggen dat vanaf die datum de zogezegde Nieuwe Wereldorde begon.

We moeten niet vergeten dat dit is wat de involutieve aliens willen om zich te versterken en nog meer verdeeldheid te zaaien onder ons. Met dat excuus sluiten ze ons op en zo worden wij zonder tegenwerking onder controle gehouden. Daarom dat de entiteiten van antilicht zich inspannen opdat wij dat Orwelliaans geglobaliseerd mentaal zouden behouden, zo kunnen ze ons 'en masse' zonder tegenwerking manipuleren, ons op duizend en één manieren gefascineerd bezighouden en is het gemakkelijker om eender welke uitroeiing of controle die ze zich voornemen uit te voeren.

PLAN VOOR MENSELIJKE STERILISATIE EN BEPERKING VAN DE VRIJHEID OM TE PROBEREN DE BEVOLKING TE DOEN VERDWIJNEN

Zolang wij ons niet op de hoogte stellen van de noodlottige gebeurtenissen rondom ons, van de gijzeling van onze vrijheid als burgers, zullen de informatiemedia ons verkeerd blijven inlichten en informatie achterhouden en verbergen... Zolang ons DNA niet gehercodeerd is naar de nieuwe Plejadiaanse-Siriaanse frequentie, zullen wij gevangen blijven in de onwetendheid, en zullen de Duisteren zonder belemmering vooruitgang boeken in hun kwaadaardige en vernietigende agenda en dat is waar de Aliens-humanoïden voortdurend op uit zijn om controle uit te oefenen op onze gehavende en onbewuste samenleving.

Het probleem ligt in het feit dat de globalisering van de onverschilligheid en toegevendheid sterker waren dan onze bekwaamheid en bewustzijnsontwikkeling, daarom houden zij heel ons familiaal leven, ons werkleven, ons sociaal leven, ons echtelijk leven enz. in de gaten. Ze hebben ons goed onder controle en hebben ons geherprogrammeerd, geautomatiseerd en voorzien van een microchip, perfect onder toezicht met de GPS, de mobiele telefoons, op internet, zo ontsnapt niemand aan hun aardse en cybernetische satellietcontrole.

Zij beweren dat ze ons grote voordelen bieden van persoonlijke en familiale bescherming, maar dat is een dekmantel en ze verbloemen het als vruchtbare technologische en wetenschappelijke vooruitgang. Op die manier laat de menigte de aandacht verslappen en vertrouwt op de zogenaamde faciliteiten, denkend dat alles voor onze eigen veiligheid en die van de Staat is, terwijl er arbitrair wordt afgeluisterd en bespioneerd, er ongrondwettig misbruik is en men op heel de planeet monddood wordt gemaakt.

Naast deze ongelooflijke vaardigheden moeten ze hun rol goed spelen en hun werk perfect uitvoeren, met ander woorden, het zijn echte acteurs of toneelspelers en daarvoor werden ze gecreëerd, op de exacte maat van wat het grote publiek wil zien en horen.

Het is duidelijk dat het op die manier heel gemakkelijk is om iedereen in de hand of in hun klauwen te houden, hoewel achter het gordijn de intimidatie doorgaat en ook de pesterijen, de achtervolgingen, de massale spionage, de drones die overal doden achterlaten, de chemtrails die vervuilen, de fracking die aardbevingen creëert en het drinkwater vergiftigt, het project Haarp dat het klimaat wijzigt en sterke aardschokken en tsunami's genereert, de Bloop die de dood van miljoenen vissen veroorzaakt, het leger dat landen binnenvalt en mensen van het leven berooft...

Ook talloze onvruchtbaar makende vaccins, krachtige synthetische hormonen die men terugvindt in voedingsanalyses, waardoor een steeds toenemende onvruchtbaarheid wordt gecreëerd. Ook endocriene disruptors die worden teweeggebracht door een groep van chemische substanties die de voortplantingsfunctie verstoren... De kwestie is dringend een onvruchtbaarheid op grote schaal te creëren. We spreken over macabere feiten die geprogrammeerd zijn door de Duistere overheersers en die enkel te vergelijken zijn met de ergste misdaden tegen de mensheid, en daaronder vallen de Rothschilds, Rockefellers, Fords, Carnegies die er voor willen zorgen dat heel de wereldbevolking slinkt en nutteloos en onvruchtbaar gemaakt wordt, om ons te vervangen door wat zij selecte klonen van de Elite noemen.

Het Bedrog van de Duistere Machten om de Vrijheid, de Democratie en de Mensenrechten te beperken

Zoals we reeds hebben uiteengezet in vorige video's van Alcyone-Plejaden, bevinden we ons momenteel op een verschrikkelijk kruispunt want we kunnen niet meer rekenen op degenen die ons regeren en de leiding hebben over ons leven, ons bestuur en onze psycho-ethische ontwikkeling in het algemeen.

Men heeft namelijk het vertrouwen bijna volledig verloren in de regerende Elite, de religieuzen, de partijdige journalistieke media en televisieprogramma's, die misleidende informatie of leugens doorgeven, informatie achterhouden, aansporen tot geweld, pedofilie, ondeugden...

Zouden we op een dwaalspoor gebracht worden door achtenswaardige politici, gezagsdragers, religieuzen, moralisten enz die ons fysiek, ethisch, materieel en spiritueel leven sturen, leiden en regeren? We spreken over een situatie die ons verbijsterd doet staan, en wanneer de bevolking verneemt dat degenen die ons leiden deel uitmaken van een bedrog, een fraude, een corruptie en leugens zullen ze reageren op zoveel misbruik.

Het is belangrijk zich te herinneren dat de grote meerderheid van degenen die de Elite vormen, samen met die van de Zichtbare Regering en die van de Regering van de Duisternis geen menselijke wezens zijn zoals wij denken, maar het zijn koude, robotachtige, gevoelloze Aliens die zich camoufleren in menselijke lichamen, en die niets te zien hebben met de gevoeligheid van ons ras.

Hoewel ze vaardig zijn op politiek vlak, zich camoufleren en doen alsof, kunnen ze moeilijk verstoppen wat ze zijn en die reptielgenetica moet zich op een bepaalde manier uitdrukken.

Alles wat ze doen heeft twee facetten, zo hanteren ze twee gezichten en een dubbele moraal om vele naïeve mensen te overtuigen en te kunnen doorgaan met hun snode, degeneratieve en vernietigende agenda wat betreft deze mensheid.

Het is om die reden dat velen, wanneer ze ontdekken dat de Elite het vertrouwen van het volk manipuleert, verkiezen om uit het Systeem en uit het vuile spel te stappen dat gebruikt wordt en de beslissing nemen om de bevolking het verschrikkelijke bedrog te tonen waarin we zitten.

Het moment is gekomen om verantwoordelijkheid te nemen, vastberaden te zijn en moed te vatten door algemeen bewust te worden van wat er rondom ons gebeurt, we moeten niet vergeten dat we allemaal burgers zijn van een mishandelde planeet die op sociaal, politiek en geologisch vlak vernietigd wordt en er moet iets positief en opbouwend gedaan worden op sociaal vlak.

SCHADELIJKE WIJZIGING VAN HET MENSELIJK DNA DOOR DE BUITENAARDSE ELITE, HUN POGING OM DE BEVOLKING TE VERNIETIGEN EN DE VOORBEREIDING VOOR HET NIEUWE FOTONISCHE TIJDPERK

We gaan verder met onze onderzoekingen rond verscheidene gebeurtenissen, transformaties-reacties-mutaties, het verlies van individualiteit en globale identiteit en vele andere tegenslagen waar de mensheid en de hele planeet onder lijden omwille van de aanwezigheid van de Binnengevallen Buitenaardse Entiteiten die ons regeren, en we analyseren ook de alteratie van de Genen van Licht en Wijsheid die onze Plejadiaanse, Siriaanse en Andromedaanse voorouders in het DNA hadden geplaatst om een hoogstaande, correcte en wijze evolutie te bereiken.

Wij zijn namelijk dragers van een heel krachtige multiculturele-multiraciale oorsprong en dit verrijkt ons gedrag, onze psyche, onze emoties... en zij hebben ons genetisch gewijzigd omdat ze angst hadden dat wij ons meer zouden ontwikkelen dan zij. Daarom hebben zij onze zintuiglijke en buitenzintuiglijke vaardigheden onbruikbaar gemaakt en weggenomen en ze hebben ons ook beperkt in onze hersenbekwaamheid en ze zorgden er voor dat we stagneerden in de redenerende, emotionele en bewustzijnsgroei die in een ander niveau van wijsheid en universele kennis zou moeten zijn. Het is omwille van die genetische wijziging dat deze dominerende aliens ons bedwelmd hielden, onze genegenheid-sympathie manipuleerden, en ook de kameraadschap, de teamgeest en alle interne principes die behoren tot het hart-bewustzijn.

De Aliens-Illuminati en hun duistere Geheime Genootschappen zullen met hand en tand vechten tot het einde om ons niet los te laten. En zolang er geen integrale psychogenetische vernieuwing-transformatie is die gericht is naar de Plejadiaanse-Siriaanse Frequentie zal het heel moeilijk zijn om uit hun absorberende dominerende invloed te komen.

Zonder twijfel staan wij nu meer dan ooit voor twee wegen, twee richtingen die lijnrecht tegenover elkaar staan. Ofwel zorgen we er voor dat wij integraal deel uitmaken van de interne-fotonische energieën ofwel gaan we volledig in een ontvolking die sinds lange tijd heel goed voorbereid is door de duistere krachten om ons van onze planeet te vagen.

Maar zullen zij een einde kunnen maken aan het machtige genoom van Sterrenlicht dat wij uit eigen recht dragen en ons onbekwaam maken en voor altijd vernietigen? Of zullen wij deze vreselijke stille uitroeiing van onze tradities en gewoontes overleven met een verhoging van wijsheid, bewustzijn en liefde en die enorme vreugde om te leven in Geluk en interne Vrede.