menu

dinsdag 6 december 2016

Alertheid globale crisis, werkloosheid, bail-in

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Enkel met als doel om iedereen te helpen die ons sinds meer dan drie jaar vergezelt, zouden we willen wijzen op de dringende noodzaak om zich maximaal voor te bereiden voor mogelijke en zware moeilijkheden die op komst zijn, met de nakende globale financiële crash, die heel onze economie en manier van leven zou vernietigen...
We waarschuwen voor verschrikkelijke gebeurtenissen die spoedig zullen plaatsvinden. We staan aan de deur van een veel grotere crisis dan de depressie van 1929, die vele miljoenen mensen op straat zette en in hongersnood zoals men nooit eerder gezien had... Er zijn bewijzen dat we in een moeilijke globale situatie zijn die op het punt staat om uit te barsten, en hoewel ze ons willen doen geloven dat we uit de wereldcrisis aan het komen zijn, toch is de realiteit dat het gaat om een ernstig, onomkeerbaar probleem.
En om dit te weten moet men niet bezig zijn met financiën, de bank of beurs, het gaat om een verschrikkelijke chaos die de hele wereld zal treffen...