menu

zaterdag 1 mei 2021

109: UFO-COVER-UP, BLUE BOOK, MEN IN BLACK, EISENHOWER-PACT, CONTACT LICHTWEZENS

 Wij moeten beseffen dat de documenten die spreken over de ware oorsprong van ons ras en over de buitenaardse krachten die onze ontwikkeling hebben beïnvloed, vele jaren geleden door de wereldautoriteit en haar geheime genootschappen zijn geconfisqueerd. En de realiteit is dat de geschiedenis van de mens vol zit met misleidingen, weglatingen en fouten.

Zo heeft de macht die ons regeert, getracht de waarheid van hun samenzwering voor ons te verbergen, allemaal om het menselijk ras te controleren en te elimineren, en ze hebben talloze invasies, aanvallen, gewapende conflicten en aanvallen onder valse vlag uitgevoerd om ons te domineren en tot slaaf te maken, terwijl zij door middel van hun duistere psychologie, indoctrinatie en manipulatie de mensen onzeker, angstig en depressief maken, tot op de dag van vandaag.

Zo zijn samenzweringen tot stand gekomen, moordaanslagen onder valse vlag, zoals die welke aanleiding gaven tot de Eerste en Tweede Wereldoorlog, aanslagen zoals die op de Twin Towers, en zovele andere daden tegen de mensheid, om erin te slagen de Nieuwe Wereldorde tot stand te brengen…

En wat kunnen we zeggen over het Blue Book project, één van de best bewaarde geheimen van de Verenigde Staten over UFO-waarnemingen? En over de officiële propaganda om UFO-waarnemingen in diskrediet te brengen? Of over de mysterieuze Men in Black, die alles wat met het UFO-thema te maken heeft neutraliseren, mensen er bang voor maken en het zwijgen opleggen? En dit alles ondanks het enorme aantal oprechte mensen, politieke en religieuze leiders, wetenschappers die door buitenaardsen gecontacteerd zijn, bewijsmateriaal en getuigenissen die door de geschiedenis heen opgetekend zijn... Waarom is alles verborgen gehouden, of in diskrediet gebracht? Wat is het doel, wat zit erachter?

Maar het enige dat over buitenaardse wezens wordt doorgegeven, is over de kleine en robotachtige aliens die verantwoordelijk zijn voor het ontvoeren van vele mensen tegen hun wil. Waarom wordt er niet verwezen naar de Plejadiaanse wezens van licht en wezens van andere geëvolueerde werelden met dezelfde eigenschappen als de mens, die de mensheid willen helpen en zeker in deze tijd, waarin de duistere krachten de nieuwe plandemie hebben gecreëerd die aan de Aarde wordt opgedrongen en ons aantast?zaterdag 3 april 2021

108: ARTISTIEKE EVENEMENTEN AFGELAST, CULTUUR, FESTIVALS, TRADITIE, PROTESTEN-SCHAD

 Een wereld zonder cultuur is een dode wereld, de culturele, artistieke, folkloristische manifestaties die de mensen motiveren en voeden, betekenis scheppen, worden helaas overal op de planeet opgeschort en verboden, terwijl de meest onsterfelijke werken verdwijnen of worden gedegradeerd tot virtuele en afstandelijke handelingen.

Indien deze omvangrijke culturele sector niet zo snel mogelijk wordt hersteld, zal het moeilijk worden om er weer bovenop te komen, want zonder een onmiddellijke oplossing zou de culturele en artistieke industrie die wij allen bewonderen en volgen in haar concertzalen, theaters, voorstellingen, dansen en festivals, failliet gaan met honderden kunstenaars, professionelen, musici, dansers, zangers... maar ook hele families die leven van culturele, artistieke en showbizztradities, waaronder schrijvers, toneelschrijvers, scenarioschrijvers, operatoren, redacteuren, technici, en een hele groep mensen die verbonden zijn met de culturele sector in al zijn takken. Alles wat er gebeurt met annuleringen, sluitingen, opschorting van activiteiten over de hele wereld is een dodelijke slag voor de vooruitgang van de mensen, we spreken over een duister en machiavellistisch complot om cultuur en tradities die al vele eeuwen bestaan, weg te vagen, en bibliotheken, tempels, monumenten, musea en nog veel meer te vernietigen, allemaal om kennis uit te wissen en zo de geschiedenis te herschrijven op hun eigen manier, omdat deze valse pandemie en haar harde maatregelen deel uitmaken van de agenda van vernietiging van de mensheid en haar traditionele waarden, daarom mogen we niet ophouden met protesteren terwijl we luid en duidelijk spreken om ons te laten horen tegen deze medische tirannie en haar gezondheidsterrorisme, waarbij we van de regeringen eisen dat zij de mensen blijven opvoeden om niet te vervallen in barbaarsheid en de decadentie van culturele en sociale waarden.zaterdag 20 maart 2021

107: FRAUDE, RECHTSZAKEN, BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID, ANTI-VACCIN PROTESTEN

 We moeten weten dat niets meer verborgen is, alles is open en bloot, de mensen negeren niet langer de schaamteloze aard van deze samenzwering tegen de mensheid van een valse pandemie. Daarom wordt deze afkeuring uitgesproken door honderdduizenden artsen en zelfs politici die het helemaal niet eens zijn met de onherstelbare schade die de mensen wordt aangedaan. Daarom is het meer dan dringend om niet te stoppen met demonstreren en protesteren tegen deze medische tirannie en haar gezondheidsterrorisme, om uit de sinistere gevangenschap te geraken waarin zij ons hebben gezet, omdat het allemaal deel uitmaakt van een eugenetische social engineering met haar valse wetenschap, en daarom is burgerlijke ongehoorzaamheid bijna een morele verplichting.

Toch blijven de duistere elite en haar farmaceutische bedrijven het publiek aanmoedigen om zich te laten vaccineren, en zij streven ernaar de massavaccinaties te versnellen, en vele miljoenen mensen laten zich zelfs vaccineren uit angst om hun baan te verliezen, ongeacht de bijwerkingen. En dit gebeurt met het experimentele vaccin van AstraZeneca dat wordt gegeven aan gezondheidswerkers, politie, militairen... en dat zoveel bijwerkingen heeft veroorzaakt dat velen hebben geweigerd het vaccin te nemen, en in veel landen is het opgeschort. Ook zijn er aanklachten betreffende mensen die sterven vlak nadat ze gevaccineerd zijn, of mensen die, nadat ze zich tegen vaccins hebben uitgesproken, plotseling en op vreemde wijze sterven. En hoe zit het met die andere pandemie? Dat wil zeggen de veelheid van ziekten die verergeren door gebrek aan zorg, tot sterfgevallen van mensen die geen afspraak krijgen in het gezondheidscentrum, geannuleerde operaties en behandelingen, enz.

Om al deze redenen worden over de hele wereld steeds meer aanklachten en rechtszaken aangespannen door verschillende groepen, getroffen zakenlieden, particulieren, artsen en professionelen, verenigingen en zelfs politieke partijen, die van regeringen en hun ministers van Volksgezondheid voor internationale rechtbanken verantwoording eisen voor de gevolgen van de onrechtmatige maatregelen voor het beheer van de pandemie. En dankzij de demonstraties van deze groepen wordt steeds meer vooruitgang geboekt tegen de schending van de rechten en vrijheden van de burgers in vele landen.

Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS VERDEELD IN TWEE DELEN***zaterdag 6 maart 2021

106: HUIDIGE-OUDE UFO’S, STRIJD LICHT-DUISTERNIS, NEURENBERG, PEST, UFO’S ROND ISS

 Bij de huidige gezondheidscrisis waarin wij leven, doet zich een toename voor van UFO-waarnemingen, wat samenvalt met de wereldwijde lockdowns. De realiteit is dat de mensen in slaap zijn en zich er helemaal niet van bewust zijn, dat we vanuit de hemel voortdurend in de gaten worden gehouden. En het lot van de mensheid hangt volledig af van wat we doen ten opzichte van de ernstige situatie waarin wij ons bevinden. Misschien is dat de reden dat de Wezens van Licht zich op bepaalde momenten manifesteren of zich vertonen in de buurt van het Ruimtestation zoals de laatste tijd is gezien.

Er zijn talrijke getuigenissen van schrijvers als Carl Sagan of Erich von Däniken, die UFO-waarnemingen in de oudheid beschrijven, en ook verhalen in oude Egyptische teksten zoals de Tulli-Papyrus, of teksten uit het oude India zoals de Bhagavad Gita, de Drona Parva, of verhalen van Noordse culturen die spreken over oorlogen tussen hemelse wezens met hun vliegende schepen. Er zijn ook talloze verhalen over vreemde kosmische verschijnselen in de tijd van Alexander de Grote, in de Romeinse tijd, in de Middeleeuwen, enz.

Er zijn ook afbeeldingen en manuscripten van waarnemingen die verbonden zijn met oorlogen, en ook met talrijke plagen en epidemieën die de mensheid eeuwenlang hebben geteisterd op plaatsen zowel in Europa, evenals in de rest van de wereld, waaronder beroemde waarnemingen zoals die van Karel de Grote, of de hemelse slag bij Neurenberg in 1561, om er maar een paar te noemen. Ook geschiedschrijvers van het oude China en Japan vertellen over vliegende machines die door talrijke inwoners werden gezien en in verband werden gebracht met grote rampen.

Zou het toeval kunnen zijn dat nu, samenvallend met de toename van besmette mensen en sterfgevallen als gevolg van de viruspandemie die ons treft, het aantal UFO-waarnemingen over de hele wereld toeneemt? Wijst dit ons op de dringende noodzaak om wakker te worden en de duisternis onder ogen te zien, die alleen maar van plan is ons kost wat kost uit te roeien? En is dit zichtbaar met de genocideprogramma's van de elite zoals het schadelijke HAARP en zijn geo-engineering, Blue Beam en vele andere geheime ruimteprogramma's?

In werkelijkheid leven wij, hoewel velen het niet geloven, in de psychologische, spirituele en morele Derde Wereldoorlog tussen de duisternis en haar robottechnologie, en het recht om voelende en denkende mensen te zijn met onze eigen beslissingen en waarden, zoals het Goddelijke ons geschapen heeft. En om die slavernij te vermijden, hebben wij geen ander alternatief dan onze stem te laten horen en meer verantwoordelijkheid te nemen in deze laatste kruistocht, want de beslissing om echte vrijheid te verkrijgen ligt in onze handen, en nog meer nu wij een overvloed aan vrije tijd hebben om naar de hemel te kijken en meer aandacht te besteden aan de waarneming van de sterren.zaterdag 6 februari 2021

105: LOCKDOWN, ARMOEDE-HONGER PROTESTEN-MEDISCHE TIRANNIE. MRNA VACCIN EUGENETICA

 We moeten zeggen dat de duistere elite en de medische tirannie doorgaat en erger wordt, en dit is niet verrassend, wetende dat ze allemaal werken met dezelfde agenda en waarbij er een complot is dat al lange tijd is gepland door de duistere en machiavellistische krachten, opdat de wereldleiders erin zouden slagen de wereldrelaties, de nationale economieën en de nieuwe handelsmodellen te hertekenen, en met het zogenaamde beleid voor een algemeen planetair welzijn, de geplande dystopische regels invoeren die de vrije samenlevingen vervangen.

Het gaat erom alle aspecten van ons leven te controleren, met inbegrip van wat we eten, waar we kunnen gaan werken, en wat men daarmee bereikt is een toename van armoede en ellende, veroorzaakt door het massale verlies van werkgelegenheid, en ook het faillissement van de kleine en middelgrote bedrijven en het economisch bankroet op wereldvlak, terwijl de globale machthebbers zich blijven verrijken. Daarom moeten we de ogen openen voor de waarheid.

Maar dat is niet het enige. Bovendien willen ze een massale bewaking invoeren, waarbij ze ernaar streven een digitaal gezondheidspaspoort op te leggen, en zo te verplichten om zich te laten inenten met een experimenteel mRNA-vaccin dat een groot aantal doden en andere nagatieve bijwerkingen aan het veroorzaken is op lange termijn, ondanks de aanklachten van dokters en professionals van over de hele wereld. Ook streven ze ernaar de vrije meningsuiting af te schaffen, waarbij ze tegenspraak en andersdenken, dat de officiële regels van de medische tirannie niet volgt, streng verbieden, met als enig doel om dit ras uit te roeien tot het volledig verdwenen is.

Het is om die reden dat we uit ons comfort, onze onverschilligheid en passiviteit moeten komen en openlijk de ontevredenheid tonen voor de absurde maatregelen, voordat er geen weg terug meer is, omdat de medische tirannie van de marionettenregeringen onophoudelijk voortgaat in hun plan van wereldwijde genocide. En er is dringend een algemene mobilisering nodig om Nee te zeggen, en de perversiteit te bestrijden die de duisteren van het antilicht deze weerloze mensheid aandoen.


Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***zondag 24 januari 2021

AFWIJZING VACCIN, DODEN/LETSEL, GLOBALE WEERSTAND, AGENDA21, PROTEST GROEIT

 We hebben te maken met een drogreden, een bedrog van gezondheidsterreur om de mensheid te dwingen zich te laten vaccineren. En dit is niets anders dan een systematische en keurig geplande uitroeiing door toedoen van de machtigste elites van de wereld, met als doel om de wereldbevolking te reduceren. Daarom moeten we dringend wakker worden, want als we even onbewust doorgaan, kunnen we niet uit deze manipulatie en die gezondheidsterreur geraken die zij ons willen opdringen.

Een manipulatie, hetzij door het gebruik van mondmaskers die de gezondheid van de kinderen verwoesten en het geestelijk en emotioneel evenwicht aantasten, hetzij door het opleggen van opsluiting en de daaruit voortvloeiende fysieke isolatie zonder gegronde reden. Wat een flagrante schending van onze menselijke rechten op vrijheid betekent, met het schadelijke vaccin waarmee men ons wil inenten, een experimenteel vaccin waarvan de doeltreffendheid en de veiligheid niet bewezen zijn, aangezien het aantal sterfgevallen en slachtoffers van de bijwerkingen ervan blijft toenemen. Daarom waarschuwen wereldwijd meer dan 100.000 artsen, wetenschappers, virologen, biologen, psychiaters, immunologen, microbiologen, genetici, epidemiologen en diverse gezondheidswerkers voor de nefaste gevaren ervan. Ook advocaten, juridische comités, rechtbanken tegen het opdringen en verspreiden van informatie gebaseerd op sensatiezucht, manipulatie en angst, om steeds restrictievere maatregelen op te leggen die onze rechten schenden.

Maatregelen die ernstige psychologische, fysieke, economische en sociale schade veroorzaken en die tot doel hebben de menselijke bevolking uit te roeien en in te krimpen, om hun Agenda 21, of de Grote Reset, uit te voeren en zo een totalitaire staat op te leggen waarmee de elite de Nieuwe Wereldorde wil invoeren.

Hiermee zult u begrijpen waarom het nu meer dan ooit zo dringend is om een stevig en onoverkomelijk verzet te voeren, hoe dringend het is om niet op te houden met demonstreren om tot uitdrukking te brengen dat wij een vrije, democratische samenleving zijn met het recht op een eigen mening, en om tot uitdrukking te brengen dat wij het niet eens zijn met het vaccin.


Video gemaakt door Alcyone Plejaden

****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***woensdag 13 januari 2021

VACCIN-AFKEER, ONGEHOORZAAMHEID, MEDISCHE TIRANNIE, PROTEST, WAARHEID-VRIJHEID

 De marionettenregeringen die zijn omgekocht door de elite, moeten weten, dat alles wat ze doen om een einde te maken aan deze beschaving voor hen moeilijk wordt gemaakt, omdat er telkens meer miljoenen zijn die wakker worden bij een valse medische noodtoestand en een pandemie die niets te maken heeft met de realiteit, en enkel een angstpyschose en economische en psychologische instabiliteit heeft gecreëerd in de mensheid.

En in deze irrealiteit zitten de risico’s van het experimentele vaccin, dat niet veilig noch effectief is, dat men ons aan het opleggen is als ontvolkingsinstrument. En zoals een groot aantal dokters, genetici, virologie-experten, immunologen in heel de wereld die niet omgekocht zijn door de medische tirannie, aanklagen, kan het sterke autoimmuunziektes veroorzaken, orgaanfalen, veranderingen in het DNA en massale sterfte. Maar bovendien bevat het nanopartikels om ons te veranderen in eigendom van de gezondheidsmultinationals, en robotachtige automaten van ons te maken zonder principes of interne waarden.

Daarom dat vele mensen die wakker beginnen worden, weigeren om zich te laten vaccineren, en de belachelijke maatregelen beginnen aan te klagen die men ons oplegt, en een burgerlijke opstand vragen om de genocide van de mensheid te vermijden waarnaar gestreefd wordt, maar die ze niet gaan bereiken als iedereen meehelpt, omdat onze vrijheid als mensen op het spel staat. En de strijd tegen de onwetendheid en het bedrog is fundamenteel, om met reële basissen en geldige argumenten samen met wetenschappers te protesteren en manifesteren tot we erin slagen om onze rechten te laten gelden en de triomf van het Licht over de Duisternis te bereiken.


Video gerealiseerd door Alcyone Plejaden


****NIEUW FORMAAT MET AUDIO****

***DEZE DOCUMENTAIRE IS ONDERVERDEELD IN TWEE DELEN***