menu

donderdag 28 juli 2016

Aanslag Nice Coup Turkije Ol. Spelen Rio München Bedrog Brexit

Notitie uitgave: nieuwe geherpubliceerde documentaire uitgebreid en bewerkt met audio voor een betere weergave.

Opnieuw terreur in al zijn potentie terwijl mensen verbijsterd en in shock-toestand zijn... Maar wat is de grond van alles wat zich vreemd genoeg op heel concrete datums voordoet, zou het om nog een “eenzame wolf” gaan die mensen vermoordt? Maar bestaat er dan geen telkens meer gemilitariseerde controle... of zou het deel uitmaken van een list om het nationalisme en de xenofobe rassenhaat uit te breiden aangezien er in Frankrijk vele mensen van Algerijnse, Tunesische afkomst zijn en ook andere nationaliteiten die Franse kolonies waren? Zou het doel zijn om het nieuwe controlemodel te gaan opleggen aan de bevolking om hun basissen te leggen van hun dringende Nieuwe Wereld Orde?
Maar naast deze enorme chaos en pijn die zich uitbreidt en de hele wereld verbijstert: Zou daarachter een andere geheime beweegreden zitten om hun overmijdelijke crash van de wereldeconomie te bedekken of is het om een sociale confrontatie te versnellen die naar een burgeroorlog leidt...?
Maar dat is niet alles wat wordt beraamd en pervers voorbereid lijkt te worden tegen de mensheid, ook het proberen schaden van de komende Olympische Spelen van Brazilië op diverse manieren en de druk op de Russische sportlui, de recente aanslagen van München...